เอ็มดีอาร์ที นำเสนอประสบการณ์เวอร์ชวลอีเวนต์สู่การประชุมด้านธุรกิจประกันภัยครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี

กรุงเทพฯ สิงหาคม 2563 – เอ็มดีอาร์ที (MDRT) สมาคมผู้ปฏิบัติวิชาอาชีพธุรกิจประกันชีวิตและบริการทางการเงินชั้นนำระดับโลกซึ่งดำเนินงานแบบอิสระ กำหนดจัดการประชุมแบบเวอร์ชวลอีเวนต์ โดยเป้าหมายของการจัดงานในครั้งนี้คือการช่วยเหลือกลุ่มผู้ปฏิบัติวิชาอาชีพด้านการเงินที่ต้องกำหนดทิศทางการดำเนินงานของลูกค้าและธุรกิจต่าง ๆ เพื่อมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งในปัจจุบัน เอ็มดีอาร์ที ประเทศไทยมีสมาชิกประมาณ 2,800 คนจากสมาชิกทั่วโลกราวๆ 60,000 คน โดยถือว่ามีสมาชิกมากเป็นอันดับที่ 7 ของโลก เอ็มดีอาร์ทีในประเทศไทยเกิดขึ้นมาเกือบ 20ปี โดยมีจำนวนสมาชิกเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี เอ็มดีอาร์ทีถือเป็น 1 จาก 3 องค์กรหลักที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแนวทางที่เอ็มดีอาร์ทีวางไว้โดยมีคณะกรรมการที่ถูกคัดเลือกมาจากบริษัทประกันชีวิตเกือบทุกบริษัท เพื่อประสานงาน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากเอ็มดีอาร์ทีประเทศไทย ในแต่ละปีเรามีการจัดกิจกรรมวิชาการ (Thailand MDRT Day) ทุกปี เพื่อกระตุ้นให้ตัวแทนฯทุกท่านได้รับความรู้ แรงบันดาลใจที่เหมาะสมกับคนไทย โดยวิทยากรคนไทย และจากต่างประเทศ ในปี 2021 เราตั้งเป้าให้ประเทศไทยมีสมาชิก 3,500 คน เพื่อสร้างให้คนไทยได้มีความรู้เรื่องการวางแผนการเงินและประกันชีวิตให้มากยิ่งขึ้นไป

ในการจัดงานหลักทั้ง 5 วัน ผู้เข้าประชุมจะได้รับฟังการบรรยายของบุคคลชั้นแนวหน้าทั้งในอุตสาหกรรมและแวดวงสังคมถึงแนวทางการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ ได้เรียนรู้แนวทางการชี้แนะลูกค้าและประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จจากคอนเทนต์มากกว่า 200 เรื่อง รวมถึงการปลดล็อกความสำเร็จในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของปี 2563 การประชุมประจำปีของเอ็มดีอาร์ทีทุกครั้งจะมีเนื้อหาที่มุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้ทั้งภาพกว้าง และภาพลึก ทำให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมได้พัฒนาตนเองแบบรอบด้าน สามารถนำความรู้เหล่านั้นที่รับกลับมาใช้ในการประกอบวิชาชีพ แนะนำ วางแผนให้กับคนไทยให้มีการวางแผนการเงินและประกันชีวิตที่มากขึ้น ทำให้คนไทยมีรากฐานการเงินที่ดีขึ้น แข็งแรงขึ้น เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับภาครัฐต่อไป นอกจากนี้ยังได้รับโอกาสในการพบปะสร้างเครือข่ายกับผู้ปฏิบัติงานรายอื่น ๆ ซึ่งพร้อมแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อวิชาชีพ การบรรยายทุกหัวข้อจะมีการถ่ายทอดครอบคลุมทั้ง 5 เขตเวลาโลกและแปลเนื้อหาเป็น 13 ภาษา รวมถึงภาษาไทย

“งานครั้งนี้ถือเป็นแพล็ตฟอร์มใหม่สำหรับสมาชิกเอ็มดีอาร์ที เพื่อการมารวมตัวกันและเฉลิมฉลองความสำเร็จ ตลอดจนร่วมแบ่งปันแนวคิดใหม่ สร้างเครือข่าย และเรียนรู้ถึงโซลูชั่นที่ใช้งานได้ผลมาแล้วทั่วโลกเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาของธุรกิจในระดับประเทศ พร้อมการศึกษาบทเรียนที่เป็นสากลเพื่อสร้างความสำเร็จทั้งในอุตสาหกรรมและเป้าหมายระดับบุคคล การจัดงานแต่ละวันจะมีการนำเสนอแพล็ตฟอร์มหลัก (Main Platform) และการบรรยายของเอ็มดีอาร์ที (MDRT Speak) รวมถึงการบรรยายเฉพาะด้าน (Focus Session)” นิธิโรจน์ ธนโอฬารสิน ประธานองค์กรเอ็มดีอาร์ที ประเทศไทย กล่าว สำหรับงานบริการลูกค้าที่มีลักษณะเฉพาะหรือการบริหารการปฏิบัติงานโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในอุตสาหกรรม โดยในปีนี้สืบเนื่องมาจากสภาวะการแพร่ระบาดของโควิด19 ทำให้สมาชิกไม่สามารถเดินทางไปร่วมประชุมประจำปีที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมถึงการประชุม Global Conference ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ แต่เอ็มดีอาร์ทียังคงเล็งเห้นถึงความสำคัญในการจัดประชุม จึงได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดมาเป็นแบบ Virtual Event เพื่อช่วยให้สมาชิกยังคงได้ความรู้ ให้สมาชิกมีแนวทางการทำงานในช่วงสภาวะที่ไม่ปกติ ให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้และยังคงมาตรฐานการทำงานแบบเอ็มดีอาร์ทีได้เหมือนเดิม การจัดงานในปีนี้จึงเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แบบใหม่ที่เหมาะสมกับภาวะวิกฤตของโลกทั้งในเรื่องโรคระบาด และเรื่องเศรษฐกิจที่ตกต่ำทั่วโลก สมาชิกสามารถนำความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้กับการทำงานของสมาชิกได้และตรงตามมาตรฐานของเอ็มดีอาร์ทีสากล “การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการตกต่ำทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก ยิ่งทำให้สมาชิกของเราต้องใช้ประโยชน์จากเครือข่ายและสนับสนุนการเติบโตของกันและกันมากกว่าในอดีต เพื่อให้ทุกคนสามารถยกระดับประสิทธิภาพทั้งในแง่บุคคลและสายอาชีพสู่มาตรฐานใหม่ที่สูงขึ้น” เรจินา เบโดยา ประธานบริษัท เอ็มดีอาร์ที ผู้ผ่านมาตรฐานวิชาชีพธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าว

เอ็มดีอาร์ทีเป็นองค์กรสากลที่มีภาพลักษณ์ของความเป็นมืออาชีพของสมาชิก เป้าหมายหลักขององค์กรคือการสื่อสารให้ประชาชนและผู้บริโภคได้รับรู้ รับทราบและเข้าใจถึงความเป็นมืออาชีพในการทำงานของตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินที่เป็นสมาชิกเอ็มดีอาร์ที เอ็มดีอาร์ทีพยายามพัฒนาองค์ความรู้สม่ำเสมอทุกๆปี เพื่อช่วยส่งเสริมความรู้การวางแผนการเงินให้กับสมาชิกให้ทันยุคสมัยอยู่ตลอด แม้แต่ในช่วงวิกฤต แนวทางการทำงาน

วิธีการพูดคุยกับลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังก็ต้องเปลี่ยนไป เพื่อให้สมาชิกนำความรู้เหล่านี้ไปพูดคุยวางแผนกับลูกค้าอย่างมีระบบแบบแผน เพื่อเกิดประโยชน์ต่อลูกค้ามากที่สุดและส่งผลดีต่อภาพรวมธุรกิจประกันและการเงิน รวมทั้งความมีจรรยาบรรณในการทำงานของสมาชิก สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการเลือกตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินที่จะมาแนะนำ ดูแลการเงินในระยะยาว
เอ็มดีอาร์ทีมีมุมมองในการพัฒนาธุรกิจด้านการประกันและการเงินในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยยังมีช่องว่างของประชากรไทยที่ยังไม่มีประกันชีวิตมากพอสมควร คนไทยมีประกันชีวิตไม่ถึง 30% ของประชากรทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วเช่น สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ที่มีประกันชีวิตมากกว่า 100% ไปแล้ว รวมถึงการวางแผนการเงินที่ดี แบบมีรากฐานที่มั่นคง หากคนไทยมีการวางแผนการเงินและประกันชีวิต เพียงแค่ครบ 100% จะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความแข็งแรงส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจ เอ็มดีอาร์ทีประเทศไทยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของสมาชิกตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน เพื่อออกไปวางแผนการเงินให้คนไทยมากยิ่งขึ้น รวมถึงใส่ใจในจรรยาบรรณในการทำงานเพื่อยกระดับมาตรฐานไปสู่ระดับสากลได้

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น