สวทช. ร่วมกับพันธมิตรจัดการแข่งขัน RoboInnovator Challenge 2020

(เมื่อเร็วๆ) ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ : เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย(ซอฟต์แวร์พาร์ค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ บริษัท โรบอทแอนด์อินโนเวตีฟเลิร์นนิ่ง จำกัด

จัดการแข่งขัน RoboInnovator Challenge 2020 by Software Park Thailand ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาทักษะขั้นสูงบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะสู่เชิงพาณิชย์ (ARI Advanced Skill Development Project) ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ภัทราวดี พลอยกิติกูล ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช. และ พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ เจ้ากรม กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมด้วย ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ ร่วมเปิดงานในครั้ง

ดร.ภัทราวดี พลอยกิติกูล ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช. กล่าวว่า ในการที่ สวทช. ร่วมมือและสนับสนุนจัดกิจกรรมการแข่งขัน RoboInnovator Challenge 2020 by Software Park Thailand ในรูปแบบ Self Driving Car ที่ต้องปฏิบัติภารกิจในการส่งของ โดยเป็นโครงการที่พัฒนาทักษะขั้นสูงของบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะสู่เชิงพาณิชย์ (ARI Advanced Skill Development Project) ในครั้งนี้ เพื่อหวังให้พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้เข้าร่วมแข่งขัน ประสบการณ์จากกรรมการ และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ เพื่อยกระดับความสามารถของนักเรียน นักศึกษา นวัตกร ผู้ประกอบการให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและสามารถขยายผลให้ใช้งานได้จริง เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย Thailand 4.0 ในอนาคต

การแข่งขันนี้ได้มีการเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา นับเป็น Challenge ของซอฟต์แวร์พาร์คที่จะต้องเปิดตัวการแข่งขันภายใต้ New Norm โดยเน้น Social Distancing ซึ่งเป็นไปตามแนวทางรัฐบาล ในการเปิดตัวครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยมีทีมสมัครเข้ามามากถึง 48 ทีม
ซึ่งรายงานฉบับล่าสุดใน Industry Review ของ SCB Economic Intelligence Center เรื่อง “TRANSPORT & LOGISTICS 2020” ระบุชัดเจนว่า เทรนด์ ‘โลจิสติกส์ 2020’ ธุรกิจขนส่งพัสดุของไทยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องราว 35% คิดเป็นมูลค่าราว 6.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยกำลังต้องเร่งพัฒนาเพื่อสอดรับกับธุรกิจที่เปลี่ยนอย่างฉับไว ดร.ภัทราวดี กล่าวทิ้งท้าย

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *