ประกาศแล้ว! สุดยอดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565

ซีพี ออลล์ ประกาศผลรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 19 ได้ผลงานชนะเลิศครบ 6 ประเภทหลัก “WHALE HUNTERS (นักล่าวาฬ)” ของ “จเด็จ กำจรเดช” คว้าชนะเลิศประเภทการ์ตูน “รถไฟเที่ยวสุดท้ายจากพญาตองซู” ของ “สุมาตร ภูลายยาว” ชนะเลิศนวนิยาย “จนกว่าโลกจะโอบกอดเราเอาไว้” ของ “ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์” ชนะเลิศกวีนิพนธ์ ขณะที่ “สเปโร โซนาตา ท่วงทำนองแห่งความหวัง” ของ “รมณ กมลนาวิน” ชนะเลิศรวมเรื่องสั้น “หลังบ้านคณะราษฎร : ความรัก ปฏิวัติ และการต่อสู้ของผู้หญิง” ของ “ชานันท์ ยอดหงษ์” ชนะเลิศสารคดี ด้าน “ด.ช. ตุ้ม” ของ “สุรศักดิ์ กฤษณมิษ” ชนะเลิศวรรณกรรมสำหรับเยาวชน

นายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ และเลขานุการคณะกรรมการกิตติมศักดิ์โครงการเซเว่นบุ๊คอวอร์ด เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 19 ปีของการดำเนินโครงการประกวดหนังสือ ดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ได้คัดสรรหนังสือดีมีคุณภาพทั้ง 7 ประเภทสู่สังคม ประกอบด้วย กวีนิพนธ์ การ์ตูน นวนิยาย รวมเรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเยาวชน สารคดี และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อยกย่องเชิดชูนักเขียนคุณภาพ สนับสนุนผลงานที่มีเนื้อหาจรรโลงสังคม มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาตนเองด้านการอ่าน ในปีนี้มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 21 รางวัล และหนังสือแนะนำ 4 ผลงาน จากผลงานที่เข้าประกวดทั้งสิ้น 215 ผลงาน โดยในปีนี้เป็นที่น่ายินดีที่คณะกรรมการได้พิจารณาให้รางวัลผลงานได้รับรางวัลชนะเลิศครบทั้ง 6 ประเภทหลัก คือ กวีนิพนธ์ การ์ตูน นวนิยาย รวมเรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเยาวชน และสารคดี

ทั้งนี้ ผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565 มีดังนี้

ประเภทกวีนิพนธ์ ชนะเลิศ “จนกว่าโลกจะโอบกอดเราเอาไว้” ของ “ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์” รองชนะเลิศอันดับ 1 “นาฏกรรมจำนรรจ์” ของ “ศิวกานท์ ปทุมสูติ” รองชนะเลิศอันดับ 2 “ดวงตากวี” ของ “รินศรัทธา กาญจนวตี” และรางวัลยกย่องการสืบสานวรรณศิลป์ท้องถิ่น “ดอย ฟ้า นา แม่” ของ “วิลักษณ์ ศรีป่าซาง”

ประเภทการ์ตูน ชนะเลิศ “WHALE HUNTERS (นักล่าวาฬ)” ของ “จเด็จ กำจรเดช” รองชนะเลิศอันดับ 1 “วิ่ง…สู่ชีวิตใหม่ : RUN FOR NEW LIFE ฉบับการ์ตูน” ของ “เรืองศักดิ์ ดวงพลา, THE DUANG และสุดใจ พรหมเกิด” และรองชนะเลิศอันดับ 2 “วันนี้คือวันตายของเจ้า! HAVE A GOOD DIE” ของ “PPONG”

ประเภทนวนิยาย ชนะเลิศ “รถไฟเที่ยวสุดท้ายจากพญาตองซู” ของ “สุมาตร ภูลายยาว” รองชนะเลิศอันดับ 1 “เดฟั่น เรื่องเล่าของตระกูลคนเฆี่ยนเสือจากไทรบุรี” ของ “ศิริวร แก้วกาญจน์” และรองชนะเลิศอันดับ 2 “วินาทีไร้น้ำหนัก” ของ “วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ”

ประเภทรวมเรื่องสั้น ชนะเลิศ “สเปโร โซนาตา ท่วงทำนองแห่งความหวัง” ของ “รมณ กมลนาวิน” รองชนะเลิศอันดับ 1 “Family Comes First ด้วยรักและผุพัง” ของ “นริศพงศ์ รักวัฒนานนท์” และรองชนะเลิศอันดับ 2 “บ้านที่กลับไม่ได้” ของ “บุญเลิศ วิเศษปรีชา”

ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน รางวัลชนะเลิศ “ด.ช. ตุ้ม” ของ “สุรศักดิ์ กฤษณมิษ” ไม่มีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 2 “เจ้าหนูผู้พิทักษ์แห่งเกาะลิบง” ของ “กิติศักดิ์ ศรีแก้วบวร”

ประเภทสารคดี ชนะเลิศ “หลังบ้านคณะราษฎร : ความรัก ปฏิวัติ และการต่อสู้ของผู้หญิง” ของ “ชานันท์ ยอดหงษ์” รองชนะเลิศอันดับ 1 “มนุษย์ซึมเศร้ากับเรื่องเล่าสีขาวดำ” ของ “กิตติศักดิ์ คงคา (นายพินต้า)” รองชนะเลิศอันดับ 2 “2475 ราษฎรพลิกแผ่นดิน” ของ “นริศ จรัสจรรยาวงศ์” และหนังสือแนะนำจำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ “รักก่อนกำเนิด เกิดก่อนกำหนด” ของ “แพทย์หญิงดาริน จตุรภัทรพร และชิดชนก ชูช่วย”, “ส่องลายคราม สืบหาจีนกรุงศรีฯ” ของ “พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร”, “Nose Note บันทึกเรื่องกลิ่นจากปลายจมูก ฝนตกข้างบ้าน ถึงจักรวาลอันไกลโพ้น” ของ “กันต์นที นีระพล” และ “World War Tools สงครามโลกในสิ่งของ” ของ “มนสิชา รุ่งชวาลนนท์”

ขณะที่ รางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์ ชนะเลิศ “ละไว้ในฐานที่คิดถึง” ของ “แทนชีวา” และรองชนะเลิศอันดับ 1 “เราอาจกลัวและเพรียกถามทางกลับเรือน” ของ “ณรงค์ชัย แสงอัคคี” ไม่มีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สำหรับ รางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดรวมเรื่องสั้น ไม่มีรางวัลชนะเลิศ

และรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยมี “แสงหนึ่งคือรุ้งงาม” ของ “นานาฮาระ ฮิเดยูกิ” ได้รองชนะเลิศอันดับ 2 ทั้งนี้ รางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดการ์ตูน และหมวดนวนิยายขนาดสั้น ไม่มีผลงานใดสมควรได้รับรางวัล

นายประสิทธิ์ กล่าวต่อว่า รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด เป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักเขียน และนักอ่านเสมอมา จนสามารถก้าวสู่ปีที่ 19 ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งส่งเสริมการอ่าน การเขียน และการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหนทางของการพัฒนาคน นำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ สอดคล้องกับนโยบายของ ซีพี ออลล์ ที่มุ่งส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนอย่างจริงจังต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยผู้ชนะเลิศ “เซเว่น บุ๊คอวอร์ด” ทั้ง 6 ประเภท จะได้รับรางวัลเงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ส่วนประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์งานเขียนต่อไป

สำหรับ พิธีมอบโล่และรางวัลต่าง ๆ ในโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565 มีกำหนดจัดในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน ศกนี้ ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย กรรมการกิตติมศักดิ์โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ การพิจารณาตัดสินรางวัลครั้งที่ 19 นี้ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และนายกสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในฐานะกรรมการกิตติมศักดิ์เป็นประธานในการรับรองผลการตัดสิน พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานเขียนระดับชั้นนำของประเทศร่วมคัดเลือกผลงานอย่างเข้มข้นประกอบด้วย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการตัดสินประเภทกวีนิพนธ์และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์, นายศักดา แซ่เอียว ประธานคณะกรรมการตัดสินประเภทการ์ตูนและรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดการ์ตูน, นางชมัยภร บางคมบาง ประธานคณะกรรมการตัดสินประเภทนวนิยาย, นางนรีภพ สวัสดิรักษ์ ประธานคณะกรรมการตัดสินประเภทรวมเรื่องสั้น, รศ.สุพรรณี วราทร ประธานคณะกรรมการตัดสินประเภทวรรรณกรรมสำหรับเยาวชน และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดนวนิยายขนาดสั้นและหมวดรวมเรื่องสั้น และนายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการตัดสินประเภทสารคดี

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *