กรมส่งเสริมวัฒนธรรมปั้นสินค้าดีไซน์สุดเก๋จากรากวัฒนธรรมชนเผ่า ยกระดับคราฟต์ไทยให้ไปไกลสู่ต่างประเทศ ภายใต้โครงการ The Tribal Project ชนเผ่าเล่าคราฟต์ ชู Soft Power เชื่อมไทยสู่โลก

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับไอคอนคราฟต์  สนับสนุนผู้ประกอบการ จัดทำโครงการ เดอะ ไทรเบิล โปรเจค เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเน้นกลุ่มชนเผ่าในประเทศไทย ที่ถือเป็นชนกลุ่มน้อยแต่มีรากวัฒนธรรมที่แข็งแรง ให้สามารถยกระดับวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม โดยพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าดีไซน์ร่วมสมัยที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน พร้อมทั้งทำการตลาดส่งเสริมการขาย เพื่อให้สินค้าชนเผ่าสามารถขยายสู่ตลาดคนรุ่นใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างอาชีพทางเลือกและรายได้ที่เพิ่มขึ้น นำไปสู่การรักษาทุนวัฒนธรรมที่แข็งแรงของชนเผ่า

คุณชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า “กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบมรดกทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่ระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่จะแสดงถึงศักยภาพทางวัฒนธรรมของประเทศที่หลากหลาย ตามนโยบายผลักดัน “Soft Power” เชื่อมไทยสู่โลก และด้วยภารกิจสำคัญนี้ ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจึงเล็งเห็นความจำเป็นที่จะสร้างรากฐานของสินค้าด้านวัฒนธรรม และร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อรับไม้ต่อในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และนั่นจึงเป็นที่มาของการจัดโครงการนี้”

ที่ผ่านมา โครงการได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชนเผ่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และนักการตลาด ผ่านองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านเทรนด์ผู้บริโภคแห่งอนาคต มาใช้เป็นเข็มทิศในการพัฒนาสินค้าด้วยองค์ความรู้ สู่การสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น และวันที่ 15 ก.ค. 65 มีการจัดงานแถลงข่าว ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม โดยมีกิจกรรมเปิดตัวสินค้าชนเผ่าจำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ จาก 4 กลุ่มชนเผ่า ได้แก่ ชนเผ่าไทลื้อ จังหวัดลำพูน ชนเผ่ากระเหรี่ยงโปว์ จังหวัดอุทัยธานี ชนเผ่าปะกาเกอะญอ จังหวัดลำพูน และชนเผ่าลั้วะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดด้านการขายสินค้าที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน โดยมี คุณไชยยง รัตนอังกูร
ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้า/ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ก่อตั้ง TEMPLE House ครีเอทีฟ หัวหน้าโครงการลำพูนซิตี้ แล็บ รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์ และ หัวหน้าคณะที่ปรึกษา RISC by MQDC คุณอัญมณี มาตยาบุญ นักออกแบบ ลำพูนซิตี้แล็ป คุณยุจเรศ สมนา ผู้ก่อตั้งบริษัท De Quarr.co.,ltd  ผศ. นภกมล พิมลเกตุ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม คุณชาย นครชัย เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และยังได้รับเกียรติจากตัวแทนท่านเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทย มาร่วมในงานนี้อีกด้วย เพื่อเป็นการตอกย้ำว่าสินค้าเหล่านี้พร้อมที่จะออกสู่สายตาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลก

ด้านปารีสา จาตนิลพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจ retail concept shop บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด  กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้ว่า  “การสนับสนุนในครั้งนี้ นับเป็นหนึ่งในกิจกรรม ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ  “ไอคอนคราฟต์” ที่ต้องการนำเสนอคุณค่าความเป็นไทยสู่ทุกสายตาทั่วโลก ด้วยการรวบรวมงานนวัตศิลป์และงานคราฟต์แบบร่วมสมัยหลากหลายประเภทของคนไทยมาไว้ในที่เดียว เปิดโอกาสให้ช่างฝีมือไทยได้ต่อยอดความสามารถ เพิ่มคุณค่าในผลงาน ตลอดจนเพิ่มโอกาสและเพิ่มพื้นที่จัดแสดงและส่งเสริมการจัดจำหน่ายผลงานในโครงการต่างๆ ทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ที่จะเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก  ไอคอนคราฟต์ พร้อมที่จะสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนรายชื่อผู้ประกอบการ และผู้ออกแบบต่างๆ อีกทั้งความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัว รวมถึงให้การสนับสนุนสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่ การส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผลงานของนักออกแบบมีช่องทางจำหน่ายในตลาดอีกด้วย”  

สามารถชมสินค้าของ 4 ชนเผ่าได้ที่ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 65 เป็นต้นไป และสามารถสั่งซื้อสินค้าของแต่ละชนเผ่าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ดังนี้

OMU Tote Bag สุดปัง ในคอลเล็กชัน OMU OMU  ชนเผ่าปะกาเกอะญอ จังหวัดลำพูน

สามารถเข้าดูสินค้าและสั่งซื้อได้ที่

Facebook Page : Lumphon City Lab

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 091-8545705  

หมอนอิงพักพิงใจ ในคอลเล็กชัน PIXELUE ชนเผ่าไทลื้อ จังหวัดลำพูน

สามารถเข้าดูสินค้าและสั่งซื้อได้ที่

Facebook Page : Lumphon City Lab

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 091-8545705 

Tumbler holder ให้ขวดน้ำคุณดูเก๋ไม่ซ้ำใคร ในคอลเล็กชัน The Journey ชนเผ่าลั้วะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สามารถดูสินค้าและสั่งซื้อได้ที่

Facebook Page : Craft de Quarr Shop @Chiangmai

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 065-4146925

ผ้าคลุมให้อบอุ่นไปถึงหัวใจ ในคอลเล็กชัน TASTE FOR TELL ชนเผ่ากะเหรี่ยงโปว์ จังหวัดอุทัยธานี

สามารถดูสินค้าและสั่งซื้อได้ที่

Facebook Page : madeemeesook

เบอร์โทรติดต่อ : 090-9945136 หรือ 087-7144292

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *