ผ่านไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่กับงาน “รามเกียรติ์ มินิมาราธอน ตอน พระรามเคลื่อนทัพ” ที่จัดกันอย่างยิ่งใหญ่ สร้างรายได้หมุนสะพัดกว่า 30 ล้านบาท

ผ่านไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่กับงาน “รามเกียรติ์ มินิมาราธอน ตอน พระรามเคลื่อนทัพ” ที่จัดกันอย่างยิ่งใหญ่ สร้างรายได้หมุนสะพัดกว่า 30 ล้านบาท กับงานคอนเสิร์ตในวันที่ 16-18  ธันวาคม 2565 และงานวิ่งในวันที่ 18  ธันวาคม  ณ อุทยาน ร.2  ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้รักสุขภาพส่วนใหญ่มาเป็นครอบครัวร่วมกว่าพันคน

กระตุ้นการท่องเที่ยวให้กลับมาครึกครื้นอีกครั้ง ด้วยการสร้างความสนุกและความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมกับงาน “รามเกียรติ์ มินิมาราธอน ตอน พระรามเคลื่อนทัพ” วันที่ 16-18  ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 – 22.00 น.  ณ อุทยาน ร.2  ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ที่ผ่านมา เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์พื้นที่การท่องเที่ยวที่สำคัญของ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภายในงานนั่นมีการจัดกิจกรรมเปิดร้านค้า ร้านอาหาร ให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยว ชม ชิม ชอป การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินที่เน้นความเป็นไทย กับ กิจกรรมโชว์การร้องและการแสดงฉ่อย โดย คณะจำอวดหน้าม่าน, เก่ง ธชย, วง The Rube และ ปราง ปรางทิพย์ ส่งผลดีต่อร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม-ที่พัก ถูกจับจองเต็ม กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้ดี สร้างรายได้หมุนเวียนจากการจัดงานสะพัดกว่า 30 ล้านบาท ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา ถือเป็นการยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสงครามให้ขับเคลื่อนต่อไป

และไฮไลท์ที่พิเศษของการจัดงานคือ กิจกรรมวิ่งในวันที่ 18  ธันวาคม 2565 เวลา 05.00 – 09.00 น. ณ อุทยาน ร.2  ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มุ่งเน้นสุขภาพพร้อมท่องเที่ยวในแบบไทยๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคักยิ่งขึ้น และเป็นหนึ่งในโครงการกระตุ้นให้ประชาชนได้ออกกำลังกายโดยการวิ่ง โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ สร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับกิจกรรมในรูปแบบความเป็นไทย เพื่อสืบสานและอนุรักษ์นาฎศิลป์และวัฒนธรรมไทย นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหลังสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลายแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นภาพลักษณ์เศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกายโดยการวิ่ง ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ และยังสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ ตลอดจนมุ่งหวังให้เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างประสบการณ์และความประทับใจในสถานที่กับความเป็นไทยในการร้อยเรื่องราวของรามเกียรติ์ ที่สำคัญยังเป็นการปลูกฝังความรักความอบอุ่นในครอบครัวให้มีกิจกรรมเพื่อสุขภาพร่วมกันอีกด้วย โดยมีนักวิ่งจากทั่วประเทศทั้งชาย-หญิง รวมกว่า 1 พันคน เข้าร่วมแข่งขัน แยกเป็นประเภทระยะทาง 10 กิโลเมตร, ระยะทาง 5 กิโลเมตร, ระยะทาง 3 กิโลเมตร และประเภทรุ่น VIP โดยส่วนใหญ่มาในรูปแบบของครอบครัว บางรายก็อุ้มลูกจูงหลานมาร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพในสถานที่สวยๆกับบรรยากาศเย็นสบาย

ประเภทวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร รุ่น Overall ชาย : เชิดเกียรติ แสงแก้ว เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.18.54 , รุ่น Overall หญิง : วันเพ็ญ สิทธิ์ประสิทธิ์เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.23.50, รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย : ชยพล เจริญพานิช เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.19.01,  หญิง : สุประภาดา จันทนา เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.26.07, รุ่น 16-29 ปี ชาย : ณัฐวัฒน์ เหลืองชูฤทธิ์ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.19.40, หญิง : จุรี เคนเพ็ชรแสง เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.24.36, รุ่น 30-39 ปี ชาย : ณัฐพล คงศรี เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.19.34, หญิง : สุพรรษา ชูแสง เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.25.38, รุ่น 40-49 ปี ชาย : เชษฐา โพธิ์ประพันธ์ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.20.22, หญิง : รวีวรรณ นันทวรรณ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.24.47, รุ่น 50 ปีขึ้นไป ชาย : วชิระ กลิ่นจิ๋ว เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.21.01 หญิง : พัชรินทร์ บัวเย็น เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.24.59

ประเภทวิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร รุ่น Overall ชาย : เตชณัฐ แอร่มหล้า เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.39.03,หญิง: วันวิสา วงษ์สะอาด เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.43.18, รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย : ขวัญชัย เดชพิทักษ์  อันดับแรกด้วยเวลา 1.10.15 หญิง: เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา, รุ่นไม่เกิน 16-24 ปี ชาย : ธเนศ อ่วมทา เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.44.10 , หญิง : อนันดา ทุมรัตน์ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 1.17.09, รุ่น 25-29 ปี ชาย :   ภานุวัฒน์ นิวาสเวช เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.50.38,  หญิง : ปรัชญา แสงรุ่งเรือง เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.46.18,  รุ่น 30-34 ปี ชาย : ทวีศักดิ์ เหรียญทอง เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.39.17, หญิง : ลัดดาวัลย์ แซ่ลี้ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 1.01.28, รุ่น 35-39 ปี ชาย : ชัชชัย พิมพ์สะอาด เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.40.48, หญิง : ศศิธร พลฉลาด เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 1.01.12,  รุ่น 40-44 ปี ชาย : บัณฑิต ชาญกระบี่ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.42.15, หญิง : วิลาศินี บุญเรือง เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.55.27,  รุ่น 45-49 ปี ชาย : อนันต์ ปันแก้ว เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.42.19, หญิง : สิริมล มงคลเนาวรัตน์ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 1.00.45 รุ่น 50-54 ปี ชาย : ต่อศักดิ์ พิริยะสงวนพงษ์ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.40.32, หญิง : ปาริชาติ เยาวลักษณ์ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.57.17, รุ่น 55-59 ปี ชาย : ธนกฤต ห้วยหงษ์ทอง เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.42.52, หญิง : ดวงฤดี เทียมฑิฆัมพร เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.54.05, รุ่น 60-64 ปี ชาย : สุรัศมิ์ สมใจ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.44.44, รุ่น 65 ปีขึ้นไป ชาย : ธรรมนูญ พัฒนทรัพย์ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.44.15, รุ่น 60 ปีขึ้นไป หญิง : สัญติภา ดวงจิตศิริ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 1.03.22

ติดตามและสอบถามข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : รามเกียรติ์รัน

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *