รพ.สมิติเวช ธนบุรี เปิดศูนย์ผ่าตัดต่อมไทรอยด์ด้วยวิธีสมัยใหม่ จัดเสวนา “ครบเครื่องเรื่องรอบรู้เกี่ยวกับไทรอยด์”

รพ.สมิติเวช ธนบุรี จัดเสวนา“ครบเครื่องเรื่องรอบรู้เกี่ยวกับไทรอยด์” พร้อมเปิดศูนย์ผ่าตัดต่อมไทรอยด์ด้วยวิธีสมัยใหม่ (New Surgical Innovation Thyroid  Center) เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในย่านฝั่งธนบุรี

นพ.นิวัฒน์  จี้กังวาฬ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เปิดเผยในงานเสวนา“ครบเครื่องเรื่องรอบรู้เกี่ยวกับไทรอยด์” พร้อมเปิดศูนย์ผ่าตัดต่อมไทรอยด์ด้วยวิธีสมัยใหม่ (New Surgical Innovation Thyroid  Center) ว่าโรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะเราอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดี ไม่อยากให้ใครป่วย เพราะเมื่อคนไทยเจ็บป่วย ย่อมนำมาสู่ค่ารักษาพยาบาลที่สูง ดังนั้นการตรวจเช็คคัดกรองโรค จะนำไปสู่การป้องกันหรือรักษาความเจ็บป่วยได้แต่เนิ่น ๆ และทำให้ประหยัดค่ารักษาในระยะยาว

 “ขณะนี้เรามีเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยการตรวจสุขภาพ 4 Products fast มี ตรวจ Digital CT Calcium Score หาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ,ตรวจ Digital Fibro Scan หาความเสี่ยงโรคตับแข็ง, ตรวจ Digital Ultrasound หาความเสี่ยงเนื้องอก มะเร็งร้ายของสุภาพสตรี(มดลูก), ตรวจ Digital Mammogram หาความเสี่ยงมะเร็งเต้านม ซึ่งโรคเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตระดับต้น ๆ ของคนไทยและในระดับโลก เราได้นำเทคโนโลยีทางการแพทย์ เข้ามาช่วยในการตรวจวินิจฉัย ใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที ไม่เจ็บ ไม่ต้องเตรียมตัวงดน้ำงดอาหาร โดยเราได้เน้นการให้บริการระบบดิจิทัลที่เชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการ ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการรอคิว เพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึงโรงพยาบาล และการเข้ารับบริการต่าง ๆ ในส่วนของศูนย์ผ่าตัดต่อมไทรอยด์ด้วยวิธีสมัยใหม่ก็เช่นกัน ปัจจุบันเรามีทีมแพทย์เฉพาะทางเข้ามาช่วยในด้านการรักษาด้านไทรอยด์โดยเฉพาะ ทั้งทางการตรวจด้านการส่องกล้องและการรักษาแบบการใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์ความเข้มข้นสูง (High Intensity Focus Ultrasound: HIFU) ซึ่งเป็นวิธีการรักษาแบบใหม่แห่งแรกในย่านธนบุรี” 

ด้าน อ.นพ.บุญสาม รุ่งภูวภัทร  หัวหน้าศูนย์ผ่าตัดต่อมไทรอยด์ด้วยวิธีสมัยใหม่ โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรีกล่าวว่า ในปัจจุบันจะพบผู้ป่วยที่ตรวจพบเนื้องอกในต่อมไทรอยด์ที่มีขนาดโต ประเภทที่ตรวจพิสูจน์แล้วว่าไม่พบลักษณะมะเร็ง ทั้งจากการตรวจอัลตร้าซาวด์และการเจาะตรวจเซลล์บริเวณเนื้องอก ซึ่งในผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีทางเลือกในการรักษาทางใหม่ นอกจากการผ่าตัด คือการใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์ความเข้มข้นสูง (High Intensity Focus Ultrasound: HIFU) ส่งคลื่นความร้อนผ่านบริเวณผิวหนังเข้าไปทำให้ก้อนบริเวณเนื้องอกเกิดการยุบตัว ลดขนาดของเนื้องอกลงได้ ประมาณ 20 ถึง 70 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งเทคโนโลยีนี้กำลังถูกนำมาใช้ในการรักษาต่อมไทรอยด์มากขึ้นและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย

อ.นพ.พนัสบิณศิรวานิช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ปัญหาของต่อมไทรอยด์หรือโรคที่เกี่ยวข้องมีอยู่หลากหลายโรค ที่สำคัญเช่น โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ ที่พบมากเป็นอันดับที่ 7 ของโรคมะเร็งหรือ “โรคคอพอก” ซึ่งเกิดจากความผิดปกติที่บริเวณโครงสร้างและการมีเนื้องอกขึ้นมาในต่อมไทรอยด์ ทำให้มีปัญหาต่อมไทรอยด์โต โดยในอดีตถูกวินิจฉัยว่าเกิดจากประชาชนประสบปัญหาการขาดสารไอโอดีน โดยในกลุ่มนี้พอได้รับยารักษา ก้อนก็จะยุบลงเป็นปกติ แต่ในรายที่มีอาการรุนแรง จะทำการผ่าตัดในต่อมไทรอยด์ เมื่อพบก้อนที่มีขนาดโตจนมีการกดเบียดอวัยวะข้างเคียง เช่น หลอดอาหารและหลอดลม ทำให้เกิดอาการกลืนลำบากหรือหายใจเหนื่อย,  ก้อนที่มีลักษณะที่สงสัยว่าจะเป็นกลุ่มมะเร็ง และก้อนที่ผู้ป่วยต้องการที่จะผ่าตัดเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ความสวยงาม เป็นต้น โดยการผ่าตัดจะมีความเสี่ยงที่สำคัญ แม้โอกาสเกิดขึ้นได้น้อย คือเสียงแหบจากการบาดเจ็บต่อเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงเส้นเสียง ซึ่งอยู่บริเวณใต้ต่อมไทรอยด์ ทั้งนี้ผู้ป่วยควรสอบถามรายละเอียดความเสี่ยงต่าง ๆ จากการผ่าตัดกับแพทย์ที่เป็นผู้ผ่าตัดเป็นรายบุคคล การผ่าตัดโดยทั่วไปสามารถทำได้ด้วยการผ่าตัดแบบเปิดโดยผู้ป่วยจะมีแผลบริเวณตรงกลางคอประมาณ 2 ถึง 4 นิ้ว และการผ่าตัดส่องกล้อง ซึ่งมีทางเข้าบริเวณอื่น ทำให้ไม่เกิดแผลเป็นที่คอ ทั้งนี้ผู้ป่วยจำเป็นต้องสอบถามรายละเอียดเป็นรายบุคคลกับแพทย์ที่ทำการผ่าตัด

ด้าน นพ.ชาญสิริ เสกสรรค์วิริยะ  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี กล่าวว่า ศูนย์ผ่าตัดต่อมไทรอยด์ด้วยวิธีสมัยใหม่ (New Surgical Innovation Thyroid  Center)  ถือเป็นความร่วมมือทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ครั้งแรกระหว่างแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีและแพทย์ประจำโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี ในการตรวจ รักษาและวินิจฉัย เพื่อเจาะกลุ่มผู้ป่วยในย่านธนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ให้เข้ามารับการรักษาเร็ว สะดวก และหากมีอาการรุนแรง สามารถพร้อมที่จะเป็นศูนย์ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเป้าหมายได้อย่างทันท่วงที  โดยเราต้องการให้เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในย่านฝั่งธนบุรี ที่อยู่ในใจของคนฝั่งธนบุรี ด้วยนวัตกรรมในการรักษาและดูแลไม่ให้คนต้องเจ็บป่วยและในปีนี้เราประสบความสำเร็จจากโปรแกรม“Save Life Save 1,000,000” ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่ยั่งยืนของโรงพยาบาล

สำหรับศูนย์ผ่าตัดต่อมไทรอยด์ด้วยวิธีสมัยใหม่ (New Surgical Innovation Thyroid  Center) เป็นศูนย์ที่มีวิธีการรักษาที่หลากหลายวิธี  เช่น การใช้ยา, การสลายก้อนเนื้อ, การผ่าตัดแบบไร้แผล,การรักษาการกินแร่, เทคโนโลยีการทำลายเนื้องอกด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ความเข้มสูง ( High Intensity Focus Ultrasound) เพื่อความเป็นหนึ่งด้านการแพทย์ที่ชาวธนบรีไว้วางใจเราอย่างแท้จริง สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ โทรศัพท์ 02 438-9000

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *