บีเอ็มดับเบิลยูและอาลีบาบาลงนาม MoU หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์มุ่งส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของธุรกิจต่างๆ

บีเอ็มดับเบิลยูและอาลีบาบาลงนามความตกลงเพื่อการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ณ กรุงปักกิ่ง โดยยึดหลักการ “ความร่วมมือที่ต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน์ร่วมกัน” โดยทั้งสองฝ่ายใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาทำให้เกิดความร่วมมือด้านการสร้างแบรนด์ การตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย ระบบปฏิบัติการ การบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัลไปยังทุกขั้นตอนของธุรกิจบีเอ็มดับเบิลยูและช่วยให้ดีลเลอร์สามารถส่งมอบประสบการณ์ดิจิทัลในรูปแบบ end-to-end และ ออนไลน์ทูออฟไลน์ให้แก่ผู้บริโภค

โยเคิน กอลเลอร์ ประธานกรรมการและซีอีโอประจำบีเอ็มดับเบิลยูประเทศจีนกล่าวว่า “ความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรมและการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสำหรับบีเอ็มดับเบิลยู ในฐานะบริษัทเทคชั้นนำในประเทศจีน อาลีบาบามีศักยภาพที่แตกต่างทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล แพลตฟอร์มสำหรับผู้บริโภคและช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีสเกลขนาดใหญ่และระบบปฏิบัติการที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เรารู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือกับอาลีบาบาในการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ของแบรนด์ที่ครอบคลุมรูปแบบออนไลน์ทูออฟไลน์แก่ผู้บริโภคจีน ในขณะเดียวกันก็ยกระดับพอร์ตฟอลิโอสำหรับสินค้าและบริการ

เจ็ท จิง รองประธานกรรมการ อาลีบาบา กรุ๊ปและเลขาธิการแผนก Enterprise Service ของเศรษฐกิจดิจิทัลของอาลีบาบากล่าวว่า “ในฐานะผู้ผลิตรถยนต์พรีเมียมระดับโลก บีเอ็มดับเบิลยูเป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่มีสินค้าและบริการโดดเด่น และขณะนี้บริษัทฯ ได้กลายเป็นเป็นแนวหน้าของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ด้วยการเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายแรกที่ใช้ระบบปฏิบัติการ ABOS ของอาลีบาบา ระบบดังกล่าวจะช่วยเสริมการดำเนินงานทางดิจิทัลในหน่วยธุรกิจต่างๆ ของบีเอ็มดับเบิลยูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมอบการบริการรูปแบบ end-to-end ที่มีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางตลอดอายุการใช้งานของสินค้าและมุ่งให้เกิดการเติบโตอย่างแข็งแกร่งผ่านการขยายธุรกิจ เชื่อมโยงและบริการลูกค้าได้อย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น” 

สนับสนุนดีลเลอร์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและเร่งการเติบโตของธุรกิจ

MoU ระบุว่าบีเอ็มดับเบิลยูและอาลีบาบาจะเปิดตัวช่องทางการจัดจำหน่ายและธุรกิจการบริการที่ร่วมกับดีลเลอร์แบรนด์ยานยนต์พรีเมียมเพื่อสร้างประสบการณ์ end-to-end ออนไลน์ทูออฟไลน์ไร้รอยต่อ ในอนาคตการเข้าใช้ช่องทางออนไลน์จะเชื่อมต่อไปยังดีลเลอร์บีเอ็มดับเบิลยูเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับตัวดีลเลอร์เอง นอกจากนี้ บีเอ็มดับเบิลยูและมินิจะเปิดตัวบริการสมาชิกและแคมเปญด้านการตลาดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ของอาลีบาบาโดยอาศัยระบบสมาชิกของอาลีบาบาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์ เพิ่มการทำกิจกรรมร่วมกับแบรนด์และขยายการเติบโตของธุรกิจ

บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวเพื่อสร้างประสบการณ์และบริการที่หลากหลายในแต่หน่วยธุรกิจกัให้กับผู้บริโภค

ด้วยการสนับสนุนของ ABOS บีเอ็มดับเบิลยูและตัวแทนจำหน่ายจะเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของเครือข่ายดีลเลอร์ในประเทศจีน โดยมุ่งให้ผู้บริโภคจีนได้รับบริการและประสบการณ์พรีเมียม ความสะดวกสบายและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัล ในอนาคต ลูกค้าจะสามารถซื้อรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูและมินิทางออนไลน์ ลงชื่อเป็นสมาชิกแบรนด์ เพียงแค่คลิกก็จะได้รับผลประโยชน์สุดพิเศษ รวมไปถึงการจองคิวรับบริการต่างๆ อาทิ บริการทดลองขับ (test drive)ซ่อมอุปกรณ์และซ่อมบำรุง เป็นต้นพร้อมความช่วยเหลือจากดีลเลอร์ ในขั้นตอนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ ที่ปรึกด้านการเงินออนไลน์จะแนะนำแพ็คเกจและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมให้กับลูกค้าที่มีสถานะการเงินที่แตกต่างกันไป

ในอนาคต บีเอ็มดับเบิลยูและอาลีบาบาจะทำงานร่วมกับดีลเลอร์เพื่อสร้างระบบปฏิบัติการ end-to-end ให้กับบีเอ็มดับเบิลยู เพื่อให้ลูกค้าได้บริการเต็มรูปแบบที่รวมเอา การชมรถยนต์ การซื้อรถยนต์และการซ่อมบำรุงรถยนต์ไว้บนแพลต์ฟอร์มต่างๆ ภายในอีโคซิสเท็มของอาลีบาบา อาทิ เถาเป่า ทีมอลล์ อาลีเพย์และเอแมพ โดยมุ่งหวังให้เกิดบริการที่มีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง มีการเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจและหลากหลายมิติ

ความร่วมมือเพื่อเป็นผู้นำของวงการในด้านดิจิทัล

ปัจจุบัน เศรษฐกิจดิจิทัลและการซื้อขายออนไลน์กำลังเติบโตและได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภค ซึ่งบีเอ็มดับเบิลยูในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตยนตรกรรมระดับโลกที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรม ก็ได้ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่ดิจิทัล โดยในปี 2562 บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ได้ก่อตั้งบริษัท หลิงหยู ดิจิทัล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด ขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการตลาด การขาย และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างรอบด้านในประเทศจีน โดยหลิงหยูได้สนับสนุนบีเอ็มดับเบิลยูในการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานโดยเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และสร้างประสบการณ์ที่พรีเมี่ยมยิ่งขึ้นให้กับลูกค้า รวมทั้งสร้างคุณค่าเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับผู้แทนจำหน่ายของบีเอ็มดับเบิลยู

ในยุคดิจิทัล การดำเนินธุรกิจกำลังเปลี่ยนแปลงไป เพราะการใช้ระบบดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพได้ยกระดับกระบวนการทั้งหมดอย่างเป็นระบบ อาลีบาบาได้นำประสบการณ์ และความสามารถ รวมถึงความสำเร็จจากการบูรณาการธุรกิจอย่างหลากหลายด้วยเทคโนโลยีประมวลผลคลาวด์และบิ๊กดาต้า มาใช้ในการพัฒนา ABOS ซึ่งเป็นบริการที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนธุรกิจด้วยดิจิทัล ABOSสามารถช่วยเหลือธุรกิจของลูกค้าใน 11ด้าน ได้แก่ การสร้างแบรนด์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขาย การตลาด ช่องทางจำหน่าย การผลิต การบริการ การเงิน โลจิสติกส์และซัพพลายเชน การบริหารจัดการองค์กร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติการตั้งแต่ต้นจนจบกลายเป็นดิจิทัลทั้งหมดในโลกยุคใหม่

ความร่วมมือระหว่างบีเอ็มดับเบิลยูและอาลีบาบาในการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล เป็นอีกครั้งที่พิสูจน์ว่าบีเอ็มดับเบิลยูกำลังขับเคลื่อนไปบนถนนสายดิจิทัลอย่างไม่หยุดยั้ง บีเอ็มดับเบิลยูถือเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายแรกที่ใช้ ABOS ความร่วมมือของทั้งสองบริษัทถือเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ในด้านการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในอนาคตทั้งสองบริษัทจะทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนผู้แทนจำหน่ายในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจ และขับเคลื่อนดิจิทัลในอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงการขับขี่บนท้องถนน รวมทั้งสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าและผู้แทนจำหน่ายมากยิ่งขึ้น

BMW and Alibaba Sign a MoU for Strategic Partnership Promoting Digital Transformation across Businesses

BMW and Alibaba signed a Memorandum of Understanding (MoU) for strategic partnership in Beijing. Adhering to the principle of “complementary advantages and win-win cooperation”, the both sides will leverage their own resources, and carry out comprehensive cooperation in branding, marketing, channels, end-to-end operations, services, information technology, etc., aiming to implement the digitalization strategy into BMW’s full business process, and enable dealers to provide an end-to-end and online-to-offline digital experience for customers.  

Jochen Goller, President and CEO of BMW Group Region China said, “Cross industry collaboration and open innovation exchange are indispensable in accelerating the ongoing digital transformation of our company. As one of China’s leading tech enterprises, Alibaba has unique competencies in terms of digital technologies, large scale customer platforms and channels as well as targeted consumers operations. We are delighted to join hands to create holistic online-to-offline digital brand experiences for our Chinese consumers, and at the same time increase our portfolio of digital products and services.

Jet Jing, Vice President of Alibaba Group and Secretary General of Enterprise Service for Alibaba Digital Economy, said, “As one of the most innovative international premium automakers, BMW is an industry leader with outstanding products and services. Now BMW is once again at the forefront of digital transformation, becoming the first auto manufacturer to leverage Alibaba Business Operating System (ABOS). This system will help accelerate the digital operations across BMW’s business segments, aiming to provide end-to-end customer-centric services throughout the product lifecycle and high-quality growth by expanding, connecting and serving customers in a more efficient way.”

Support dealers with digital technologies and accelerate business growth

According to the MoU, BMW and Alibaba will jointly launch the first online sales and services businesses engaging dealers among premium auto brands, to create a seamless end-to-end online-to-offline digital experience. In the future, online traffic will be directed to BMW dealers to create more business opportunities for them. In addition, with the assistance of Alibaba’s membership system, BMW and MINI will launch brands’ membership services and marketing campaigns on Alibaba’s various online platforms, to enhance customer loyalty, increase their level of activity, and drive business growth.

One stop convenient services to create cross-business and multi-scenario consumer experience 

With the support of ABOS, BMW and its dealerships will accelerate the digital transformation of dealer network in China, with the aim at providing Chinese customers with more premium, convenient and personalized services and experiences in digitalization. In the future, customers can purchase BMW and MINI vehicles online, sign up as the brands’ community members with one click to obtain exclusive benefits, as well as make online reservation for services including test drive, repair, maintenance, etc. with the support of dealers. In the decision-making of car purchasing, online financial services will guide customers to the most suitable financial packages and convenient financial plans to meet diverse financial needs of customers.

In the future, BMW and Alibaba will work together with dealers to build BMW’s end-to-end operating system, aiming to provide customers with full-link service which integrates “car-viewing, car purchasing and car maintenance” on the multiple platforms of Alibaba’s ecosystem, such as Taobao, Tmall, Alipay and Amap. It aims to reshape the customer-centric, cross-business and multi-scenario service experiences. 

Win-win cooperation to lead digital upgrades in the industry 

Nowadays, digital economy and digital trade are thriving and changing the consumers’ expectation and consumption behavior. As an innovative international auto manufacturer, BMW is accelerating the digital transformation. In 2019, the BMW Group established Lingyue Digital Information Technology Co., Ltd to implement its digital strategy and promote BMW’s omni-channel marketing, sales management and customer lifecycle management in China. Lingyue supports BMW’s customer-centric operation transformation, creates more premium experience for customers as well as creating value for continuous growth of dealers and BMW. 

In the digital era, business operations are undergoing transformation. Efficient digitalization represents a holistic and systematic upgrading process. Alibaba has drawn on its experience, capabilities and success fully integrating its diversified business using cloud computing and big data technologies to create ABOS, a unique service designed to support businesses with digitalization. ABOS helps companies by focusing on 11 major business elements: branding, products, sales, marketing, channels, manufacturing, services, finance, logistics and supply chain, organization, and information technology, which will enable end-to-end digital operation in the new era. 

The partnership between BMW and Alibaba in digitalization is another proof point that BMW moves digital transformation into the fast lane. BMW becomes the first automaker to leverage ABOS. BMW and Alibaba set a new benchmark for the digitalization upgrades in the auto industry. In the future, the two sides will work together to support dealers in pursuing business growth opportunities, drive digitalization in the auto industry and auto life, and bring further benefits to customers and dealers.

About Alibaba Group

Alibaba Group’s mission is to make it easy to do business anywhere. The company aims to build the future infrastructure of commerce. It envisions that its customers will meet, work and live at Alibaba and that it will be a good company that lasts for 102 years.

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *