มวล.จับมือ สทน.และภาคีเครือข่าย จัดอบรมด้านพลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชัน นักศึกษาและนักวิจัยจาก 10 ประเทศเข้าร่วม

รองศาสตราจารย์ ดร. หมุดต

Read more

สุดเจ๋ง! นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม กลุ่มเกษตรและอาหาร

รศ.ดร.วาริน อินทนา รักษา

Read more