สทท.เปิดดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไตรมาส 3/2563 พร้อมข้อเสนอต่อภาครัฐ

“ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไตรมาส 3/2563 และข้อเสนอต่อภาครัฐจากผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวในสถานการณ์ปัจจุบัน”

 นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร 

วันที่ 30 กันยายน 2563 นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.) เปิดข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไตรมาส 3/2563 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)   สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคาดการณ์ถึงสถานการณ์ท่องเที่ยวที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับการสำรวจพบว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในไตรมาส    ที่ 3/2563 อยู่ที่ 60 ซึ่งสูงกว่าที่ผู้ประกอบการได้คาดการณ์ไว้เมื่อไตรมาสที่ 2/2563 ซึ่งได้คาดการณ์ไว้ที่ 37 สะท้อนสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ดีขึ้นกว่าไตรมาสที่ผ่านมาและดีกว่าที่คาดไว้มาก แต่ยังถือว่าตํ่ากว่าช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2562 ในระดับมาก (ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 3/2562 อยู่ที่ 91)

ทั้งนี้เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีการแพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง และมาตรการจํากัดการเดินทาง   ระหว่างประเทศทั้งของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ที่ยังคงมีอยู่ ส่งผลให้ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อเนื่องเป็นนเดือนที่ 6 ทําให้ผลประกอบการของธุรกิจท่องเที่ยวยังคงหดตัวสูงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน    การคาดการณ์สถานการณ์การท่องเที่ยว ไตรมาส 4/2563 พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ อยู่ที่ 63  แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีความคาดหวังว่าสถานการณ์ การท่องเที่ยวในไตรมาสหน้า จะดีขึ้นกว่าไตรมาสนี้เล็กน้อยและยังคงคาดว่าผลประกอบการอยู่ในระดับที่ตํ่ากว่าปกติมาก

รศ.ผกากรอง เทพรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ในไตรมาสที่ 4/2563 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 หมื่นคน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 99.52 และคาดว่ามีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 4,500 ล้านบาท ลดลงร้อยละ  99.11  จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 คาดว่าเมื่อสิ้นปี 2563 ประเทศไทยจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปีประมาณ 6.74 ล้านคน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 83.07 และคาดว่าเมื่อสิ้นปี 2563 ประเทศไทยจะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 336,513 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 82.59 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลในไตรมาสที่ 4

จากการสำรวจข้อมูลและการลงพื้นที่สัญจรเพื่อรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในโครงการ     เที่ยวทั่วไทย ร่วมใจช่วยชาติ สทท.จึงขอเสนอ สรุปประเด็นแนวทางที่ภาคเอกชนต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐเป็น 3 กลุ่มดังต่อไปนี้  1. การเรียกร้องเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็น 1.1.  รัฐบาลควรส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ  1.2.  ควรจัดตั้งธนาคารเพื่อการท่องเที่ยวหรือกองทุนฟื้นฟูผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ 1.3. การกระตุ้นอุปสงค์การท่องเที่ยวในประเทศ และสนับสนุนให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศแบบเป็นหมู่คณะ 2. การเรียกร้องเพื่อยกระดับโครงสร้างของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2.1.  ส่งเสริมการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Re – Business Model) ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และส่งเสริมการ Upskill – Reskill สำหรับแรงงาน ให้สอดรับกับสถานการณ์และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ2.2.  การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ให้เหมาะกับการรับนักท่องเที่ยวและการเดินทาง 2.3.  การปรับกลุ่มเป้าหมายด้านตลาดท่องเที่ยวของประเทศ  2.4.  การส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 3. การเรียกร้องด้านกฎระเบียบข้อบังคับ 3.1.  การทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย และยกเว้นค่าธรรมเนียม/ภาษี บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยว 3.2.  มาตรการเพื่อการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการต้องมีความต่อเนื่อง 3.3.  มาตรการช่วยเหลือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากการปิดประเทศ โดยเฉพาะอาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตรงได้แก่ มัคคุเทศก์และคนขับรถนำเที่ยว หากรัฐบาลให้การสนับสนุนและช่วยเหลือตามมาตรการข้างต้นจะทำให้อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสามารถเดินหน้าต่อไปได้ในอนาคต

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *