Future Trends จัดงาน Future Trends Ahead & Awards 2024 เวทีอัปเดตเทรนด์แห่งอนาคต พร้อมประกาศรางวัลที่สุดของผู้นำและองค์กรแห่งปี

Future Trends ผนึกกำลังพันธมิตร Future Skill for Business, SUPALAI, heygoody โดย เงินติดล้อ, Storied Place, CP All, Oke Oke, KOI Thé และThe Garden Eden จัดงาน Future Trends Ahead & Awards 2024 ภายใต้แนวคิด Knowing The Future, Be The Winners of Tomorrow เรียนรู้อนาคตเพื่อชัยชนะของวันพรุ่งนี้ จัดเต็ม 2 อีเวนต์สำคัญ เวทีเสวนา Future Trends Ahead Summit 2024 ร่วมอัปเดตเทรนด์แห่งอนาคตโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในด้านต่างๆ ของไทยและงาน Future Trends Awards 2024 การประกาศผลรางวัลที่สุดของผู้นำและองค์กรแห่งปีที่ผลงานอันโดดเด่นด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการสร้างความยั่งยืน

ธนโชติ วิสุทธิสมาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไลค์มี จำกัด และผู้ก่อตั้ง Future Trends เผยว่า การจัดงาน Future Trends Ahead & Awards 2024 ในครั้งนี้ ตอกย้ำให้เห็นถึงความสำเร็จจากการจัดงานในครั้งที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยในครั้งนี้ ได้จัดขึ้น 2 งานพร้อมกันเพื่อให้การจัดงานยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าที่ผ่านมา สำหรับการจัดงาน Future Trends Ahead Summit 2024 ในครั้งนี้ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของไทย มาร่วมอัปเดตเทรนด์แห่งอนาคตในมิติต่างๆ ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ การลงทุน นวัตกรรม เทคโนโลยี กลยุทธ์การตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ที่อยู่อาศัย การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสร้างความยั่งยืน และอีกหลากหลายหัวข้อเสวนา ที่ได้มาร่วมมาเผยทิศทางและแนวโน้มแห่งอนาคต

เพื่อให้ธุรกิจได้เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 700 คน จากหลากหลายภาคธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ

• Future Trends Ahead Series (Future Trends) โดย คุณณัฐกร เวียงอินทร์ Head of Content & Brand บริษัท ไลค์ มี จํากัด

• โอกาสและความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก 2024 (Economic Trend) โดย ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

• Road to Well-Being City: เมืองที่ดีควรเป็นแบบใด เพื่อให้ไทยเป็นสังคมแห่งสุขภาวะ (Urban Trend) โดย คุณณัฐวุฒิ กุลแก้ว นักวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคต ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดย บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)

• Transformation องค์กรในยุค AI First ให้ก้าวกระโดดในปี 2024 (Technology Trend) โดย คุณเรืองโรจน์ พูนผล ประธานกลุ่มบริษัท กสิกร บิสซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป

• ยุคเศรษฐกิจโตช้า ๆ จะได้พร้าเล่มงามในการลงทุนแบบใด (Investment Trend) โดย คุณสุทธิชัย คุ้มวรชัย นักวิจัยการลงทุนอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด

• ทำธุรกิจอย่างมีหัวใจ เพื่อสร้างกำไรและดูแลโลกไปพร้อมกัน (Sustainability Trend) โดย ผศ.ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

• Consumer Trends: What’s Next with AI? (Consumer Trend) โดย คุณรัชดา อภิรมย์เดช ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร THINK NEXT ASIA

• ใช้ Marketing 6.0 ในมุมของ Business Technology อย่างไร เพื่อให้โดนใจทั้ง B2B และ B2C (Marketing Trend) โดย ดร.เอกลักษณ์ ยิ้มวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอเชี่ยน สกาย เน็ตเวิร์ค จำกัด

• ‘MarTech Trends 2024’ เทคโนโลยีเพื่อการตลาดและธุรกิจ ที่ผู้ประกอบการควรรู้ (Martech Trend) โดย คุณจิตติพงค์ เลิศประดิษฐ์ นายกสมาคมเทคโนโลยีเพื่อการตลาด (MarTech Association)

• ‘Corporate People Development’ ทักษะสำคัญของพนักงานในศตวรรษที่ 21 (Future of Work Trend) โดย คุณโอชวิน จิรโสตติกุล ประธานกรรมการบริหาร FutureSkill

• CEO For The Future เมื่อโลกกำลังเปลี่ยนไป ผู้นำต้องปรับอย่างไรให้ทันการเปลี่ยนแปลง (Leadership Trend) โดย คุณชนาทิพย์ วูวงศ์ ที่ปรึกษา Kincentric

• จับเทรนด์ Affiliate with Social Commerce 2024 (Digital Business Trend) โดย คุณวุฒิพงษ์ ลิขิตชีวัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาตี๋ มีเดีย จำกัด และ บริษัท เวก้าครีเอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเจ้าของช่อง ‘อาตี๋รีวิว’

• Chinese Trade, Trend and Technology 2024 (Global Business Trend) โดย คุณบุญชัย ลิ่มอติบูลย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปันได้ จำกัด

ส่วนการจัดงาน Future Trends Awards 2024 จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับสุดยอดผู้นำเทรนด์แห่งปีที่ผลงานอันโดดเด่นด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการสร้างความยั่งยืน ซึ่งก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคมในวงกว้างและสามารถเป็นต้นแบบให้กับบุคคลและองค์อื่นๆ ได้ โดยเปิดให้แต่ละองค์กรได้นำเสนอผลงานที่ได้ดำเนินการเพื่อผ่านกระบวนการพิจารณาคัดเลือกภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างรอบด้าน และยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านธุรกิจหลายๆท่าน รวมถึงองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็นที่ยอมรับ คือ Mandala AI. และ Jobsdb ที่ได้ร่วมให้คำแนะนำในการคัดเลือกผู้ผ่านหลักเกณฑ์เพื่อรับรางวัลในครั้งนี้

ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 95 รางวัล แบ่งเป็นประเภทบุคคลในฐานะผู้นำเทรนด์ (Leader Awards) จำนวน 35 รางวัล ใน 6 สาขา ได้แก่

1.Leader of Leader: รางวัลผู้นำเทรนด์อนาคตด้านภาวะผู้นำ อาทิ สาระ ล่ำซำ, กฤษณ์ จันทโนทก, วรรณิภา ภักดีบุตร, นายแพทย์ ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร เป็นต้น

2.Leader of Business: รางวัลผู้นำเทรนด์อนาคตด้านธุรกิจ อาทิ รวิศ หาญอุตสาหะ, สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์, ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ, กรวัฒน์ เจียรวนนท์ เป็นต้น

3.Leader of Over 60: รางวัลผู้นำเทรนด์อนาคตด้านประสบการณ์ในวงการธุรกิจ อาทิ จุน วนวิทย์, ตัน ภาสกรนที, มานิต อุดมคุณธรรม, สุภกิต เจียรวนนท์ เป็นต้น

4.Leader of Technology: รางวัลผู้นำเทรนด์อนาคตด้านเทคโนโลยี อาทิ เรืองโรจน์ พูนผล,กล้า ตั้งสุวรรณ, ธีรพล อำไพ, ชลลักษณ์ มหาสุวีระชัย เป็นต้น

5.Leader of Social: รางวัลผู้นำเทรนด์อนาคตด้านสังคม อาทิ อเล็กซ์ เรนเดลล์, ชลลดา เมฆราตรี, มิรา เวฬุภาค เป็นต้น

6. Leader of Influencer: รางวัลผู้นำเทรนด์อนาคตด้านอินฟลูเอนเซอร์ อาทิ กฤษฏ์ อำนวยเดชกร, พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล, ดร. ธนานนท์ ปฏิญญาศักดิกุล เป็นต้น

และสำหรับ ประเภทองค์กรที่มีผลงานอันโดดเด่น (Corporate Awards) จำนวน 60 รางวัล ใน 8 สาขา ได้แก่

1.The Most Impactful Corporate: รางวัลองค์กรที่เป็นที่สุดด้านการส่งผลกระทบเชิงบวกต่อวงการธุรกิจ อาทิ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), กลุ่มธุรกิจ TCP เป็นต้น

2.The Most Innovative: รางวัลองค์กรที่เป็นที่สุดด้านนวัตกรรม อาทิ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, KASIKORN Business-Technology Group, บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน), บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

3.Corporate Transformation: รางวัลองค์กรยอดเยี่ยมด้านการเปลี่ยนผ่าน อาทิ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน), โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, InnovestX Securities Company Limited, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

4.Corporate for The Future: รางวัลองค์กรยอดเยี่ยมแห่งอนาคต อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

5.Leading of ESG: รางวัลองค์กรยอดเยี่ยมด้านผู้นำ ESG อาทิ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

6.The Most Attractive Employer – First Jobber: รางวัลองค์กรที่ดึงดูดใจสำหรับผู้เริ่มต้นทำงาน อายุ 18-30 ปี อาทิ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด, บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

7.The Most Attractive Employer – Non-first Jobber: รางวัลองค์กรที่ดึงดูดใจสำหรับผู้ทำงาน อายุ 31 ปีขึ้นไป อาทิ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในสาขาต่างๆ ทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/futuretrends.th/

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *