ผู้นำรุ่นใหม่ทางการเมืองประกาศร่วมมือสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ สร้างทีมยุทธศาสตร์รับมือกับยุคเทคโนโลยีอย่างเต็มที่

สถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ระดมนักวิชาการระดับนานาชาติแถลงเปิดอบรมโครงการYoung Politic Leadership (ผู้นำเยาวชนการเมืองรุ่นใหม่)ผนึกเครือข่ายการเมืองและสตรีนักกฎหมาย-นักธุรกิจ พร้อมมูลนิธิป้องกันต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติด หวังสร้างปรากฏการณ์ให้คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อแผ่นดิน รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เมื่อเขามีโอกาสเข้าสู่การเมืองก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 3 องค์กรเครือข่ายเตรียมประกาศวางแผนร่วมมือกับการเมืองภาคท้องถิ่นพัฒนาโครงการไปสู่การตั้งพรรคการเมือง

                นายสมชาย  พหุลรัตน์  ประธานสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ พร้อมด้วย ศ.ดร.มณีรัตน์  สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา, ศ.ดร.สุรพล  บุญประถัมภ์, พ.ต.อ.สุรโชค เจษฎาเดช “สารวัตรแรมโบ้”, อ.เภสัชกรอธิวัฒน์ สินรัชตานันท์(นักวิชาการด้านสุขภาพ), นายสุเทพ  เข้มแข็งปรีชานนท์ (เครือข่ายทางด้านการเมือง) พร้อมนักวิชาการระดับนานาชาติด้าน Leadership นำโดย อ.อิน  นฤหล้า (อดีตคณะบดีคณะบริหารธุรกิจเอแบค), อ.ปีแอร์ เดอลาลองด์, อ.สก็อต  บัดเล่ย์ และดร.สุรชัย เลี่ยมทอง นักวิชาการด้าน  Anti Aging พร้อมทีมนักวิชาการทางการเมืองภาคประชาชนและท้องถิ่น นำโดยนายดิษชูภณ นัยเนตร, ผอ.ณัฐนันท์ พงษ์ภูริพัฒน์ (อดีตผอ.กรมทรัพยากรฯ) ร่วมกันแถลงข่าวการเปิดตัวโครงการอบรมYoung  Politic Leadership ผู้นำเยาวชนการเมืองรุ่นใหม่ อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่ ร.ร.แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพฯฟอร์จูน

  โครงการอบรม Young  Politic Leadership ผู้นำเยาวชนการเมืองรุ่นใหม่ อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จะเปิดอบรมรุ่นแรกในช่วงเดือนตุลาคม 2563 ศกนี้ หลังจากสถานการณ์โควิดในประเทศไทยกลับสู่ภาวะปกติแล้ว โดยระดมนักวิชาการทุกด้านมาให้ความรู้กับคนรุ่นใหม่ที่เข้าอบรมทั้งหมด หวังให้มีตัวแทนผู้นำเยาวชนการเมืองรุ่นใหม่ทั่วประเทศ เพื่อรวมพลังคนรุ่นใหม่ รวมใจตอบแทนคุณแผ่นดิน  เพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ซึ่งทางโครงการฯได้เตรียมวิทยากรที่มีความรู้หลากหลายสาขาอาชีพมาทำการฝึกอบรมซึ่งตอนนี้นักธุรกิจและภาคเอกชนเตรียมส่งผู้นำในองค์กรมาร่วมอบรมไปพร้อมกัน ตามสโลแกนของสถาบันคือ สรรค์สร้างไทย อนาคตไทย เพื่อให้คนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าจับมือเดินหน้าทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและบ้านเมือง

            นายสมชาย  พหุลรัตน์ ประธานสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ กล่าวว่า ”ทางสถาบันได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการหลากหลายด้าน อย่างท่านศ.ดร.มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา ท่านพึงได้รับรางวัลจากสหประชาชาติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็จะนำความรู้ประสบการณ์ในเวทีระดับโลกมาถ่ายทอดให้ผู้นำเยาวชนการเมืองรุ่นใหม่ เช่นเดียวกับ ศ.ดร.สุรพล  บุญประถัมภ์  นักวิชาการด้านศาสนาในฐานะนายกสมาคมสหพันธ์ศาสนกิจฯ ท่านก็จะเน้นความรู้การอยู่รวมกันอย่างสันติสุขของชาวโลกทุกชาติทุกศาสนา ในส่วนทางด้านกฎหมาย-เทคโนโลยี-เยาวชน-สตรี อ.นิดาวรรณ เพราะสุนทร ได้ระดมนักกฎหมายปริญญาเอกหลายสถาบันมาร่วมกันเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางกฎหมายใหม่ๆ ร่วมทั้งอาชญากรรมทางด้านเทคโนโลยี พ.ต.อ.สุรโชค เจษฎาเดช “สารวัตรแรมโบ้” ในฐานะประธานมูลนิธิป้องกันต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติด และยังเป็นรองประธานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ที่มี พล.อ.พิจิตร กุลละวาณิชย์ อดีตองคมนตรีเป็นประธานฯ) จะนำผู้นำรุ่นใหม่ไปดูงานทางด้านโครงการฯพระราชดำริ  และโครงการฯทางด้านเกษตรอินทรีย์ด้วยนอกจากนั้นแล้ว ”สารวัตรแรมโบ้” จะนำเอาประสบการณ์ความรู้ของการทำงานด้านการปราบปรามและงานด้านสืบสวนสอบสวนมาถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และรับมือกับอาชญากรรมในยุคเทคโนโลยีไปพร้อมกัน  ในส่วนของด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ อ.สุพัฒก์  ชุมช่วย นักวิชาการอิสระผู้เขียนหนังสือทศพิธราชธรรม ก็จะมาบรรยายทางด้านภาวะผู้นำแบบทศพิธราชธรรมตลอดจนการเมืองแบบธรรมาธิปไตยที่จะถ่ายทอดภาวะผู้นำที่มีคุณธรรมไปพร้อมกับ ทีมฝึกอบรม Leadership ระดับนานาชาติที่อบรมองค์กรข้ามชาติมาแล้วหลายองค์กรไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติหรือบริษัทฯใหญ่ๆ ของอีเกีย

         “นอกจากนั้นแล้วในส่วนของนักธุรกิจทางสถาบันเครือข่ายสร้างสรรค์ไทยก็มีนักบริหารระดับซีอีโอทางการเงิน-การคลังมารวมเป็นวิทยากร รวมทั้งนักธุรกิจหญิงอีกหลายท่านเช่น รศ.(พิเศษ) ดร.สุชาริณี –รศ.พิเศษ น.อ.มโนธร แสงสุวรรณ(นักธุรกิจด้านกีฬา(ประธานสถาบันอบรมศิลปะมวยไทยฯ), ดร.เมย์ริสสรา  จันทรรัตน์  เจ้าของธุรกิจแบรนด์ไทย, คุณวีรฤทัย   มณีนุชเนตร นักธุรกิจ-และนักกฎหมาย, คุณพัชรียาภรณ์  สิงหพัตร์  ประธานบริษัทไทย-พัชรีฟูดส์ จำกัด, คุณวัลลภ ใหญ่ยิ่ง ประธานบริษัทเอชอาร์ดี่ไอ ฯลฯและอีกมากมายหลายท่านที่อยู่ในภาคธุรกิจ ต่างมาร่วมแรงรวมใจที่จะมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ที่เขาอบรม ซึ่งยังไม่รวมถึงคนในวงการกีฬาอย่าง ดร.แสวง วิทยพิทักษ์  ประธานกรรมการควบคุมผู้ตัดสินไทยไฟ้ท์ และ อ.ดนัย  หริพัฒน์กุล จากสมาคมสถาบันศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย”

              นายสมชาย  พหุลรัตน์ ประธานสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ ยังกล่าวอีกว่า ”โครงการนี้ฯ ยังมีนักวิชาการจิตอาสาอีกมากมายที่จะมาร่วมกันขับเคลื่อนในการสร้างผู้นำ หรือการสร้างภาวะผู้นำเยาวชนทางการเมืองรุ่นใหม่ให้มีวิสัยทัศน์ที่รักชาติ รักบ้านเมือง เราจะออกไปอบรมทุกภาค โดยผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เราจะร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งนักวิชาการทางด้านการเมืองและท้องถิ่น เพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่ตั้งแต่อายุน้อยๆ ให้เกิดทุกตำบล-อำเภอ-ทุกภาค เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศ เรายังมีนักวิจัย-นักวิทยาศาสตร์ที่จะมาให้ความรู้และส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นนักวิจัย-นักวิทยาศาสตร์ เพื่อมาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งในส่วนนี้เรามีเครือข่ายการเมืองอย่าง นายสุเทพ  เข้มแข้งปรีชานนท์  ที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่มารวมพลังกันทำงาน โดยมีสมาชิกเครือข่ายพลังสตรีของสถาบันฯ ที่พร้อม คณะกรรมการยุทธศาสตร์ทางด้านต่างๆ ของสถาบันลงพื้นที่ไปอบรมกันทุกภาค ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้จะมี 3 องค์กรภาคสังคม-ประชาชน จับมือกันเพื่อพัฒนาก้าวไปสู่การจัดตั้งพรรคการเมืองต่อไป โดยมีเป้าหมายเพื่อรวมพลังพี่น้องคนไทย รวมใจตอบแทนคุณแผ่นดิน

                 สำหรับผู้นำเยาวชนทางการเมืองรุ่นใหม่ที่มาร่วมแถลงข่าววันนี้ประกอบด้วย คุณพุฒิธร  จันทรมณี “น้องยีน”,คุณวรรณิศา มณีนพรัตน์  เจ้าของแบรนด์และดีไซนเน่อร์ The ninety story ที่ไอคอนสยาม, คุณธีธนา  พหุลรัตน์ “มิสเตอร์โด่ง”ผู้บริหาร-นักธุรกิจสุขภาพ, คุณภารินี  เจษฎาเดช (customer account specialist), ชนากานต์ จินาเพ็ญ นักธุรกิจรุ่นใหม่ กรรมการผู้จัดการ.ไลก้าบิวดิ้งฯ, คุณศิริภาคย์ ชินโชติ”น้องบูม” นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (เทคโนโลยี่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง) ฯลฯ รวมทั้งยังมีคนรุ่นใหม่ในธุรกิจสตาร์ทอัพ-เอสเอ็มอี-ท่องเที่ยว ธุรกิจ ด้านกีฬา ฯลฯ อีกจำนวนมากที่สมัครเข้ามาแล้วที่เตรียมพร้อมจะเข้าอบรมในช่วงเดือนตุลาคม 2563 นี้ โดยคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้เขาประกาศเลยว่าจะรวมกันเป็นคนต้นแบบของคนรุ่นใหม่ที่มีจิตสำนักสาธารณะต่อสังคมอย่างสูง ตั้งยุทธศาสตร์และเครือข่ายคนรุ่นใหม่ในยุคเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะลงพื้นที่ทั่วประเทศไปพร้อมกับวิทยากรของโครงการฯ โดยใช้ทีมงานโซเชี่ยลมิเดียของสถาบันฯ เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและรับรู้กันอย่างเต็มที่ไปพร้อมกันในการฝึกอบรม เพื่อให้สะดวกและเข้าถึงกลุ่มคนได้ง่ายโดยผ่านช่องทางFace Book ,ไลน์,, อินสตาร์แกม, เว็บไซด์ อย่างเต็มรูปแบบ

          นอกจากนั้น สถาบันฯ ของเรายังมีรายการทีวี 4 รายการ และรายการวิทยุอีก 2 รายการ ที่จะเป็นช่องทางสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งขณะนี้ มีนักวิชาการแต่ละด้านมาจัดวางแผนยุทธศาสตร์ไว้ทุกด้าน ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ซึ่งจะทำให้ประชาชนคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศได้สื่อสารกันได้สะดวก

 ประธานสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ ยังกล่าวในตอนท้ายว่า ”การสร้างคนรุ่นใหม่ทางการเมืองครั้งนี้เราไม่ได้คำนึงแต่คนอายุน้อยๆ เท่านั้น แต่เรายังให้ความสำคัญของคนทุกวัยทุกระดับ ไม่ว่าคนๆ นั้นจะอยู่ในอาชีพอะไร เหมือนที่สถาบันของเรามีคณะกรรมการทุกสาขาอาชีพ  เรายังให้ความสำคัญกับสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่า ” ผู้เชี่ยวชาญชีวิต” ซึ่งเราเคยมีกิจกรรมร่วมกับคนกลุ่มนี้มาแล้ว และปัจจุบันเรามีบุคลากรทางด้านสาธารณสุขหลายท่าน อาทิ อ.เภสัชกร อธิวัฒน์ สินรัชานันท์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสมุนไพรและผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งแพทย์ทางเลือก ก็มาร่วมวางแผนยุทธศาสตร์ในการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ เพื่อให้คนสูงอายุนั้นมีความมั่นคงและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง.

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *