บทเรียนวัยรุ่นกับวันที่ก้าวพลาด “เหล้า-ยา” พาพัง คิดได้เกือบสายวอนสังคมให้ “โอกาส” ด้านเหยื่อเมาขับวอนบังคับใช้กม.เต็มที่

เสวนาถอดบทเรียนวัยรุ่นกั

Read more

มทร.ธัญบุรี สพม.ปท. และ อบจ.ปทุมธานี ลงนามบันทึกความร่วมมือ “การจัดการศึกษาและการสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต”

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู

Read more