อินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2023 จัดใหญ่ ขนทัพเทคโนโลยีนวัตกรรมสุดล้ำ เป้าหมายปลดล็อกเพื่อยกระดับอุตฯไทย ก้าวทันสู่โลกอนาคต

อินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2023 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนชั้นนำของอาเซียน ชูแนวคิด “Unlocking The Next Industrial Revolution” พร้อมขานรับเทรนด์อุตสาหกรรมพลาสติกจัดงานแสดงเทคโนโลยีครบวงจรครั้งแรกในไทย เตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่โลกกอนาคต

หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยถือเป็นภาคส่วนแรกๆ ที่ได้รับผลกระทบ ดังนั้นหลังจากการเปลี่ยนผ่านนำเอาเทคโนโลยีมาผนวกใช้หลังโควิด-19 ข้อมูลจากศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีฯ ระบุว่า เทคโนโลยีสมัยใหม่กำลังเข้ามาปฏิรูปโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ปัจจุบันโลกกำลังอยู่บนคลื่น Digital technology ที่เข้ามาขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคการผลิตและบริการ โดยนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความยั่งยืนในการเติบโตและเสริมความมั่นคงในห่วงโซ่อุปทาน ด้วยความสำคัญข้างต้น อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมสำหรับการเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติกว่า 3 ทศวรรษ ผนึกกำลังหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เดินหน้าจัดงาน อินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2023 (Intermach & Subcon Thailand 2023) พร้อมกันนี้ยังเล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมพลาสติก จัดงาน Plastic & Rubber Thailand 2023 ครั้งแรกในไทย โดยวางเป้าปลดล็อกนำพาอุตสาหกรรมไทยก้าวทันสู่โลกการแข่งขัน

นายเมธาวัจน์ เศรษฐจินดาเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงานอินเตอร์แมค (Intermach 2023) ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้วกว่า 38 ครั้ง ถือเป็นงานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมงานแรกของปีที่รวมเทคโนโลยีการผลิตโซลูชันอัจฉริยะอย่างครบครันเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตทั้งหมดไว้ด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพทั้งเครื่องจักรกล ซอฟท์แวร์ เครื่องมือวัดขั้นสูง รวมถึงเทคโนโลยีการซ่อมบำรุง เพื่อเตรียมพร้อมต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในอนาคต ทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ (The New S-Curves) รวมถึงอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ S-Curve และโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยการจัดงานที่ผ่านมาเราได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยที่ได้ร่วมกันจัดงานซับคอนไทยแลนด์ (Subcon Thailand 2023) หรืองานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน โดยงานจัดร่วมกับ งานอินเตอร์แมคต่อเนื่องมาแล้วกว่า 17 ปี ซึ่งเราเชื่อมั่นว่า อินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ เป็นศูนย์กลางหรือเวทีที่สำคัญในการนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดพร้อมเครื่องจักรที่ทันสมัยให้กับอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของภูมิภาคอาเซียน

 “สำหรับงานอินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ปีนี้ ยังคงได้รับผลตอบรับดีเช่นเดิม ถือเป็นเวทีสำคัญระดับภูมิภาคในการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ เอกชน ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ประกอบการและส่วนสนับสนุนต่างๆ ในการทำงานร่วมกันก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ และประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับไทย ซึ่งสอดรับการทำ Digital Transformation ในปัจจุบัน ที่สำคัญยังสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่มุ่งพัฒนาการผลิตอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ถือเป็นก้าวสำคัญสู่การเตรียมความพร้อมการปฏิวัติอุตสาหกรรมจากยุค 4.0 ไปสู่ยุค 5.0 ในอนาคตอันใกล้” นายเมธาวัจน์ กล่าวเสริม

นายเมธาวัจน์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดงานอินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2023 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Unlocking The Next Industrial Revolution” หรือ การปลดล็อก ปฏิวิติภาคอุตสาหกรรมสู่อนาคต มุ่งเน้นการชูจุดเด่นผ่านการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเสริมแกร่งให้กับภาคอุตสาหกรรมทั้งเทคโนโลยีเครื่องจักรงานโลหะการ เครื่องจักรกลเพื่อการขึ้นรูปโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมล่าสุด แขนกลและระบบอัตโนมัติ เครื่องมือวัดขั้นสูง เครื่องพิมพ์ 3 มิติและซอฟต์แวร์  คาดว่าในปีนี้จะมีผู้ประกอบการกว่า 1,500 แบรนด์ จาก 45 ประเทศเข้าร่วม เตรียมขนทัพนวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุดของภาคอุตสาหกรรมมาจัดแสดง ที่สำคัญยังมีพาวิเลียนผู้ประกอบการรายใหญ่จากประเทศชั้นนำอย่าง จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลี และไต้หวัน พร้อมกันนี้ยังมีงานสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการยกระดับผลิตภัณฑ์และเพิ่มศักยภาพการผลิตอีกหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจกว่า 50 หัวข้อโดยวิทยากรชั้นนำจากทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมเสวนาให้ความรู้ และไฮไลท์ที่สำคัญคือกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการรายใหญ่หรือผู้ซื้อ โดยปีนี้คาดว่าจะเกิดการจับคู่ธุรกิจกว่า 2,500 คู่ เกิดมูลค่าทางธุรกิจกว่า 8,000 ล้านบาท

อีกหนึ่งความพิเศษของการจัดงานในปีนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG และเป็นไปตามการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก โดยภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันพลาสติกและภาคีเครือข่ายต่างๆร่วมสนับสนุนการจัดงาน Plastic & Rubber Thailand 2023  งานแสดงเทคโนโลยีการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง แบบครบวงจรครั้งที่ 1 ในประเทศไทยซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นและเล็งเห็นความสำคัญของการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า รวมถึงแนวคิดการผลิตพลาสติกด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน สู่วิถีแห่งความยั่งยืน  พร้อมทั้งเติมเต็มโอกาสและเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการไทยรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและวางแผนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการของการปลดล็อกภาคอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวทันสู่โลกอนาคตไปพร้อมกับงานอินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2023 (Intermach & Subcon Thailand 2023) งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนชั้นนำของอาเซียน โดยจัดร่วมกับงาน Plastic & Rubber Thailand 2023  งานแสดงเทคโนโลยีการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 13 พฤษภาคม 2566  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ติดตามข่าวสารและรายละเอียดของการจัดงานได้ที่ www.intermachshow.com และ www.subconthailand.com

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *