อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดมหกรรมอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทน และยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมเปิดงาน 23 กันยายนนี้

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดมหกรรมอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทน และยานยนต์ไฟฟ้า เสริมทัพพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชนพร้อมหน้า แสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสัมมนาด้านวิชาการ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย รับชีวิตวิถีใหม่ หลังวิกฤตโควิด พร้อมเปิดงาน 23 กันยายนนี้ แน่นอน

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผู้จัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (JGSEE) และภาคเอกชน จัดงานASEAN Sustainable Energy Week 2020 (ASE 2020) งานแสดงนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมที่ครบครันที่สุดในภูมิภาคอาเซียน งานแรกของปี ในวันที่ 23-26 กันยายน นี้ ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา รวมเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ที่สามารถตอบทุกโจทย์วิถีชีวิตสมัยใหม่ หลังวิกฤติโควิด-19 

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน การจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2020 ครั้งนี้นับเป็นมิติใหม่ของการจัดงานมหกรรมอุตสาหกรรมด้านพลังงานที่ครบครันที่สุดในภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก และตื่นรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า รวบรวมนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือกให้ได้เรียนรู้แล้ว ยังจำเป็นต้องยกระดับการจัดงานในเรื่องของการสร้างความสอดคล้องกับบริบทใหม่ของวิกฤติครั้งนี้ไปพร้อมกัน ที่จะช่วยตอบโจทย์การแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งในปีนี้กระทรวงพลังงานได้มีกิจกรรมสัมมนาที่เป็นไฮไลท์ของการจัดงาน ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ในหัวข้อ International Conference “Rural Electrification: International Experience and Development in Thailand” เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านไฟฟ้าแบบออฟกริดในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งจะมีการจัดแบบoffline สำหรับที่ผู้เข้าฟังทั้งที่มาร่วมด้วยตัวเอง และonline ให้รับชมแบบ Virtual”

นายพัฒนา  แสงศรีโรจน์  รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กฟผ. เป็นองค์การที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานในภารกิจหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมทั้ง กฟผ. ยังให้ความสำคัญกับบริบทสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

ในปี 2563 นับเป็นครั้งแรกที่ กฟผ. ได้เข้าร่วมการจัดงาน  ASEAN Sustainable Energy Week 2020  ภายในงาน กฟผ. จะจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย และนวัตกรรม บนพื้นที่ 120 ตารางเมตร ภายใต้แนวคิดEGAT’s E-mobility โดย กฟผ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของยานยนต์ไฟฟ้าที่จะเข้ามามีบทบาทในอนาคตดังนั้น กฟผ. จึงมุ่งมั่นดำเนินโครงการวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ (EV) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายภาครัฐทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าโดยส่งเสริมให้เกิดการใช้งาน EV ในประเทศ หลากหลายด้าน อาทิ รถยนต์ไฟฟ้า รถบัสไฟฟ้า มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า เรือไฟฟ้า และ Charging Station รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้าน Charging Infrastructure รวมไปถึงการบริหารการจัดการการใช้ไฟฟ้าจาก EV ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กฟผ. “นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” (Innovate Power Solutions for a Better Life) เป็นการมุ่งส่งเสริมสิ่งดีๆ เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าโดยภาพรวม จะช่วยให้สามารถลดการปล่อยก๊าซ CO2 จากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซล ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง รวมทั้งสามารถลดการปล่อยมลพิษทางอากาศและฝุ่นละออง(PM2.5) ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยไฮไลท์ในการจัดงาน มีการจัดแสดงรถ i-EV กฟผ. และจัดแสดงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า กฟผ. เพื่อส่งเสริมให้คนไทยตื่นตัวในการหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น

ด้าน นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธาน อินฟอร์มามาร์เก็ตส์ ประเทศไทย เปิดเผยว่า ในฐานะผู้จัดงานอย่างเป็นทางการ มีประสบการณ์ในการจัดงานอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 30 ในปีนี้พันธมิตรภาครัฐและเอกชนมีความพร้อมที่จะจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2020 (ASE 2020) ภายใต้รูปแบบ นิว นอร์มัล ตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ ที่มีการจัดระเบียบการเข้าร่วมชมงานตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อความปลอดภัย ทั้งยังมีการยกระดับความปลอดภัยขณะเยี่ยมชมงาน ตามมาตรการการจัดงานและการดำเนินการด้านสุขอนามัยเน้นความปลอดภัยตามมาตรฐานของ อินฟอร์มา ออลซีเคียว (Informa AllSecure) และงานในครั้งนี้จะแตกต่างจากทุกครั้ง เพราะเรามีการปรับการจัดงานแสดงในรูปแบบ ไฮบริด เอ็กซ์ซิบิชั่น (Hybrid Exhibition) หรือการจัดแสดงแบบครบองค์รวม ที่รองรับทั้งการจัดแสดงงานในรูปแบบปกติ (Physical exhibition) และการจัดแสดงแบบเสมือนจริง (Virtual Exhibition) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าชมงานชาวต่างชาติที่ไม่สามารถเดินทางมาด้วยตนเองสามารถพบปะพูดคุยกับผู้จัดแสดงงานผ่านออนไลน์ แพลตฟอร์ม ตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้งสี่วัน  

ทั้งนี้ งาน ASE 2020 ที่จะมีขึ้นในปีนี้จะจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปท์ “ENERGY SOLUTIONS FOR SMART CITIES” โดยมีการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดด้านพลังงานอย่างครบครัน และปีนี้จัดงานร่วมกับ Renewable Energy Asia, Entech Pollutec Asia, Energy Efficiency Expo และ Electric Vehicle Asia โดยจะแสดงแหล่งพลังงานที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดพร้อมกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยจากกว่า 1,000 แบรนด์ชั้นนำของโลก เช่น SolarEdge, Kawasaki, Miura, Delta Electronics, Osaka Gas และ Daicel Group รวมถึงผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ FIMER ทั้งยังคงมี กิจกรรมสัมมนากว่า 80 หัวข้อ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทนในหัวข้อ International Conference Sustainable Energy Solutions for Smart Cities งานประชุมนานาชาติด้านยานยนต์ไฟฟ้า International Electric Vehicle Technology Conference and Exhibition หรือ iEVTech 2020 และหัวข้ออื่น ๆ ที่น่าสนใจ พร้อมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศร่วมให้ความรู้ โดยคาดว่างาน ASE 2020 จะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 ราย เข้าร่วมกิจกรรมและชมงานครั้งนี้ผ่านการจัดงานแบบไฮบริด เอ็กซิบิชั่น  นายมนู กล่าวปิดท้าย 

งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2020(ASE 2020) งานแสดงนิทรรศการนานาชาติด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ที่ครบวงจรที่สุดในอาเซียน จัดพร้อมกับงาน Renewable Energy Asia, Entech Pollutec Asia, Energy Efficiency Expo และ Electric Vehicle Asia กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 23 ถึงวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : www.asew-expo.com

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *