จุฬาฯ ร่วมกับภาครัฐและเอกชน เปิดหลักสูตร ออนไลน์แห่งแรกของประเทศไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคอุตสาหกรรม 4.0

จุฬาฯ ร่วมกับภาครัฐและเอ

Read more

3 องค์กรภาคีเครือข่าย “กสศ.- Shrewsbury- JD Central” สร้างพื้นที่เรียนรู้ ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ ปลุกพลังเยาวชน รร.ชนบท-เมือง

3 องค์กรภาคีเครือข่าย “ก

Read more

สพฐ. จับมือ กสศ. เดินหน้าลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพครูและโรงเรียนในชนบท เริ่มต้นปีแรก 288 โรงเรียน

สพฐ. จับมือ กสศ. เดินหน้

Read more

กสศ.ชวนโรงเรียนทั่วประเทศ แนะแนว นร.ยากจน-ด้อยโอกาสแต่เรียนดีที่กำลังศึกษาชั้น ม.3 / ม.6 หรือเทียบเท่า เตรียมสมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงรุ่น2ในช่วงเดือนธันวาคมนี้

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 25

Read more