สวรส. ลงพื้นที่พัฒนาฝายชะลอน้ำ บริเวณน้ำตกลานรัก จ.นครนายก เมื่อเร็วๆ นี้

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นำโดย ทพ.จเร วิชาไทย ผู้จัดการงานวิจัย และนางวิชญา เลขวิริยะกุล หัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สวรส. ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาฝายชะลอน้ำ บริเวณน้ำตกลานรัก ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อสังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมความร่วมมือขององค์กรกับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน

ทั้งนี้พื้นที่บริเวณน้ำตกลานรัก เป็นหนึ่งในพื้นที่ภัยแล้งที่เกิดขึ้นบ่อยหลังจากฤดูฝน สาเหตุจากไม่มีการกักเก็บน้ำที่ดี ส่งผลให้ชุมชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบทั้งด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว ตลอดจนปัญหาทางด้านความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำหรือปัญหาภัยแล้งมีแนวทางป้องกันได้หลายวิธี วิธีหนึ่งคือการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลน ซึ่งเดิมบริเวณน้ำตกลานรักเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งของจังหวัดนครนายก ได้มีการจัดทำฝายชะลอน้ำไว้แล้ว หากแต่มีความชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น สวรส.จึงจัดกิจกรรมพัฒนาฝายชะลอน้ำ เพื่อให้ชุมชนมีการกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ รวมทั้งฝายยังทำหน้าที่ช่วยดักตะกอนแม่น้ำ กิ่งไม้ เศษไม้ ดิน โคลน ทราย ที่ทำให้ลำน้ำหลังฝายตื้นเขิน ช่วยชะลอหรือลดความแรงของน้ำหลากได้ทางหนึ่ง ซึ่งถือได้ว่ากิจกรรมการพัฒนาฝายชะลอน้ำในครั้งนี้เป็นกิจกรรมทางสังคมหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน และรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวไปพร้อมกัน

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *