360 องศาโลก เมื่อ hygiene กลายเป็นวิถีปกติสำหรับไมซ์

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการไมซ์ด้านสุขอนามัย ตอบโจทย์วิถีปกติสำหรับกาจัดงานไทย ซึ่ง นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวถึง “การสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการไมซ์ โดยเร่งเป้าหมายการจัดโครงการจัดงานทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ ว่า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการไมซ์ไทยดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นใจ สร้างความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนร่วมผลักดันให้การจัดประชุมและนิทรรศการเป็นวาระแห่งชาติที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนให้ความรู้กับผู้ประกอบการถึงแนวทางการจัดงานไมซ์อย่างปลอดภัย กระตุ้นให้เกิดการจัดงานทั่วประเทศส่งเสริมเศรษฐกิจโดยเร็วที่สุดโดยสามารถนำ MICE Hygiene Guideline เป็นแนวทางปฎิบัติที่ได้มาตรฐานทั้งผู้จัดงานและสถานที่จัดงาน โดยได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข และผ่าน ศบค. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

ส่วนนางอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ตอกย้ำว่า “ไม่เพียงแต่การกระตุ้นการจัดงานในประเทศ สสปน. ยังเร่งนำเสนอกรอบการพัฒนาระบบการติดตามทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
สำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรในระยะสั้นร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) สมาคมโรงแรมไทย และ สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน ในการเตรียมความพร้อม 1.) ด้านหลักสูตรฝึกอบรมคณะผู้ติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรในระยะสั้น 2.) เตรียมความพร้อมเรื่องกฎหมาย การขึ้นทะเบียนบริษัทจัดการเดินทาง (Destination Management Company – DMC) เพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจด้านการจัดการเดินทางแบบ Special Arrangement ประสานงานกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) 3.) เตรียมความพร้อมด้านศักยภาพบุคลากร Medical Control Team, International Visitor Assistant (IVA) 4.) เตรียมความพร้อมพัฒนาผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก CSA (Certified Special Arrangement Accommodation – CSA) 5.) หารือเรื่องพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการบันทึกข้อมูล และโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการข้อมูลของผู้เดินทางจากต่างประเทศ 

ซึ่ง สสปน. และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทีมผู้ติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตามมาตรการคุมไว้สังเกตสำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรในระยะสั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รุ่นที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน 60 คน และแผนต่อไปคือการพัฒนาทีมงานบริษัทจัดการเดินทาง (Destination Management Company – DMC) และทีม International Visitor Assistant  (IVA) รวมถึงการเตรียมความพร้อมสถานที่พักโรงแรมที่พัก CSA (Certified Special Arrangement Accommodation – CSA) ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทยในลำดับต่อไป”

ทีเส็บในฐานะหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ดำเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการด้านสุขอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในอุตสาหกรรมไมซ์อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายรัฐบาลในการผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการจัดงานประชุมและนิทรรศการภายในประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สร้างการจ้างงาน และการกระจายรายได้ไปยังทุกภูมิภาค

นอกจากนี้ ทีเส็บยังจะเปิดให้ดาวน์โหลด คู่มือแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยการจัดงานไมซ์ จัดงานอย่างไรให้ปลอดภัยในยุคนิวนอร์มอล” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานประชุม, การจัดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล, การจัดงานแสดงสินค้า และการจัดงานอีเวนต์ นำไปปฎิบัติในแนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สร้างความเชื่อมั่นให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยต่อไปอย่างยั่งยืน 

สำหรับหน่วยงาน องค์กร หรือผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปดาวน์โหลด หนังสือคู่มือแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยการจัดงานไมซ์วิถีใหม่ New Norm of MICE Hygiene Guidelines

ได้ที่ https://mice.kcmtiplc.com/?lang=th

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *