กสศ. จับมือ หอการค้าไทย และ TDRI ขับเคลื่อนการสนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตอบโจทย์กระจายอำนาจ ให้อิสระจัดการเรียนรู้คุณภาพระดับพื้นที่

กสศ. จับมือ หอการค้าไทย

Read more

กสศ. จับมือธนาคารโลก เปิดโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลักดันนโยบายลดความเหลื่อมล้ำโรงเรียนขนาดเล็ก และยกระดับทักษะแรงงานไทย ยุติปัญหาความยากจนข้ามรุ่น

กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้ –

Read more

แวนเทจ ลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ทางการเงินให้กับนักศึกษา

กรุงเทพฯ ประเทศไทย วันที

Read more