GIT เปิดเวทีประชุมวิชาการนานาชาติขับเคลื่อนอัญมณีเครื่องประดับเติบโตอย่างยั่งยืน

GIT จัดประชุมวิชาการนานาชาติอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 7 “Towards the Sustainable Gem Industry” ดึงนักวิชาการอัญมณี และผู้ประกอบการทั่วโลกเข้าร่วม ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านอัญมณี และเครื่องประดับในทุกมิติ

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ หรือ GIT เปิดเผยว่า อัญมณีและเครื่องประดับของไทยจัดเป็นสินค้าส่งออกสำคัญ สร้างมูลค่าการค้าในแต่ละปีเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศมาเป็นเวลานาน โดยตัวเลขการส่งออกรวมทองคำในรอบ 11 เดือน ( ม.ค. – พ.ย. 64) ที่ผ่านมา มีมูลค่าสูงถึง 9,215.67 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีสัญญาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในหลายประเทศ

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย พร้อมกับการเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก GIT จึงเตรียมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 7 (The 7th International Gem & Jewelry Conference” (GIT 2021)) ขึ้น ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี ภายใต้แนวคิด “Towards the Sustainable Gem Industry”

ซึ่งจะเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทั้งด้านการตรวจสอบ การออกแบบ และการตลาดรวมถึงวิเคราะห์ทิศทางอุตสาหกรรมอัญมณีโลกที่กำลังเกิดขึ้น ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างไทย และ ต่างชาติ เป็นการประชุมที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่ออุตสาหกรรม และจะสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมอัญมณีไทย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันระบบเศรษฐกิจโตอย่างยั่งยืน ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการตรวจสอบ การออกแบบ และ การตลาด โดยมีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เทรนด์ของอุตสาหกรรรมอัญมณีและเครื่องประดับในการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การศึกษาระบบสำแดงและการติดตามแหล่งที่มาของพลอยสีโดยใช้เทคโนโลยี Block chain ที่ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรัอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโลก ที่จำเป็นต้องปรับตัวให้สอดรับกับความต้องการของตลาดโลก อีกด้วย ซึ่งขณะนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจากทั่วโลกกว่า 150 ราย ได้ตอบรับเข้าร่วมประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ การประชุมวิชาการนานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 7 ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อาทิ

• Dr. Gaetano Cavalieri ; President of The World Jewellery Confederation (CIBJO)
“Progress of Sustainable Development in Global Gem and Jewelry Community”
• Mr. Sean Gilbertson ; Executive Director, Gemfields Group Limited “Responsible Sourcing of Gemstones: Key Factors for Industrial Survival”
• Ms. Iris Van Der Veken ; Executive Director,Responsible Jewellery Council (RJC) “Responsible Sourcing & Product Disclosure: Key Requirements for New Generation of Consumers เป็นต้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการซื้อขายอัญมณีในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น สถาบันยังได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นจากงานด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว โดยจัด งานประชุมวิชาการด้านพลอยสี หรือ Corundum Symposium ควบคู่ไปด้วย ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการที่เน้นความสำคัญกับอัญมณีประเภทคอรันดัม ได้แก่ ทับทิม ไพลิน บุษราคัม และ แซฟไฟร์สีต่างๆ ซึ่งประเทศไทยจัดว่าเป็นผู้ส่งออกหลักของอัญมณีกลุ่มนี้

รวมทั้งจัดประกวดสุดยอดพลอยสวย หรือ GIT’s Enchanting Ruby & Sapphire Awards ซึ่งเป็นพลอยในตระกูลของคอรันดัม เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าอัญมณีคุณภาพของประเทศไทย ตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลก
นอกจากนี้ การจัดงาน GIT 2021 ยังได้จัดอยู่ในช่วงเดียวกับการจัด งานแสดงสินค้าพลอยและเครื่องประดับนานาชาติจันทบุรี 2021 (International Chanthaburi Gems and jewelry Festival 2021 – 2022) ระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี เคพี จิวเวลรี่ เซ็นเตอร์ และ บริเวณตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์ ซึ่งภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การออกร้านจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับกว่า 300 คูหา และ บริการ GIT Mobile Lab เพื่อให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพอัญมณีอีกด้วย
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 634 4999 ต่อ 452 – 455

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *