เต็ดตรา แพ้ค ร่วมกับ WWF ประเทศไทย และ FSC™ หารือเรื่องความท้าทายของบรรจุภัณฑ์อาหารแห่งอนาคตเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

กรุงเทพฯ 23 มีนาคม 2564 – เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำเสนอโซลูชั่นการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก ร่วมกับ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF-ประเทศไทย) และองค์การจัดการด้านป่าไม้ (Forest Stewardship Council™: FSC™) จัดงานเสวนารอบสื่อมวลชน เพื่อร่วมพูดคุยถึงแนวทางที่บรรจุภัณฑ์อาหารแห่งอนาคตจะช่วยปกป้องทั้งผู้คนและโลกไปพร้อมกันได้อย่างสมดุล แม้บรรจุภัณฑ์อาหารจะมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการส่งมอบอาหารให้แก่ผู้คนทั่วโลก แต่ยังส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและแหล่งทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดด้วยเช่นกัน ผู้ร่วมเสวนาทุกท่านให้ความเห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างการปกป้องระบบนิเวศของโลกหรือการตอบสนองความต้องการด้านอาหารของมนุษย์เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง โซลูชั่นบรรจุภัณฑ์อาหารแห่งอนาคตควรจะต้องตอบสนองความต้องการได้ทั้งสองเรื่อง

เต็ดตรา แพ้ค เชื่อมั่นในบทบาทเชิงบวกที่บรรจุภัณฑ์อาหารสามารถตอบสนองความต้องการทั้งของผู้คนและของโลกไปพร้อมๆ กันได้ บริษัทฯ มุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมในการสร้างสรรค์อนาคตของโลกที่ยั่งยืน ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบคาร์บอนต่ำ โดยได้ดำเนินงานมาเป็นเวลาหลายปีในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขณะนี้ เต็ดตรา แพ้ค ได้เพิ่มความพยายามอีกขั้นในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล่องเครื่องดื่มในอุดมคติเพื่ออนาคต ซึ่งจะเป็นกล่องเครื่องดื่มที่ใช้ทรัพยากรทดแทนได้และรีไซเคิลได้ทั้งหมด เพราะโลกกำลังต้องการบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นนี้ เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึงอาหารและลดปริมาณขยะอาหารให้น้อยลง พร้อมด้วยคุณสมบัติการขนส่งจัดจำหน่ายแบบไม่ต้องแช่เย็น ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้อีกด้วย

คุณยิ่งยง วิทยานานันท์ ผู้บริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF-ประเทศไทย) กล่าวถึงงานวิจัยฉบับล่าสุด WWF Living Planet Report 2020 ที่สอดรับกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น โดยระบุว่า ในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา การขยายตัวของประชากรและสังคมมนุษย์ ก่อให้เกิดการแสวงหาประโยชน์จากธรรมชาติที่มากเกินพอดี จนทรัพยากรธรรมชาติที่โลกมีอยู่กำลังเสื่อมโทรมลง และกำลังลดลงในอัตราที่น่าวิตก “งานอนุรักษ์จึงเป็นวาระเร่งด่วนที่จะช่วยเยียวยา และช่วยให้อัตราการทำลายธรรมชาติเป็นไปอย่างช้าลง เพื่อให้เรายังคงสามารถรักษาทรัพยากรของโลกไว้สำหรับคนรุ่นต่อไปได้”

คุณปรัศนีย์ ทิพย์รักษา ผู้ประสานงาน องค์การจัดการด้านป่าไม้ ประจำภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (ประเทศไทย) กล่าวถึงความวิตกกังวลในเรื่องนี้ว่า “เรากำลังอาศัยอยู่ในโลกที่ทรัพยากรธรรมชาติกำลังหมดลง การจัดการทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบในทุกอุตสาหกรรมเท่านั้น ที่จะช่วยให้เราหยุดยั้งและแก้ไขปัญหานี้ได้ สำหรับเยื่อและกระดาษ การนำวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน FSC™ (Forest Stewardship Council™) มาใช้ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญและมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการรับประกันว่ากระดาษที่บริษัทนำมาใช้มาจากป่าปลูกทดแทนที่มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน FSC ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นโซลูชั่นการจัดการป่าไม้ที่เชื่อถือได้มากที่สุด และเป็นมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของเยื่อและกระดาษที่มีการจัดหามาจากแหล่งป่าไม้ที่มีการจัดการอย่างรับผิดชอบซึ่งผ่านการรับรองโดย FSC”

เต็ดตรา แพ้ค เป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆ ในอุตสาหกรรมนี้ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน FSC เมื่อปี พ.ศ. 2550 และในวันนี้บรรจุภัณฑ์กล่องเครื่องดื่มทั้งหมดของเต็ดตรา แพ้ค ผ่านการรับรองมาตรฐาน FSC แล้วทั้งสิ้น สำหรับในประเทศไทย บริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำเสนอบรรจุภัณฑ์กล่องเครื่องดื่มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน FSC มาตั้งแต่ช่วงแรกในปี พ.ศ. 2553 โดยปัจจุบัน สามารถส่งมอบกล่องเครื่องดื่มที่ติดฉลาก FSC ไปแล้วมากกว่า 26,000 ล้านกล่อง

คุณปฏิญญา ศิลสุภดล ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เราได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่ยั่งยืนโดยยึดถือเรื่องความปลอดภัยทางอาหารเป็นสำคัญและส่งเสริมการลดปริมาณขยะอาหารมาอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีของเราช่วยยืดอายุของอาหารบนชั้นวางสินค้าและช่วยเก็บรักษาอาหารให้ปลอดภัย โดยไม่จำเป็นต้องแช่เย็นหรือใช้สารกันบูด”

บรรจุภัณฑ์กล่องเครื่องดื่มของเต็ดตรา แพ้ค ใช้วัสดุที่สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ทั้งหมดและมีการนำไปรีไซเคิลเพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก แต่บริษัทฯ ไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ โดยยังคงทำงานอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้กระดาษในกล่องบรรจุภัณฑ์ให้มากขึ้น พร้อมกับลดการใช้อลูมิเนียมและพลาสติกให้น้อยลง เป้าหมาย คือ การสร้าง สรรค์บรรจุภัณฑ์กล่องเครื่องดื่มที่ผลิตจากทรัพยากรทดแทนได้ที่มีการจัดการอย่างรับผิดชอบทั้งหมดและรีไซเคิลได้ ซึ่งต้องนำกลับไปรีไซเคิลได้ทุกส่วนโดยไม่มีผลกระทบจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิสู่ชั้นบรรยากาศ เต็ดตรา แพ้ค เชื่อว่าบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพดังกล่าวจะช่วยรับมือกับความท้าทายในการเข้าถึงอาหาร การขาดความมั่นคงทางอาหาร และขยะอาหารได้อย่างเหมาะสม

“การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารแห่งอนาคตนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่อาจเกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืน” คุณปฏิญญา ศิลสุภดล กล่าว “แต่เราจะมุ่งมั่นเดินหน้าบนแนวทางนี้อย่างเต็มตัว เพราะนี่คือส่วนหนึ่งของคำมั่นสัญญาของเราที่ว่า ปกป้องทุกคุณค่า หรือ PROTECTS WHAT’S GOOD™ ซึ่งหมายถึงการปกป้องทั้งอาหาร ผู้คน และโลก ด้วยการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่ตระหนักถึงความวิตกกังวลร่วมกันเกี่ยวกับอนาคตของโลกใบนี้ เต็ดตรา แพ้ค มุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงบวกครั้งยิ่งใหญ่และเพื่อสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืนต่อไป”

เกี่ยวกับเต็ดตรา แพ้ค
เต็ดตรา แพ้ค คือผู้นำเสนอโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์และกระบวนการผลิตอาหารชั้นนำของโลก โดยทำงานร่วมกับลูกค้าและซัพพลายเออร์อย่างใกล้ชิด เพื่อมอบผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้คนนับพันล้านในกว่า 160 ประเทศทั่วโลก ด้วยจำนวนพนักงานมากกว่า 25,000 คนซึ่งมีฐานการดำเนินงานทั่วโลก เราเชื่อในความรับผิดชอบของเราในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมและการมอบความยั่งยืนแก่ธุรกิจนี้ ปรัชญาการทำงานของเราคือ ปกป้อง ทุกคุณค่า™ หรือ “PROTECTS WHAT’S GOOD™” ซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของเราในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและซื้อหาได้ในทุกที่

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ เต็ดตรา แพ้ค กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.tetrapak.com/th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญ Go Nature. Go Carton. ที่เว็บไซต์ www.GoNature.TetraPak.com

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *