CIBA มธบ.ย้ำทักษะการตลาดออนไลน์จำเป็นในยุคโควิด-19

CIBA มธบ.ย้ำทักษะการตลาดออนไลน์จำเป็นในยุคโควิด-19 ระบุพฤติกรรม การใช้ชีวิตของคนเปลี่ยน ชี้ชัดเรียนรู้เองกับเรียนตามหลักสูตร ประสบความสำเร็จต่างกัน มั่นใจเรียนที่ธุรกิจบัณฑิตย์ อนาคตธุรกิจออกแบบได้ด้วยตัวคุณ

     ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า การทำธุรกิจในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีอย่างมาก ยิ่งเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีมาตรการทำให้ทุกคนต้องปฏิบัติการเว้นระยะห่างทางบุคคล การอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ยิ่งสะท้อนให้เห็นได้ว่าเทคโนโลยีรวมถึงสื่อต่างๆ มีบทบาทมากยิ่งขึ้น และเป็นหนทางที่จะทำให้ธุรกิจเติบโต อยู่รอดได้ ดังนั้น ส่วนประสมทางการตลาดในขณะนี้แม้หลักการจะใช้ 4 P คือ ผลิตภัณฑ์/สินค้า(Product) ราคา (Price) การส่งเสริมการขาย(Promotion) และช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) แต่รูปแบบแตกต่างไปจากเดิม เพราะไม่ได้เป็นเพียงการขายผ่านหน้าร้าน ร้านค้าเท่านั้น แต่ต้องมุ่งเน้นการขายออนไลน์ด้วย

     “ยุคสมัยใหม่ 4 P ของตลาดออนไลน์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพราะรูปแบบการนำเสนอสินค้าในออนไลน์สามารถปรับแต่งสินค้าได้ เช่น รองเท้าที่ลูกค้าสามารถบอกได้ตนเองต้องการแบบไหน แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนสินค้าจะเป็นการทำสำเร็จรูปแล้วถึงจะมาวางขาย  ซึ่งคนที่เรียนด้านการตลาดออนไลน์ วิเคราะห์การตลาดดิจิทัลจะได้เปรียบคู่แข่งขัน เนื่องจากจะรู้ทิศทางของตลาดออนไลน์ รู้ว่าโปรโมชั่นสำหรับการออกแบบแผนการตลาดออนไลน์ควรเป็นลักษณะใด ต้องมีไวรัล (VIRAL Marketing) ที่เป็นการโฆษณาของสินค้าต่าง ๆ ที่ใช้กระแสของผู้คนใน Social Media รวมถึงการนำโฆษณาไปแปะเว็บไซต์อื่นๆ เป็นการทำโปรโมชั่นไปฝากไว้ที่อื่น ๆ โดยอาจต้องดูลูกค้า แม้จะเป็นสินค้าเดียวกัน เป้าหมายเหมือนกัน แต่รูปแบบต่างกัน  เลือกแพลตฟอร์มในการนำเสนอที่ดีก็จะช่วยให้สินค้าเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากขึ้น” ผศ.ดร.ศิริเดช กล่าว

         ทั้งนี้ รูปแบบการตลาดดิจิทัลมีหลากหลาย ซึ่งนักการตลาดดิจิทัลต้องรู้จักการผสมผสานระหว่างการตลาดแบบเดิมกับการตลาดสมัยใหม่เข้าด้วยกัน ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการขายอาจจะไม่สามารถยึดรูปแบบเดิมได้เพียงอย่างเดียว ต้องมองกลไกต่างๆ หลักการตลาดให้กว้างมากขึ้น และต้องเห็นการตลาดออนไลน์หรือการตลาดในโลกดิจิทัล

         คณบดีCIBA กล่าวต่อไปว่า แม้ว่าขณะนี้ใครๆ ก็สามารถขายของออนไลน์ได้นั้นเป็นเรื่องจริง แต่ขายแล้วจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น มีเพียงไม่กี่คนที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งต้องมีการสะสมทักษะในระยะหนึ่ง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ยืนหนึ่งเรื่องธุรกิจ จึงจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาโท กลุ่มวิชาเอก นักวิเคราะห์การตลาดดิจิทัล (Digital marketing analyst) นอกจากจะได้เรียนรู้การทำตลาดดิจิทัลอย่างทันสมัย เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของตลาดแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีพื้นที่ DPU Makerspace ให้ทุกคนได้ทดลองปฏิบัติจริงทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย และสร้างเนื้อหาต่างๆ ในรูปแบบธุรกิจดิจิทัลได้โดยเฉพาะ ที่สำคัญเรายังมี สถาบันเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรแห่งอนาคต หรือ DPUX ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประสบความสำเร็จในการทำตลาดดิจิทัลมาแลกเปลี่ยน สร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน ดังนั้น การบ่มเพาะการศึกษาไม่ได้มาพัฒนาความรู้อย่างเดียว แต่คนที่มาเรียนจะสามารถประกอบธุรกิจ ทำการตลาดดิจิทัลได้อย่างเข้าใจ ถูกต้อง มีเครือข่าย และลดระยะเวลาทำให้ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น

    “การเรียนเป็นตัวเพิ่มพูนทำให้คนมีทักษะเพิ่มมากขึ้น เพราะการแชร์ไอเดียจะได้รับประสบการณ์ จากผู้ประสบความสำเร็จได้เร็ว มากกว่าจะไปลองผิดลองถูกด้วยตนเอง  มีโอกาสที่ประสบความสำเร็จได้มากกว่า  การเรียนแบบนักวิเคราะห์การตลาดเชิงดิจิทัล (Digital marketing analyst) จะช่วยทำให้ทุกคนสามารถออกแบบธุรกิจได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับสโลแกนหลักสูตรปริญญาโทของ CIBA คือ อนาคตธุรกิจออกแบบได้ด้วยตัวคุณ” คณบดีCIBA กล่าวในตอนท้าย

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *