ศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี พร้อมโชว์ศิลปนิพนธ์2563 อวด ‘ศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี’

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2563 ที่หอศิลปกรรม อาคาร 2 ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จ.ปทุมธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภายใต้แนวคิดสำคัญที่ชื่อ “ชาตะ” (Cha-ta) by Do Idea 13 ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 พ.ย. 2563 เวลา 15.30 น. ณ หอศิลปกรรม อาคาร 2 ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร ธุรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง สมประจบ หัวหน้าภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณาจารย์และนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เข้าร่วม

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า โครงการนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภายในงานจะมีผลงานของนักศึกษาสาขานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย (แขนงการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอแขนงเครื่องหนัง แขนงหัตถกรรม แขนงเซรามิก) และสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ การจัดแสดงผลงานและเดินแฟชั่นโชว์ ที่ถือเป็นการแสดงศักยภาพของนักศึกษาในเชิงปฏิบัติ แลกเปลี่ยนความรู้ เสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ และเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์สู่สาธารณชน อีกทั้งยังเติมเต็มประสบการณ์อย่างมืออาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรศิลปบัณฑิต

ขณะที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร ธุรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เผยว่า การแถลงข่าวการจัดโครงการนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ครั้งนี้ ยังจัดให้มีการแสดงตัวอย่างแฟชั่นโชว์สุดพิเศษของนักศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ดร.ปองเดช กวินปัตย์ ครูใหญ่โรงเรียนศึกษาศิลปะและเทคนิคการแต่งหน้า คุณราวีส์ พิมพิพัฒน์ จากบริษัท ซีดีเอ็ม พลัส (ประเทศไทย) จำกัด และคุณเกรียงไกร ศรีสุวรรณ บริษัท ทริปเพิ้ล กรุ๊ป จำกัด รวมถึงการจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี ในสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย และสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ที่จัดว่าเป็นกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาอย่างมืออาชีพ ภายใต้ปณิธานที่มุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ ที่มีคุณภาพด้ายการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่วนความพร้อมของงาน ในวันที่ 24 พ.ย. 2563 มีความพร้อมสมบูรณ์ และเชื่อมั่นว่าจะสร้างไอเดียให้กับผู้เข้าร่วมได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านความคิดและการสร้างสรรค์ ทั้งยังส่งเสริมให้เกิดไอเดียการพัฒนาศิลปะให้ดียิ่งขึ้นต่อได้

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *