กสทช.เฟ้นหา Startup จัดประกวด Mobile ID Innovation Awards พัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนแทนบัตร Startup ชิงเงินรางวัลรวม 10 ล้านบาท

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดโครงการประกวดวิสาหกิจเริ่มต้นเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ในระบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (“แทนบัตร”) ไปใช้งาน (แทนบัตร Startup) “Mobile ID Innovation Awards” เพื่อเป็นการส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ในการเข้าใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างปลอดภัยและเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้สามารถใช้งานได้อย่างแพร่หลาย ชิงเงินรางวัลรวม 10 ล้านบาท

ตามที่ได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กสทช กับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ AWN TRUE DTN NT และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ได้เริ่มเปิดให้บริการโครงการ Mobile ID ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 เป็นต้นมา ภายในปี 2565 จะมีการขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่นๆ มากยิ่งขึ้น โดยการจัดการประกวด Mobile ID Innovation Awards นี้ จะเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้สนใจจากหลากหลายกลุ่ม อาทิ ประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถานศึกษาหน่วยงานของรัฐ สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นๆ หรือเป็นนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 10 ล้านบาท

“กสทช. มีแนวทางในการสร้างโอกาสให้วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพ พร้อมกับมีแนวคิดนวัตกรรมใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ อันจะส่งผลให้โครงการสามารถต่อยอดให้เกิดบริการที่ทันสมัยและได้รับความสนใจจากสาธารณะในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม โดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส) ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของระบบแพลตฟอร์มที่สามารถใช้ได้จริงและสามารถพัฒนาต่อยอดในอนาคตได้ จึงมุ่งเน้นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกจากการใช้ระบบตรวจสอบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจําตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (“แทนบัตร”) ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้เป็นระบบต้นแบบที่มีมาตรฐาน มีแนวปฏิบัติการพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่สามารถใช้งานได้อย่างแพร่หลาย และรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาและขยายเครือข่าย และสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) อีกด้วย”
หลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักประกอบด้วย ลักษณะแผนงานนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสร้างบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถแก้ปัญหาการใช้งานได้และมีศักยภาพในการเติบโตได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงแนวคิดที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบ และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อภาพรวมของประเทศ หรือกลุ่มอุตสาหกรรมใดๆที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการนำแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นไปใช้งานจริง เป็นต้น โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการประกวดตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2565 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมจำนวน 10 ทีมสุดท้ายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและกรอกข้อมูลแบบสมัครทางเว็บไซต์ www.mobileidinnovationawards.com หรือสามารถสแกน QR Code ได้ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *