ช้าง เปิดพื้นที่ “ช้าง กรีน โอเอซิส” เล่าแนวทางการพัฒนาความยั่งยืน

ช้าง เปิดพื้นที่ “ช้าง กรีน โอเอซิส” เล่าแนวทางการพัฒนาความยั่งยืน ผ่าน 3 โซนพิเศษ โชว์รูปแบบการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “เพื่อน” ไม่ทิ้งกัน (คิดก่อนทิ้ง)

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา น้ำแร่ธรรมชาติ ดำเนินการเปิดพื้นที่ “ช้าง กรีน โอเอซิส”ในงาน “Thailand Sustainability Expo 2020” ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) ซึ่งเป็นการจัดแสดงเรื่องราวการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร โดยเน้นด้านการสร้างรูปแบบการผลิตบรรจุภัณฑ์ และการบริโภคที่ยั่งยืน ซึ่งนอกจากจะเป็นการจัดแสดงผลงานและนำเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์แล้ว    ยังเป็นความตั้งใจที่ น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ต้องการสร้างประสบการณ์ร่วมระหว่างลูกค้าและแบรนด์ พร้อมถือโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม บริเวณชั้น 3 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์  ซึ่งภายในพื้นที่จัดแสดงได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ถือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักแนวคิดจากสาระสำคัญในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางของ      “ไทยเบฟ” ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งภายในงาน “Thailand Sustainability Expo 2020” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 – 4 ตุลาคมที่ผ่านมา เป็นความร่วมมือของ 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ ได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (มหาชน) (TU) และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) รวมถึงเครือข่าย TSCN (Thailand Supply Chain Network) และในส่วนของ น้ำแร่ธรรมชาติ นั้นมีการจัดทำโซนพิเศษ “ช้าง กรีน โอเอซิส” เพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราวและกระบวนการที่เป็นการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมีการดำเนินการแสดงการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนไปจนถึงปลายน้ำ รวมถึงได้จัดแสดงการส่งเสริมแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืนขององค์กร ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีคุณค่าตามมาตรฐานที่กำหนด โดย 3 โซนหลักประกอบด้วย  

โซนที่ 1 : Chang Mineral Water : เป็นการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ที่ผลิตจากหนึ่งในแหล่งน้ำบริสุทธิ์ที่ดีที่สุดจากชั้นหินให้น้ำธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลกด้วยระบบการกรองแบบ 3 ชั้น (Triple Filtration Process)  จึงทำให้ “น้ำแร่ธรรมชาติ ตราช้าง” สะอาดและบริสุทธิ์ ทั้งยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุตามธรรมชาติที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน จนได้รับการรับรองคุณภาพจาก NSF International ซึ่งเป็นสถาบันรับรองความปลอดภัยการผลิตอาหารและน้ำดื่มจากประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบขวดแก้วสีเขียวมรกต ที่โดดเด่นเรื่องการดีไซน์ให้ดูพรีเมียมแล้ว ยังเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

โซนที่ 2 : การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์ : เป็นการให้ข้อมูลเรื่องหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อลดปริมาณของเสียที่ต้องกำจัด และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการใช้หลัก 3Rs ได้แก่ Reduceการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ขวด PET กระป๋องอลูมิเนียม กล่องกระดาษ และยังช่วยลดภาวะการเกิดโลกร้อน (คาร์บอนฟุตพริ้นท์) หรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระบวนการย่อยตามเกณฑ์ที่กำหนด, Reuse การนำกลับมาใช้ซ้ำ โดยนำบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคกลับมาใช้ซ้ำในกระบวนการผลิต เช่น    ขวดแก้ว ในปีนี้ได้ตั้งเป้าไว้ 80% ของยอดขายทั้งหมดที่จะนำกลับมาใช้ให้ได้มากที่สุด และ Recycle การนำบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคกลับมาใช้ใหม่ โดยนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต อาทิ ขวดแก้ว นำมาบดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่, ขวดพลาสติกใส (ขวด PET) นำมาแปรรูปเป็นเม็ดโพลีเอสเตอร์ผลิตเป็นเส้นใยและถักทอเป็นผืนผ้า  

โซนที่ 3 : การให้ความสำคัญในการคัดแยกขยะ : โดยนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ ซี่งเล่าเรื่องราวเริ่มต้นจากภายในองค์กรให้พนักงานได้มีส่วนร่วมคัดแยกขยะในสำนักงาน นอกจากนี้ยังจัดตั้งโครงการคัดแยกขวดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมถึงพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ขององค์กรที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) หรือนำมาใช้ใหม่ (Recycle) อาทิ ขวดแก้ว, ขวดPET, กระป๋องอลูมิเนียม โดยยกตัวอย่างโครงการ Can 2 Can : การเก็บกระป๋องเครื่องดื่มอลูมิเนียมจากผู้บริโภคกลับมาคัดแยก แล้วนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิล ซึ่งในปี 62 สามารถเก็บกระป๋องอลูมิเนียมกลับมาได้ทั้งสิ้น 703 ตัน (52 ล้านใบ) หรือ 14% ของปริมาณทั้งหมดที่บริษัทจำหน่ายทั่วประเทศ รวมถึงการนำขวดแก้วมาใช้ซ้ำถึง 75%

คุณณรัชฏ์ วัชรเพชร์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มตราช้าง กล่าวเพิ่มเติมว่า ช้าง ให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เราจึงตั้งใจที่อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อตอบแทนสังคม ด้วยการวางแนวทางการพัฒนาองค์กรที่ตั้งอยู่บนหลักการ เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมองว่าแนวคิดดังกล่าวจะสามารถเกิดขึ้น และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม และประเทศได้นั้น ขึ้นอยู่กับการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐฯ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทุกคน เราจึงจัดทำโซน ช้าง กรีน โอเอซิส ซึ่งเป็นการดึงเอา ดีเอ็น เอ ของแบรนด์ช้าง ภายใต้คำว่า “เพื่อน” มาบอกเล่าเรื่องราวการสร้างความยั่งยืนขององค์กร ภายใต้คอนเซ็ปต์ เพื่อนแท้ ไม่ทิ้งกัน” #คิดก่อนทิ้ง ซึ่งนอกจากจะเป็นการนำเสนอเรื่องของกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการแบ่งปันความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริโภคอย่างยั่งยืน โดยเน้นย้ำเรื่องการคัดแยกขยะ และให้ความสำคัญกับการใช้ซ้ำ เพื่อให้ขยะเหล่านี้ได้นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องของทุกคนครับ คุณณรัชฏ์ กล่าวทิ้งท้าย

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *