กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขานรับเคลื่อนนโยบาย BCG จับมือ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เดินหน้าเต็มสูบจัดงาน PUMPS AND VALVES ASIA 2023 (PVA) ยกระดับโรงงานไทยสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

กรมโรงงานอุตสาหกรรม สานต่อความร่วมมือ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดงาน PUMPS AND VALVES ASIA 2023 (PVA) ชูแนวคิด “เปลี่ยนผ่านความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างยั่งยืนผ่านอุตสาหกรรมสีเขียว” งานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางที่รวมเทคโนโลยีด้านปั๊ม วาล์ว ท่อ ข้อต่อ และอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ จากบริษัทชั้นนำของโลก ตอบโจทย์การประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

“เทคโนโลยี” ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในภาคอุตสาหกรรมทุกระบบ รวมทั้งภาพใหญ่ที่สำคัญในภาคการผลิตอย่างโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุปกรณ์พื้นฐานที่สำคัญอย่าง ปั้ม วาล์ว และท่อ ที่วันนี้เทคโนโลยี ระบบอัจฉริยะเข้ามามีส่วนสำคัญ ทั้ง IOT Sensors จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตรวจสอบระบบการทำงาน รวมถึงการบริหารจัดการ การดูแลความปลอดภัยรวมทั้งโซลูชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อลดการใช้พลังงาน ด้วยความสำคัญดังกล่าว กรมโรงงานอุตสาหกรรมและอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ร่วมกันจัดงาน PUMPS AND VALVES ASIA 2023 (PVA) งานแสดงเทคโนโลยีนิทรรศการเฉพาะทางด้านปั้ม วาล์ว ท่อ ข้อต่อ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อภาคอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญในการ ยกระดับอุตสาหกรรมไทยพร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับภูมิภาค

นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมเราดำเนินงานตามกรอบเป้าหมายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในด้านการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม (Ecosystem) ที่ผ่านมาได้มีการจัดทำโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ซึ่งในขณะนี้มีโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมแล้วกว่า 45,000 โรงงานหรือคิดเป็นร้อยละ 71 จากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดในประเทศไทย โดยปีนี้เตรียมยกระดับเกณฑ์การเข้าร่วมอีกด้านที่สำคัญ คือ มิติความปลอดภัย เพื่อให้โครงการดังกล่าวมีความครอบคลุมอย่างรอบด้าน มากไปกว่านั้น กรมฯยังเดินหน้าสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเริ่มปรับตัวสู่การเปลี่ยนผ่านด้วยการนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปั้มและวาล์วซึ่งถือเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในโรงงานอุตสาหกรรม การได้เป็นส่วนหนึ่งของ PVA (2023) เป็นโอกาสที่สำคัญทั้งในแง่ของการสื่อสาร ชี้แจงมาตรการ รวมทั้งการรับฟังผู้ประกอบการและนำเอาข้อแก้ไขไปปรับปรุง เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันคือ การสร้างเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทย

“สำหรับการจัดงาน PVA (2023) ทางกรมฯ ได้ร่วมจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการภายใต้หัวข้อ “ยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างปลอดภัยและยั่งยืน” รวมอีกกว่า 20 หัวข้อ ที่จะสื่อสารกับกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม อาทิ กฎหมาย ตลอดจนมาตรการสนับสนุนและส่งเสริม ทั้งนี้ยังมีการจัดบูธเพื่อให้คำแนะนำในเรื่องการจดทะเบียนเครื่องจักรซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมฯ และเราเชื่อมั่นว่าเวทีนี้จะเป็นศูนย์กลางการสื่อสารที่สำคัญ สร้างความรู้ และการพัฒนาไปพร้อมกันเพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยร่วมเดินหน้าสร้างอุตสาหกรรมสีเขียวในอนาคตไปด้วยกัน” นายจุลพงษ์ กล่าวเสริม

นางสาวกชสร โตเจริญธนาผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า อินฟอร์มาฯ เป็นแกนกลางสำคัญในการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อเชื่อมโอกาสที่สำคัญผ่านการจัดนิทรรศการและการประชุมระดับภูมิภาคโดยปีนี้วางเป้าขับเคลื่อนให้สอดรับกับเป้าหมายของไทยและสังคมโลกอย่างการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ (Carbon Neutral) ไปจนถึงการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net Zero) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มุ่งขับเคลื่อนในเรื่องนี้ผ่านการนำเอาแนวคิด BCG มาประยุกต์ใช้ ซึ่งตลอดการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น การจัดสัมมนาสัญจร ได้รับผลตอบรับที่ดี และขยายผลสู่การทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องในงาน PVA (2023) อินฟอร์มาฯ เชื่อมั่นว่าเวทีนี้จะเป็นศูนย์กลางที่สำคัญในการเตรียมพร้อมให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่อุตสาหรรมสีเขียวอย่างเต็มรูปแบบ

“งาน PUMPS AND VALVES ASIA 2023 (PVA) งานแสดงเทคโนโลยีนิทรรศการเฉพาะทางด้านปั้ม วาล์ว ท่อ ข้อต่อ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 24 ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนผ่านความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างยั่งยืนผ่านอุตสาหกรรมสีเขียว” โดยเดินหน้าขนทัพเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านปั้ม วาล์ว ข้อต่อ และอุปกรณ์สำหรับภาคอุตสาหกรรมจากหลากหลายประเทศมาจัดแสดง ทั้งนี้งานดังกล่าวยังถือเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของผู้เชี่ยวชาญ และผู้ชำนาญการในอุตสาหกรรมการผลิตในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีแก่ผู้ซื้อและผู้มีอำนาจตัดสินใจที่คาดว่าจะมีมากกว่า 25,000 รายจากทั่วภูมิภาค พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมสัมมนา การประชุมนานาชาติ และบูธจัดแสดงสินค้ามากมาย ถือได้ว่าเป็นอีกเวทีที่สำคัญที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม่ควรพลาด โดยเฉพาะเตรียมความพร้อมในภาคธุรกิจเพื่อพร้อมรับต่อการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน”

งาน PUMPS AND VALVES ASIA 2023 (PVA) ปีนี้จัดขึ้นร่วมกับงาน Thai Water Expo 2023 (THW) งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรน้ำและน้ำเสียที่ครบวงจรที่สุดงานเดียวในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 30 ส.ค. – 1 ก.ย. 2566 ที่ ฮอลล์ 1-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งาน PVA 2023 เป็นเวทีหนึ่งเดียวในไทยที่รวมเทคโนโลยีด้านปั๊ม วาล์ว ท่อ ข้อต่อ และอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ จากบริษัทชั้นนำของโลกไว้อย่างครบวงจร ลงทะเบียนเข้าชมงานที่ www.pumpsandvalves-asia.com

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *