CIM DPU ชี้ตลาดสมุนไพรโตต่อเนื่อง มูลค่ารวมกว่าหมื่นล้าน ส่งผลตลาดต้องการบุคลากรด้านแพทย์แผนไทยมากขึ้น เหตุใช้สมุนไพรต้องมีความรู้

ปัจจุบัน “สมุนไพร” ถูกใช

Read more