“รองฯ รอย”แท๊กทีม ผบช ปส. เปิดปฏิบัติการฯบุกค้น 4 เครือข่ายค้ายาฯภาคเหนือ รวบตัวระดับผู้สั่งการ ยึดทรัพย์กว่า 60 ล้านบาท

“รองฯ รอย”แท๊กทีม ผบช ปส. เปิดปฏิบัติการฯบุกค้น 4 เครือข่ายค้ายาฯภาคเหนือ รวบตัวระดับผู้สั่งการ ยึดทรัพย์กว่า 60 ล้านบาท เครือข่ายนายฮ้อยทมิฬ,เครือข่ายมังแม่เปา,เครือข่ายอาข่าผาขาว และเครือข่ายฝิ่นดิบมูเซอ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. ที่ บ้านเลขที่ 256 ม.5 ต.แม่ยาว อ.เมือง จว.เชียงราย พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.และผอ.ศอ.ปส.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย ผบช.ปส., พล.ท.บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3,ผบ.ศป.บส.ชน., พล.ต.ท.พรชัย เจริญวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.รรท.รอง ผบช.ปส., พล.ต.ต.นพดล ศรสําราญ รอง ผบช.ปส., พล.ต.ต.สมเกียรติ วัฒนพรมงคล รอง ผบช.ปส., พล.ต.ต.จิรวัฒน์ ผยุงธรรม รอง ผบช.ปส., พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ประยูรศิริ รองผบช.ภ.5,นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย,พล.ต.ต.พรพิทักษ์ รู้ยืนยง ผบก.ปส.1,พล.ต.ต.บรรพต มุ่งขอบกลาง ผบก.ปส.3, พล.ต.ต.ชินวิช วิชัยธนพัฒน์ ผบก.ภ.จว.เชียงราย, พ.อ.ธรรมรัตน์ เหรียญ ทอง ผบ.บก.ควบคุม ปส. และ นายอนุเทพ ธาระณะ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการชํานาญพิเศษ/ผู้อํานวยการส่วนตรวจสอบ ทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ และ พ.ต.อ.อดุลย์ สิริสิทธินันท์ ผกก.ตชด.32 ได้ร่วมแถลงข่าวผลปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น แผนปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น กลุ่มนักค้ายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จํานวน 4 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายนายฮ้อยทมิฬ, เครือข่ายม้งแม่เปา, เครือข่ายอาข่าผาขาว,เครือข่ายฝิ่นดิบมูเซอ และการจับกุมยาบ้า จํานวน 5,690,000 เม็ด และ เคตา มีน 10 กิโลกรัม เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

พล.ต.อ.รอยฯ เปิดเผยว่า “กรณีแรก “เครือข่ายนายฮ้อยทมิฬ” สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด สามารถจับกุมนักค้ายาเสพติด รายสําคัญ ได้จํานวน 3 คน พร้อมของกลางยาบ้าประมาณ 7 ล้านเม็ด ตนและ พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย ผบช.ปส. จึงได้สั่งการให้ พล.ต.ต.บรรพต มุ่งขอบกลาง ผบก.ปส.3 ดําเนินการเร่งขยายผลและจับกุมผู้กระทําความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาดําเนินคดีให้ได้โดยเร็ว และจากการ สอบสวนสืบสวนขยายผลพบว่าในเครือข่ายมีกลุ่มผู้สั่งการผู้ต้องหาในการลําเลียงยาเสพติดเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 จนถึงถูกจับกุมมีการลักลอบลําเลียงยาเสพติดไปแล้วมากกว่า 20 ครั้ง แต่ละครั้งมากน้อยไม่เท่ากัน รวมยาบ้าที่ถูกลําเลียง มาแล้วประมาณ 50 ล้านเม็ด และยังมีการสั่งการให้ผู้ต้องหาเปิดบัญชีธนาคารส่งไปให้กลุ่มผู้สั่งการใช้รับเงินค่ายาเสพติด จากการตรวจสอบบัญชีตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ถึงถูกจับกุมมีเงินหมุนเวียนในบัญชีมากกว่า 400 ล้านบาท สำหรับกรณีนี้ กลุ่มผู้สั่งการจะ ถอนเงินสดส่วนหนึ่งส่งให้กับเจ้าของยาเสพติดภายนอกประเทศ เงินอีกส่วนหนึ่งจะนํามาซื้อทรัพย์สินเป็นบ้าน, ที่ดิน, ทองคํา, รถหรู และเก็บเงินสดไว้ในบัญชีธนาคารส่วนตัว จากการขยายผลข้อมูลดังกล่าว จึงรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถ ขออนุมัติจากศาลอาญาออกหมายจับกลุ่มบุคคลผู้สั่งการได้ จํานวน 3 คน คือ

(1.)นายสุวิจักขณ์ สงวนนามสกุล อายุ 44 ปี ที่อยู่ 127 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จว.พะเยา เป็นบุคคลตามหมายจับ จํานวน 4 หมายจับ คือ หมายจับศาลจังหวัดแพร่ ที่ 20/2559 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ข้อหา “ครอบครองยาเสพติดเพื่อจําหน่าย”, หมายจับของศาลจังหวัดชุมพร ที่ จ.48/2564 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 ข้อหา “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์, ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ซึ่งมีปริมาณคํานวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินกว่ายี่สิบกรัมขึ้นไปไว้ในความครอบครองเพื่อจําหน่ายและ จําหน่ายโดยผิดกฎหมาย”, หมายจับของศาลจังหวัดพะเยา ที่ จ.81/2564 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ข้อหา “ยักยอกทรัพย์”, หมายจับศาลอาญา ที่ 429/2565 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ในความผิดฐาน “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า หรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน, กระทําโดยหัวหน้า ผู้มีหน้าที่สั่งการ หรือผู้มีหน้าที่จัดการในเครือข่ายอาชญากรรม และทําให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป, ฟอกเงิน, ร่วมกันฟอกเงิน, สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป กระทําความผิดฐานฟอกเงินและได้กระทําความผิดฐานฟอกเงินตามเหตุที่ได้มีการสมคบกัน”

(2.)นายวีรชน สงวนนามสกุล อายุ 40 ปี ที่อยู่ 170 หมู่ที่ 9 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จว.เชียงราย เป็นบุคคลพ้นโทษในคดียาเสพติด และเป็นบุคคลตามหมายจับศาลอาญา ที่ 430/2565 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ในความผิดฐาน “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่ม ประชาชน, กระทําโดยหัวหน้าผู้มีหน้าที่สั่งการ หรือผู้มีหน้าที่จัดการในเครือข่ายอาชญากรรม และทําให้เกิดผลกระทบต่อ ความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป,ฟอกเงิน,ร่วมกันฟอกเงิน,สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป กระทําความผิดฐานฟอกเงินและได้กระทําความผิดฐานฟอกเงินตามเหตุที่ได้มีการสมคบกัน”

(3.)น.ส.ศิริพร สงวนนามสกุล อายุ 30 ปี ที่อยู่ 256 หมู่ที่ 5 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย เป็นบุคคล ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 431/2565 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ในความผิดฐาน “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน, กระทําโดยหัวหน้า ผู้มีหน้าที่สั่งการ หรือผู้มีหน้าที่จัดการในเครือข่ายอาชญากรรม และทําให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือ ความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป,ฟอกเงิน,ร่วมกันฟอกเงิน,สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป กระทําความผิดฐานฟอกเงิน และได้กระทําความผิดฐานฟอกเงินตามเหตุที่ได้มีการสมคบกัน” ต่อมาในวันที่ 27 กรกฎาคม 26565 จึงได้ทําการจับกุมนายสุวิจักขณ์ ได้ในพื้นที่ จว.แพร่ และจับกุม นายวีรชน กับน.ส.ศิริพร ได้ในพื้นที่ จว.เชียงราย และได้มีการปิดล้อมตรวจค้นเพื่อยึดทรัพย์เครือข่าย “นายฮ้อยทมิฬ”จํานวน 20 จุดตรวจค้น (พื้นที่จังหวัดเชียงราย, พะเยา และชัยนาท) โดยบูรณาการร่วมกับ สํานักงาน ป.ป.ส., ตํารวจภูธร ภาค 5, ศอ.บส.ชน., บก.ตชด.ภาค 3, หน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติด ทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และ สํานักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย (DEA) โดยมีผลการปฏิบัติจับกุม ผู้ต้องหาตามหมายจับ 3 ราย ตรวจยึดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบรวมมูลค่าประมาณ 60 ล้านบาท ประกอบด้วย
(1) เงินสด จำนวน 100,000 บาท (2) อายัดเงินในบัญชีธนาคาร 15,665,700 บาท (3) ทองคํา 22 บาท (4) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 8 หลัง (5) ที่ดินเปล่า 2 แปลง (6) รถยนต์ 16 คัน
(7) รถจักรยานยนต์ จํานวน 3 คัน

ผอ.ศอ.ปส.ตร.กล่าวอีกว่า
ในห้วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2565 กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ยังมีการจับกุม เครือข่ายยาเสพติดในภาคเหนือได้อีก จํานวน 3 เครือข่าย คือ

“เครือข่ายม้งแม่เปา” โดยเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ได้ทําการจับกุมผู้ต้องหา จำนวน 3 ราย คือ 1. นายอนันต์สิทธิ์ สวงนนามสกุล อายุ 20 ปี ที่อยู่ 148 ม.7 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย 2. นายธเนศ สงวนนามสกุล อายุ 27 ปี ที่อยู่ 456 ม.5 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคําใต้ จว.พะเยา 3. นายเซ้ง สงวนนามสกุล อายุ 41 ปี ที่อยู่ 148 ม.7 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย พร้อมของกลางเป็นยาบ้า จํานวน 8,800,000 เม็ด และเคตามีน 50 กิโลกรัม จับกุมได้ที่ บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านดอยศิริ ถนนหลวงหมายเลข 1063 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย ได้ทําการสอบสวนสืบสวนขยายผลจนสามารถออกหมายจับผู้ร่วมลําเลียงยาเสพติดได้ 2 ราย คือ (1)นายกุลเดช สงวนนามสกุล อายุ 27 ปี ที่อยู่ 107/1 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จว.เชียงราย( 2.)นายอนุสรณ์ สงวนนาม อายุ 31 ปี ที่อยู่ 74 ม.7 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย

“เครือข่ายฝิ่นดิบมูเซอ” โดยเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ได้ทําการตรวจยึดฝิ่นดิบได้ จํานวน 48 กิโลกรัม บริเวณสวนป่าบ้านกิ่วลม อ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ ซึ่งต่อมาได้ทําการสอบสวนสืบสวนขยายผลจนสามารถออกหมายจับเจ้าของ ยาเสพติดที่นํามาซุกซ่อนเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าได้ จํานวน 3 ราย คือ(1.)นายจะแล สงวนนามสกุล อายุ 39 ปี ที่อยู่ 308 ม.8 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จว.เชียงราย(2.)นายปาบู สงวนนามสกุล อายุ 47 ปี ที่อยู่ 192 ม.8 ต.ห้วยชมพู อ.เมือง จว.เชียงราย (3.)นายสุรพล สงวนนามสกุล อายุ 27 ปี ที่อยู่ 317 ม.8 ต.ห้วยชมพู อ.เมือง จว.เชียงราย

“เครือข่ายอาข่าผาขาว” โดยเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ได้ทําการจับกุมตัวผู้ต้องหา 1 ราย คือ
นายอาน่อง สงวนนามสกุล อายุ 22 ปี พร้อมยาบ้าของกลาง จํานวน 1,010,000 เม็ด ได้ที่ริมถนนพหลโยธินปากซอย 2 บ้านสันกอง ม.7 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จว.เชียงราย ได้ทําการสอบสวนสืบสวนขยายผลจนสามารถออกหมายจับผู้ร่วมลําเลียงยาเสพติดได้ 1 ราย คือ นายสุรชัย สงวนนามสกุล อายุ 20 ปี ที่อยู่ 17 ม.5 ต.สันทราย อ.แม่จัน จว.เชียงราย
และเมื่อวันที่ 28 ก.ค.65 เวลา 02.00 น. เจ้าหน้าที่ตํารวจ บก.ปส.2 (นปส.อุดรธานี) ได้ทําการสืบสวนเครือข่าย ยาเสพติดสามารถตรวจยึดยาเสพติดพร้อมของกลาง ดังนี้

  1. ยาบ้า 5,690,000 เม็ด
  2. เคตามีน 10 กก.
  3. รถยนต์กระบะ ยี่ห้อเชฟโรเลต สีดํา ติดแผ่นป้ายทะเบียนหน้า ผต 6676 สุราษฎร์ธานี
  4. โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง
    สถานที่จับกุม บริเวณริมถนนหลวง หมายเลข 21 เขตพื้นที่หมู่บ้านปางคอม ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จว.เลย ซึ่งมาจาก

การขยายผลเมื่อวันที่ 3 เม.ย.65 เจ้าหน้าที่ตํารวจ กก.3 บก.ปส.2 (นปส.อุดรธานี) ได้ทําการสืบสวนติดตามจับกุมเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดชาว จว.เพชรบูรณ์ ได้ผู้ต้องหา 3 คน คือ นายโชคอนันท์ สงวนนามสกุล,นาย สุวรรณภูมิ สงวนนามสกุล และนายสมบูรณ์ สงวนนามสกุล พร้อมยาบ้า จํานวน 6 ล้านเม็ด ที่บริเวณ ลานจอดรถตลาดไท อ.คลองหลวง จว. ปทุมธานี จากการขยายผลหลังการจับกุม ประกอบข้อมูล Big data ยังพบว่า มีบุคคลและรถยนต์ในเครือข่ายเคลื่อนไหวอยู่ กก.3 บก.ปส.2 ได้สืบสวนติดตามเรื่อยมา กระทั่งเมื่อวันที่ 27 ก.ค.65 เวลา 19.00 น. พบรถยนต์ ในเครือข่ายยาเสพติด ดังกล่าว เคลื่อนไหวเข้ามาในพื้นที่ อ.ด่านซ้าย จว.เลย ชุดสืบสวนจึงได้สะกดรอยติดตามและจัดกําลังสนับสนุนตั้งจุดสกัด ตามเส้นทางที่นักค้ายาเสพติดใช้ขนลําเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ จว.เลย ไปยังพื้นที่ จว.เพชรบูรณ์ จนกระทั่งเวลา 01.00 น. ของวันที่ 28 ก.ค.65 พบรถยนต์เป้าหมาย เคลื่อนที่อยู่ใน ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จว.เลย โดยถนนหมายเลข 21 มุ่งหน้า จว.เพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่ชุดสะกดรอยติดตามพบรถยนต์กระบะ ทะเบียน ผต 6676 สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นรถใช้ลําเลียงยา เสพติด ขณะสะกดรอยติดตามเพื่อจับกุม ปรากฏว่าคนขับรถยนต์ดังกล่าวได้อาศัยความมืดและความชํานาญพื้นที่กระโดดลง จากรถหลบหนีการจับกุม ผลการตรวจค้นพบยาเสพติด (ยาบ้า) จํานวน 29 กระสอบ อยู่ในกระบะหลังรถยนต์ติดตั้งหลังคาแครี่บอย เพื่อไม่ให้เป็นจุดสังเกต ส่วนรถยนต์คันอื่น ๆ ได้ขับหลบหนีไปได้อยู่ในระหว่างการขยายผลออกหมายจับบุคคลที่ เกี่ยวข้องต่อไป
จากการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดนายฮ้อยทมิฬและการจับกุมยาบ้า 5,690,000 เม็ด และเคตามีน 10 กิโลกรัม เมื่อวันที่ 28 ก.ค.65 ที่ จว.เลย เป็นการจับกุมได้ในพื้นที่ภาคกลาง แล้วมีการขยายผลจนนําไปสู่การจับกุมกลุ่มขบวนการที่ นํายาเสพติดเข้ามาทั้งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะเห็นได้ว่ากลุ่มขบวนการลําเลียงยาเสพติดมีความ พยายามในการนํายาเสพติดเข้ามาในประเทศไทยในทุกทิศทาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะได้หามาตรการในการป้องกันการ ลักลอบลําเลียงอย่างเข้มข้นต่อไป “ผอ.ศอ.ปส.ตร.กล่าว”

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *