กปน. สานต่อกิจกรรม “ยอดน้ำแอนด์เฟรนด์” ปี 2ปลูกฝังเยาวชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ร่วมกันพัฒนาด้านน้ำอย่างยั่งยืน

การประปานครหลวง (กปน.) จ

Read more

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี 2567แก่เยาวชนที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 10

Read more

“ป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน

ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม

Read more