การประชุมนานาชาติเพื่อการสร้างชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2020 การสร้างชาติในสภาวะปกติใหม่จากโรคระบาด

สถาบันการสร้างชาตินานาชาติ (Nation-Building Institute International (NBII))  ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,สถาบันการสร้างชาติประเทศไทย , สถาบันการสร้างชาติมาเลเซีย, สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา, สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยและ Asia Future Institute (ประเทศเกาหลีใต้) จัดการประชุมนานาชาติเพื่อการสร้างชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th International Conference on Nation-Building (ICNB)  ประจำปี 2020  ภายใต้หัวข้อ Nation-Building in the Pandemic New Normal (การสร้างชาติในสภาวะปกติใหม่จากโรคระบาด) ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

โดยมี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้แทนของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ(ออนไลน์)  โดย ดร.ยัง พรหมณิโรธ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังประเทศกัมพูชา เป็นผู้แทนของ จอมพล สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซนนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา,  ฯพณฯ จันเซษ คาซโทวิท ตูเมเบฟ รองประธานสภาประชาชนคาซัคสถาน หัวหน้าสำนักเลขาธิการสภาประชาชน คาซัคสถานของการบริหารประธานาธิบดี,   ฯพณฯ ฆาเซิม-โฌมาร์ต โตกาเยฟ  ประธานาธิบดีสาธารณรัฐคาซัคสถาน   ปาฐกถานำโดย  ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ประธานสถาบันการสร้างชาติ นอกจากนี้ยังมีวิทยากรรับเชิญอีกหลายท่านร่วมอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ฯพณฯ ยังเบอร์ ฮอร์มัต ดาโต๊ะ สรี มุสตาปา บิน โมฮัมเหม็ด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ด้านเศรษฐกิจ) มาเลเซีย , ฯพณฯ ดร.โอฬาร ไชยประวัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี, ฯพณฯ เฟรเดอริก ซูมาเย อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศแทนซาเนีย, ฯพณฯ ยังเบอร์ ฮอร์มัต ดาโต๊ะ สรี เลียน เคอร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเอกภาพแห่งชาติมาเลเซีย รองประธานพรรคเอ็มซีเอ (MCA) ประเทศมาเลเซีย, ฯพณฯ ยังเบอร์ ฮอร์มัต ดาโต๊ะ สรี ฮาจาห์ แนนซี บินติ ชูกรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว ศิลปะและวัฒนธรรม ประเทศมาเลเซีย, ฯพณฯ อาเมอร์ โคสรู เชาว์ดูห์รี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประเทศบังคลาเทศ,ศาสตราจารย์คิชอร์ มาห์บูบานี อดีตทูตสิงคโปร์ประจำสหประชาชาติ, ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ, คณบดีวิทยาลัยนโยบายสาธารณะ ลี กวนยู มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์, ดร.อาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา เลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP),   ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ อดีตกรรมการผู้อำนวยการสถาบันสหสวรรษ,   นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกลุ่มบริษัท บี.กริม,ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัล ประเทศไทย,นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม, ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ,ดร.เอเดน วูน อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT),ฯลฯ  งานภาคกลางคืนเป็นการมอบรางวัลการสร้างชาติ โดยมี ฯพณฯ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี  และ  ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  เป็นประธานในพิธี ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ณ สถานที่จัดงานประมาณ 400 คน และอีกกว่า 1,000 คน ที่รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม 

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติและประธานการจัดงาน กล่าวว่า “การจัดการประชุมเพื่อเป็นการสร้างเวทีให้ผู้นำภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชากิจ นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปทั้งในและต่างประเทศได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งร่วมเสนอนโยบาย แนวคิด บทความวิชาการและผลการวิจัยในระดับนานาชาติ เกี่ยวกับการจัดการสภาวะปกติใหม่จากโรคระบาด (Pandemic New Normal) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศและเพื่อการสร้างชาติในด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  ซึ่งการประชุมนานาชาติครั้งนี้เกี่ยวข้องกับแนวคิด นโยบายในมิติต่างๆ เป็นการช่วยสร้างองค์ความรู้ใหม่ พาประเทศให้เข้าถึงพรมแดนความรู้ใหม่ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติช่วยทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมและผู้กำหนดนโยบายของประเทศเกิดความตระหนักในเรื่องนี้และร่วมมือขับเคลื่อนไปด้วยกัน”

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *