ป.ป.ส. ประกาศทีมผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอสั้น ภายใต้โครงการ “Save Zone, No New Face” (YouthTubers)

ป.ป.ส. ประกาศทีมผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอสั้น สุดยอดนักสร้างสรรค์ สานฝันเยาวชนไทยสู่เส้นทางการเป็นยูทูบเบอร์ ภายใต้โครงการ “Save Zone, No New Face” (YouthTubers)

นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (รองเลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล การประกวดคลิปวีดิโอสั้น ภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย “Save Zone, No New Face” (YouthTubers) เพื่อเปิดเวทีการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ และสร้างแหล่งการเรียนรู้ใหม่ให้แก่เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมBooth Camp Online ได้พัฒนาฝีมือและความสามารถ โดยมีวิทยากรมืออาชีพชื่อดังมาให้ความรู้ อาทิ  น้าเน็ก, บี้ เดอะสกา, เบ๊นซ์ อาปาเช่, เป็นต้น พร้อมส่งคลิปสั้นเชิงสร้างสรรค์ ความยาวไม่เกิน 3 นาที เข้าประกวดชิงเงินรางวัลมูลค่าถึง 150,000 บาท ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นและส่งเสริมความสามารถของเยาวชนไทย และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยมีเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 800 คนและส่งผลงานเข้าประกวด 234 ทีม

รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า  โครงการ YouthTubers  ถือเป็นหนึ่งโครงการที่มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมบนโลกออนไลน์ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ผ่านมา พบว่าพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่มีความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก ถือเป็นการตอบรับนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลในการสร้างรั้วป้องกันเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติจากปัญหายาเสพติดได้ และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตัดสินผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจาก 234 ทีม เหลือ 40 ทีม โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำแต่ละทีมให้นำความรู้ไปพัฒนาผลงานเพิ่มเติม และส่งผลงานเข้าประกวดในรอบสุดท้าย โดยเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานป.ป.ส. ได้ประกาศผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ผ่านทางเว็บไซต์ www.savezonenonewface.com และได้จัดพิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในวันนี้ ดังนี้

1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

    – รางวัลชนะเลิศ คือ ทีม Dueng

    – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ ทีม The Actor

    – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ ทีม Cheeze Cake Music

    – รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม LOW PRO duction, ทีม Save News Thailand และ ทีม Ka fiw

2) ระดับอาชีวศึกษา

    – รางวัลชนะเลิศ คือ ทีม BOOM BOOM

    – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ ทีม ICEBERG Ing.

    – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ ทีม SAKKARIN FILM

    – รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม KLASIN, ทีม ADVANCE GG และ ทีม Dmon

3) รางวัลขวัญใจคณะกรรมการ

    – ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ได้แก่ ทีม Saengjaa REFLECTIONS และ ทีม kogu studio

    – ระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ ทีมสมองนิ่ม และทีม NONAME (โนนาเมะ)

 นอกจากนี้ สมาชิกจากทีมผู้ชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดเผยว่า “การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ทำให้ได้ค้นหาตนเอง นำความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนาการสร้างคอนเทนต์ ฝึกฝนทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีมกับผู้อื่น และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลังจบโครงการครั้งนี้ จะนำประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาฝีมือในการสร้างผลงานให้มีคุณภาพต่อไป”

รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะการประกวดทุกทีม ขอให้พัฒนาความรู้ความสามารถ ใช้เวลากับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบให้แก่เยาวชนรุ่นต่อไป และขอฝากไปยังเด็ก เยาวชน และประชาชนว่า ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านสมอง เพราะการใช้ยาเสพติดจะทำลายระบบต่างๆ ในร่างกาย ทำให้อารมณ์แปรปรวนและก้าวร้าว ก่อให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัว และความไม่สงบเรียบร้อยในสังคม ดังนั้น ขอให้ครอบครัว สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทำหน้าที่ในการเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัว ในสังคม และในชุมชนของตนเองหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนติดตามดูแล และสอดส่องไม่ให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมทั้งสร้างความตระหนักถึงโทษและผลร้ายที่ตามมาโดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันสอดส่องดูแลคนในครอบครัว ประชาชนในชุมชนหากพบเห็นความผิดปกติของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *