สมศ. รายงานผลการประเมินฯ ปี’65 รวมกว่า 19,500 แห่ง พบจุดต้องเร่งส่งเสริม ย้ำปี 66 ยังประเมินออนไลน์ พร้อมพัฒนาสารสนเทศลดภาระสถานศึกษา

กรุงเทพฯ 22 ธันวาคม 2565

Read more

“บรีส” สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงวัยเยาว์ สนับสนุนเยาวชน ให้กล้าเปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า ใน Dirt is  Good National Youth Summit

ผลิตภัณฑ์ซักผ้า “บรีส” เ

Read more

เวทีประชันความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ ASDA 2023 เชิญชวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาการออกแบบส่งผลงานเข้าประกวด ภายใต้แนวคิด ‘A Home to Love, A Space for Everyone’

เวทีประชันความคิดสร้างสร

Read more