กสศ. เปิดผลการดำเนินงานปี 2564 เข้าถึง-ช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษและเด็กกลุ่มเปราะบาง มากกว่า 2 ล้านคน

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทา

Read more

สภาเด็กฯและเครือข่ายเยาวชน บุกยื่น 5 ข้อเรียกร้องถึง “อนุทิน” ชงตรวจบัตรประชาชนผู้ซื้อตัดวงจรขายเหล้าให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

สภาเด็กฯและเครือข่ายเยาว

Read more

“เด็กหลุดนอกระบบ วิกฤตที่ยังไม่จบ”เร่งสร้าง“ห้องเรียนฉุกเฉิน”ช่วยเหลือฟื้นฟูเด็กหลุดจากโควิด-19

เครือข่ายการศึกษา ร่วมกั

Read more

ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี กับโครงการ ‘2021 K-CONnected Project in Thailand’ ร้องประสานเสียง เชื่อมโยงวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนเกาหลี – ไทย

เนื่องจากสถานการณ์การแพร

Read more