ก.พ.ร. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในโรงเรียน

สำนักงาน ก.พ.ร. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เล็งเห็นความสำคัญของทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน โดยได้ร่วมมือกับโรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) จังหวัดสระแก้ว เป็นโรงเรียนนำร่อง ร่วมกับผู้แทนจากหลายภาคส่วน ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ผู้แทนจากเขตการศึกษา ผู้แทนจากชุมชน พระภิกษุ ตำรวจ ผู้ปกครอง และนักเรียน ผลที่ได้รับทำให้เกิดการแก้ปัญหาการหนีเรียน การติดเกมส์ การกลั่นแกล้งกันในโรงเรียน ยาเสพติด การพนัน ฯลฯ

โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) จังหวัดสระแก้วและเครือข่ายร่วมกันระดมความคิดเห็นจนได้ข้อสรุปว่า การที่นักเรียนไม่ต้องการไปโรงเรียนอาจเนื่องมาจากการสอนแบบทฤษฏีและการท่องจำ เนื้อหาวิชาไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ นำไปสู่การจัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนผลิตผลงานที่ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน เช่น การใช้ IOT สร้างหุ่นไล่กาเพื่อแก้ปัญหานกกามากัดกินพืชผลทางการเกษตร นักเรียนได้สร้างหุ่นไล่กา ที่สามารถเคลื่อนไหวได้จากแรงลมและสั่งงานได้จากมือถือ การทำน้ำยาซักผ้าจากสับปะรด พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า ขนมดอกจอกจากข้าวไรซ์เบอรี่ กระถางต้นไม้รักษ์โลกจากกะลามะพร้าวและขวดพลาสติก เป็นต้น
สำนักงาน ก.พ.ร. ส่งเสริมการพัฒนาภาครัฐระบบเปิด (Open Government) โดยการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน ผ่านเว็บไซต์ www.opengovenment.go.th และเฟซบุ๊ก Opengovthailand เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับภาครัฐ และพัฒนาการทำงานของภาครัฐให้
มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ตัวอย่างของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อแก้ไขสภาพแวดล้อมในโรงเรียนผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก Opengovthailand
ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓ กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *