การประชุมสัมมนาเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ของกลุ่มผู้สนับสนุนเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่อ (FoRB)

การประชุมสัมมนาเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติของกลุ่มผู้สนับสนุนเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่อ (FoRB)โดยสมาคมผู้สร้างสันติทางศาสนาและวัฒนธรรม

กรุงเทพ, ประเทศไทย – สมาคมผู้สร้างสันติทางศาสนาและวัฒนธรรม ถือเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงนำเอาเหล่าผู้สร้างสันติทางศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับภูมิภาค จัดการประชุมสัมมนาเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติของกลุ่มผู้สนับสนุนเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่อ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการของสมาคม เพื่อสนับสนุนหลักสิทธิ เสรีภาพของการเลือกนับถือศาสนาหรือความเชื่อ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป การจัดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การสนทนาระหว่างศาสนาที่ก้าวหน้าและเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่อ” (SEA-AIR) ในวันที่ 8 และ 9 มิถุนายน 2564 ทาง Zoom Meeting ตั้งแต่เวลา 19:00 น. – 21:00 น.

การประชุมสัมมนาเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติของกลุ่มผู้สนับสนุนเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่อ (FoRB) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ SEA-AIR โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำไปสู่ฉันทามติที่ดีขึ้น รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปกป้องเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่อ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของกลุ่มและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางศาสนาที่แตกต่างกันในประเทศแถบเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของศาสนาหรือความเชื่อ ผ่านความเข้าใจระหว่างกันและกันในท้องถิ่น ต่อมาในระดับประเทศและระดับภูมิภาคของประเทศแถบเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้จะจัดขึ้น 2 วัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

กล่าวเปิดงานจากผู้แทนสหภาพยุโรปและตัวแทนจากสมาคม
ปาฐกถาพิเศษจาก Alice Wairimu Nderitu ที่ปรึกษาพิเศษแห่งสหประชาชาติ ด้านการป้องกันการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อ António Guterres เลขาธิการสหประชาชาติ
การอภิปรายจากกลุ่มผู้สนับสนุนเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่อ (FoRB) โดยมี Dr. Ahmed Shaheed ผู้รายงานพิเศษด้านเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่อของสหประชาชาติ Prof. Dr. Azza Karam เลขาธิการศาสนาเพื่อสันติ และ Ven. Napan Santibhaddo Thawornbanjob ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเชิงพุทธ เพื่อสันติภาพและความสุข
เรื่องราวการสนับสนุนเงินทุนให้ SEA-AIR จากสหภาพยุโรป
แผนปฏิบัติการของสหประชาชาติและข้อเสนอแนะนโยบายเพื่อความยั่งยืนของ SEA-AIR

สำหรับการจัดงานประชุมสัมมนาในครั้งนี้จะดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านลิงค์นี้: Register

สำหรับคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมหรือการลงทะเบียนโปรดติดต่อ Philip Gassert ผู้จัดการโครงการ SEA-AIR ที่ philip.gassert@kua.fi

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *