สทน.จัดรอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี

สทน.จัดรอบชิงชนะเลิศ  โครงการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี ภายใต้แนวคิด อาหารพื้นถิ่นไทย พัฒนาได้ ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์

จบลงอย่างสวยงามกับการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี ภายใต้หัวข้อ อาหารพื้นถิ่นไทย พัฒนาได้ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทน ที่จัดไปเมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา งานนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 2 รุ่น รุ่นอุดมศึกษา และรุ่นบัณฑิตศึกษา ได้นำผลงานผลิตภัณฑ์อาหารฉายรังสีมาร่วมนำเสนอ เพื่อค้นหาผู้ชนะของโครงการ ซึ่งงานเริ่มด้วยพิธีกร คุณดาว อภิสรา กล่าวต้อนรับ และการเปิดงานด้วยผู้บริหาร รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และได้รับเกียรติจาก ท่านแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาเป็นประธานในงานประกวดครั้งนี้

 รวมไปถึงคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมตัดสินการประกวดดังนี้1. ดร.พิริยาธร สุวรรณมาลา รองผู้อำนวยการ(วิชาการ) สทน.2. ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ3. ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนวัตกรรม บ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)4. คุณสุทธิพงษ์ สุริยะ บริษัท ขาบสไตล์ จำกัด5. กรรมการผู้บริโภครับเชิญ คุณทะเล สงวนดีกุล นักแสดงดังจากซีรี่ส์วัยรุ่น มาร่วมสร้างสรรค์ในงาน และสำหรับผลการตัดสินการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี มีดังนี้

รุนอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี)- รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ทีม ใครไม่คัดมังคุดคัด มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงาน Green Mangsirra โดย นางสาวทิพย์นภา ศรีอ่อน และนางสาววรรัตน์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท ทีม SU POWER UP  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ผลงาน ข้าวเหนียวเห็ดหอมสอดไส้น้ำพริกอ่อง โดย นางสาวพรทิภา สอดสุข, นางสาวพนิดา ตรีพงษ์พันธ์ และนางสาวศิรประภา รอดจินดา – รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท ทีม ข้าวแต๋น แต่นแตนแต๊น สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ผลงาน ข้าวแต๋นปักษ์ใต้ โดย นางสาวณิชกานต์ เกตุแก้ว, นายชัชชัย เจริญเล็กอุทัย และนางสาวหนึ่งฤทัย แอร่มหล้า- รางวัลชมเชย จำนวน รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท

ทีม PUTA (ปาทู) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลงาน อ่องปูนาฉายรังสีโดย นายภานุพงศ์ พฤกษชาติ, นางสาวประภัสนัน อ้นอารี และนางสาวอารียา สายบุตร

​​ทีม FMB มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลงาน ไส้กรอกปลาส้ม โดย นายกรพล คมง้าว, นางสาวอภิญญา พวงทวี และนางสาวสุมินชา ธรรมกิตติ

รุ่นบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโทและเอก)- รางวัลชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ทีม ยิ่งฉาย ยิ่ง Shine มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลงาน หรอยแรง หนมจีนไม่ไร้น้ำยา โดย นางสาวรัฐนันท์ ติลกกุล, นางสาวศยามล เผือกสีอ่อน และนางสาวณัชชา รัตนลือชากุล- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้รับทุนการศึกษา15,000 บาท ทีม MU Innovator มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงาน เทมเป้ถั่วไทยผสม โดย นายยศสรัล บุญทาตุ้ย, นางสาวนันทิชา บุรี และนายยุทธพล วงษ์กิติโสภณ

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *