“เอบีม คอนซัลติ้ง” ชี้โอกาสปรับองค์กรยุค ‘New Normal’

เอบีม คอนซัลติ้ง” ชี้โอกาสปรับองค์กรยุค ‘New Normal’ แนะ 13 ตัวช่วยลดความเสี่ยงธุรกิจ พร้อมเผย 3 กระแสเปลี่ยนโลกหลังยุคโควิด-19

บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย)จำกัด เผยท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากผลกระทบ  โควิด-19 ภาคธุรกิจจำเป็นต้องเตรียมพร้อมฝ่ากระแส “ความไม่แน่นอน” เพื่อลดความรุนแรงของความท้าทายเฉพาะหน้า และสร้างอนาคตที่ดีกว่าในระยะยาวพร้อมความสามารถในการยืดหยุ่น ทั้งนี้แม้ว่าอุปสรรคจะเกิดขึ้นในหลายแวดวงอุตสาหกรรม แต่กลับมีโอกาสในการทรานส์ฟอร์มธุรกิจเกิดขึ้น เพื่อยกระดับการบริการลูกค้า ตลอดจนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันของพนักงาน ในโลก “New Normal” หรือ “ความปกติใหม่” เอบีมแนะตัวช่วยเสริมความแกร่งให้ธุรกิจทั้งภายใน และภายนอกโดยตัวช่วยสำคัญในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ ได้แก่ “Cost Optimization” “SAP Acceleration” “Remote Working Security Assessment” “RPAaaS” และ “AI Debt Collection” ส่วนตัวช่วยสำคัญในการสร้างมูลค่า ได้แก่ “SAP IBP Starter Pack” “Virtual Showroom Customer Experience” “Product Portfolio Analysis” “Work Style Transformation” “Elastic Business Redesign” “New Customer Journey” “DX Maturity Assessment” และ “Agile System Development Assessment” นอกจากนี้ เอบีมยังชี้ให้เห็น 3 กระแสหลักที่มีความสำคัญอันดับต้น ๆ ในยุคโลกหลังโควิด-19 คือการเปลี่ยนแปลงคุณค่าองค์กร ความเร่งด่วนในการเข้าสู่ระบบดิจิทัล (Digitization)และการทรานส์ฟอร์มองค์กร โดยสร้างสิ่งใหม่และการเตรียมพร้อม ที่ไม่เพียงแต่เพื่อรับมือกับ “ความปกติใหม่” เท่านั้นแต่ยังเพื่อต่อกรกับภาวะที่ธุรกิจต้องหยุดชะงักจากเหตุการณ์ที่อาจคาดไม่ถึงในอนาคตด้วย

นายอิชิโร ฮาระ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทยจำกัดบริษัทที่ปรึกษาระดับโลก ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปรับเปลี่ยนองค์กรธุรกิจในรูปแบบดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน ในเครือบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ระบุว่าการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ในด้านสังคม โรคระบาดดังกล่าวได้เปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต การมีปฏิสัมพันธ์ การทำงาน การสื่อสารกับผู้อื่น รวมทั้งการเดินทางและการท่องเที่ยวของผู้คน  ขณะเดียวกันในด้านเศรษฐกิจ วิกฤตโควิด-19ส่งผลให้การเติบโตเศรษฐกิจชะลอตัวลง ส่งผลให้ตัวเลขคนว่างงานเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นภาคธุรกิจที่กำลังเริ่มเปิดให้บริการอีกครั้งต้องเผชิญกับความท้าทายว่าจะกลับมาดำเนินธุรกิจ ในขณะที่ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างไร

“สภาพเศรษฐกิจย่อมมีผลต่อภาคธุรกิจ ไม่ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวในรูปแบบใด ธุรกิจจะต้องเตรียมพร้อมดำเนินธุรกิจฝ่าความไม่แน่นอนต่าง ๆ  หรืออาจกล่าวได้ว่าองค์กรธุรกิจจำเป็นต้องปรับโครงการสร้างการดำเนินงานเพื่อตอบสนองอย่างต่อเนื่องต่อสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ ซึ่งสามารถทำให้ธุรกิจเกิดภาวะชะงักงัน นอกจากนี้ องค์กรธุรกิจยังจะต้องบรรเทาความรุนแรงของความท้าทายเฉพาะหน้าด้วยการจัดการให้มีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ปลอดภัยและมั่นคง เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในยามที่ไวรัสยังคงแพร่ระบาดอยู่ที่สำคัญที่สุดคือองค์กรธุรกิจต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีการทำงานแบบใหม่ในระยะยาว และต้องมีการปรับธุรกิจครั้งใหญ่เพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้น ถือเป็นช่วงเวลาที่องค์กรธุรกิจต้องกลับไปย้อนดูองค์กรทั้งหมดในภาพรวม และคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อมุ่งเน้นความสามารถในการฟื้นตัวและเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะอื่น ๆ ที่อาจจะทำให้ให้ธุรกิจต้องหยุดชะงักอีกครั้ง” นายฮาระย้ำ

ทั้งธุรกิจและองค์กรได้เข้ามาสู่ยุค “ความปกติใหม่” ที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคหลากหลายประการ สำหรับวงการสินค้าสำหรับผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากคนเริ่มหันไปจับจ่ายใช้สอยบนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการซื้อของที่ร้านค้า รวมถึงความต้องการอาหารและผลิตภัณฑ์ดูแลบ้านที่เพิ่มมากขึ้น  นอกจากนี้ ด้านห่วงโซ่อุปทานต้องพบกับภาวะชะงักงันเพราะความต้องการส่งของตรงไปยังผู้บริโภคสูงขึ้น ทั้งยังมีข้อกังวลด้านสุขภาพของแรงงานและข้อจำกัดด้านการขนส่งอีกด้วย สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ผู้บริโภคหันมานิยมประสบการณ์แบบเฉพาะตัวมากขึ้นในขณะที่ตัวแทนจำหน่ายและผู้จัดหาสินค้ากำลังประสบปัญหาในแง่ความมั่นคงทางธุรกิจและการเงิน ยิ่งไปกว่านั้น องค์กรธุรกิจเริ่มมีวัฒนธรรมใหม่ในการทำงาน เช่น การทำงานระยะไกล รวมถึงความปลอดภัยส่วนบุคคล และการคำนึงถึงความมีสุขภาพกายควบคู่กับสุขภาพใจที่ดี

อย่างไรก็ตาม อุปสรรคดังกล่าวนำไปสู่โอกาสขององค์กรธุรกิจในการทรานส์ฟอร์มครั้งใหญ่เพื่อประสิทธิภาพและการสร้างคุณค่าทั้งภายในและภายนอกองค์กร เอบีมได้จัดทำรายการ 13 ตัวช่วยให้ธุรกิจมองหาส่วนที่เป็นโอกาสในการทรานส์ฟอร์ม ดังนี้  

ตัวช่วยเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ:

1.         Quick Cost Optimization:เน้นดูแลรายงานทางการเงินแบบระยะสั้นเพื่อจัดทำโครงสร้างต้นทุนที่จะช่วยให้องค์กรอยู่รอดในช่วงธุรกิจฝืดตัว

2.         SAP Acceleration:ครอบคลุม SAP Resilience (Remote Implementation), SAP Signature Management, SAP i-RPA และ SAP SuccessFactors (Quick Implementation) เพื่อกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ เน้นความคล่องตัวและความรวดเร็วในการดำเนินงาน

3.         Remote Working Security Assessment: ลดความเสี่ยงด้านภัยคุกคามให้อยู่ในระดับต่ำสุดสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ รองรับการทำงานระยะไกล

4.         RPAssA หรือ RPA as a Service: ปรับกระบวนการทางธุรกิจให้เป็นระบบอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ ลดการทำงานแบบซ้ำ ๆ โดยคน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานแบบโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดในทันที

5.         AI Debt Collection:ปรับปรุงประสิทธิภาพการติดตามรับชำระหนี้ด้วยปัญญาประดิษฐ์ หรือAI ที่ออกแบบสำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มและตอบสนองความจำเป็นทางเศรษฐกิจปัจจุบัน

ตัวช่วยด้านการสร้างมูลค่า:

1.   SAP IBP Starter Pack: เพิ่มความสามารถทางการผลิตด้วยการตอบสนองต่ออุปสงค์และอุปทานอย่างสมดุล เพื่อเป้าหมายทางผลกำไรท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

2.         Virtual Showroom Customer Experience: ส่งมอบประสบการณ์ใหม่ ในการให้บริการแนวใหม่แบบผสมผสานเทคโนโลยีExtended Reality โดยไม่มีเงื่อนไขทางกายภาพ

3.         Product Portfolio Analysis: วิเคราะห์ตำแหน่งของผลิตภัณฑ์จากข้อมูลภายในและข้อมูลภายนอกเพื่อกำหนดนิยามใหม่ให้แก่ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วยวัตถุประสงค์ในการยกระดับแบรนด์และเสริมสร้างผลกำไร

4.         Work Style Transformation:  ดำรงไว้ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการทำงานระยะไกล ซึ่งสามารถทำงานจากที่ไหนและเมื่อใดก็ได้

5.   Elastic Business Redesign:พัฒนา ปรับระดับและประคองธุรกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนและ     ปูทางให้มีการปรับตัวทางธุรกิจครั้งใหญ่ในระยะยาวมากขึ้น

6.         New Customer Journey:โมเดลการขายและการตลาดแบบใหม่ที่เฉพาะตัวมากขึ้น เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

7.         DX Maturity Assessment:ประเมินความพร้อมด้านการปรับองค์กรเข้าสู่เส้นทางดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน ตลอดจนส่งมอบแนวทางในการจัดอันดับความสำคัญของงานและการเตรียมความพร้อม

8.         Agile System Development Assessment:พัฒนาระบบงานที่ยืดหยุ่นและมีความคล่องตัวสูงให้สอดคล้องกับการปรับวัฒนธรรม องค์กร แนวทางกระบวนการทำงานและเทคโนโลยี

“สำหรับ 3 กระแสหลักที่จะมีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกยุคหลังโควิด-19 คือการเปลี่ยนแปลงคุณค่าองค์กร แม้ว่าลัทธิบริโภคนิยมจะดำเนินต่อไปในอนาคต แต่จะมีการมุ่งเน้นเรื่องคุณค่าทางสังคมเพื่อตอบสนองชุมชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่น ๆ ด้วย กระแสที่สอง คือความเร่งด่วนในการเข้าสู่ระบบดิจิทัลเนื่องจาก   โควิด-19 สะท้อนให้เห็นโลกแห่งอนาคต ดิจิทัลจะเป็นศูนย์กลางของการมีปฏิสัมพันธ์ทั้งหมด การเข้าสู่ระบบดิจิทัลจะเป็นเรื่องเร่งด่วนมากยิ่งขึ้น กระแสที่สาม คือการปรับองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล ที่เป็นการรวมผลของการเร่งดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน กับการปรับกระบวนทัศน์เพื่อดำเนินงานในรูปแบบ “ความปกติใหม่” เป็นตัวกำหนดมาตรฐานใหม่ที่จะนำมาใช้ประเมินบริษัทต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ องค์กรธุรกิจจะต้องออกแบบการดำเนินธุรกิจใหม่และสร้างคุณค่ารองรับความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก การสร้างสิ่งใหม่และเตรียมความพร้อมเหล่านี้ ต้องมีขึ้นไม่ใช่สำหรับรับมือกับ“ความปกติใหม่” เท่านั้น แต่ยังใช้สำหรับจัดการกับการที่ธุรกิจหยุดชะงักจากเหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ในอนาคตอีกด้วย” นายฮาระกล่าว

ABeam Consulting sees transformation opportunities in the ‘New Normal’, advises 13 opportunity lists to close business threats and unveils 3 key meta-trends after COVID-19

ABeam Consulting (Thailand) Ltd. revealed in the economic recession impacted from COVID-19 pandemic, businesses have to be prepared to navigate through ‘uncertainties”, mitigate immediate challenges, and build a better future in long term with resiliencyThreats are in various industries; however, opportunities for business transformation are emerging to better serve customers and well engage with employees in the ‘New Normal’ world.  Thirteen opportunities lists have been initiated to internally and externally assist businesses for both Efficiency –Cost Optimization, SAP Acceleration, Remote Working Security Assessment, RPAaaS, and AI Debt Collection—and Value Creation –SAP IBP Starter Pack, Virtual Showroom Customer Experience, Product Portfolio Analysis, Work Style Transformation, Elastic Business Redesign, New Customer Journey, DX Maturity Assessment, and Agile System Development Assessment.  In the post COVID-19 world, the company foresees 3 main meta-trends –Change in Corporate Value, Urgency of Digitization, and Enterprise transformation—will be paramount.  The reinvention and being prepared are not only for the ‘New Normal’ but for an unexpected disruption in the future.

Mr. Ichiro Hara, Managing Director of ABeam Consulting (Thailand) Ltd., a subsidiary of ABeam Consulting Ltd., a global consulting company headquartered in Japan that specializes in digital transformation, unveiled that the COVID-19 pandemic has both social impact and economic impact.  The former has been impacted on how people live, interact, work and communicate with others as well as how to move around and travel.  The latter on the economic side has been impacted from decelerating to further declining with increasing numbers of unemployment.  The business world is now in the stage of reopening with a challenge –how to resume businesses without transmitting infection. 

“The economic situation has implications for businesses.  No matter what scenarios the economy will be recovered, businesses have to be prepared to navigate through uncertainties meaning that they are called for a restructuring of operations to continuously respond to the unpredictable being designed for disruption.  Moreover, they also need to mitigate immediate challenges by ensuring a safe and secure business environment to build trust as the virus is still circulating.  Most importantly, businesses have to adapt to new way of working for longer term business transformation to build a better future.  This is the time to revisit and reinvent across the enterprises, focus on resilience, and be prepared for the new disruption,” said Mr. Hara.

Both business and organization are in the “New Normal” that creates threats in various business sectors.  In consumer business, consumer behaviors have changed for instance consumption move away from brick-and-mortar to electronic channel, food and home care products are in massive demand, etc.  Furthermore, supply chain has been disrupted from high demand for direct shipping to customers, proactive health concern on labor and transportation restriction, etc.  In automotive business, consumer behaviors also changed for more personalized experience while dealers and suppliers are vulnerable especially in their business and financial stability.  In addition, organizations are in a new organization culture from remote work and personal safety and well-being concern.

However, these threats lead to transformation opportunities for Efficiency and Value Creation in both internally and externally.  ABeam; therefore, initiated 13 opportunity lists to help businesses seek areas for opportunity transformation.  

For Efficiency, there are:

1. Quick Cost Optimization: focusing on short-term financial statement effort and transform into cost structure for survival in the period of sluggish business performance

2. SAP Acceleration: from SAP Resilience (Remote Implementation), SAP Signature Management, SAP i-RPA, to SAP SuccessFactors (Quick Implementation) which is a process automation for faster and more agile implementation

3. Remote Working Security Assessment: minimize security threats and ensuring cyber safety to support remote workstyle

4. RPAssA or RPA as a Service: automating the business process based on software robots to reduce repeating steps to improve operational effectiveness without big upfront cost

5. AI Debt Collection: improving debt collection effectiveness using advanced solutions / AI which specifically designed for each customer segment in response to current economic needs

For Value Creation, there are:

1. SAP IBP Starter Pack: increasing production capability by balancing demand with supply to attain profitability goal during dynamic and uncertain environment

2. Virtual Showroom Customer Experience: giving customers more immersive experience in providing the services in a different way with extended reality technology without physical presence

3. Product Portfolio Analysis: analyzing product position based on both internal and external data for re-defined product portfolio to improve profitability and branding

4. Work Style Transformation:  maintaining and maximizing productivity in remote work anywhere and anytime

5. Elastic Business Redesign: developing, scaling, and sustaining businesses through uncertainties and enable longer-term business transformation

6. New Customer Journey: new customized sales & marketing model based on changed customer behavior

7. DX Maturity Assessment: quickly accessing readiness of the company in DX journey and a recommended approach for DX prioritization and preparation

8. Agile System Development Assessment: developing agile and flexible system by transforming culture, organization, approach, process, and technology.

“ABeam foresees 3 main meta-trends that will be paramount in the post-COVID-19 world.  Firstly,Change in Corporate Value which capitalism will continue in the future but with added focus on pursuing social value for communities and all other stakeholders.  Secondly,

Urgency of Digitization as COVID-19 has given us a glimpse into the future where digital has become central to every interaction and this will continue with added more urgency.  Lastly,

Enterprise Transformation that the combined effect of accelerated digital transformation along with the paradigm shift of operating in the “New Normal” will create a new standard from which companies will be evaluated.  Business will re-design their operations and create value from accommodating need from key stakeholders.  The reinvention and being prepared are not only for the ‘New Normal’ but for an unexpected disruption in the future,” stated Mr. Hara.

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *