สคทส.Thai Sangsan Institude นำ 60 นักธุรกิจ และสตาร์ทอัพทำบุญเนื่องใน”วันแม่แห่งชาติ”

สถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ (สคทส.) Thai Sangsan Institude นำ 60 นักธุรกิจ และสตาร์ทอัพทำบุญเนื่องใน”วันแม่แห่งชาติ” พร้อมรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

 สถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ (สคทส.) Thai Sangsan Instiude นำคณะ 50 นักธุรกิจ ”กลุ่มมิตรรวมใจ” และ 10 นักธุรกิจสตาร์ทอัพ (Stratup) พร้อมคณะกรรมการไปทำบุญ 5 วัดอยุธยาฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวงฯ ลงพื้นที่ทำบุญ 5 วัดเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และยังเป็นการร่วมพลังกันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเที่ยวไทยได้ทุกวัน ไปได้ทุกภาค สร้างรายได้หมุนเวียในท้องถิ่น 

                 วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ที่จังหวัดอยุธยา นายสมชาย พหุลรัตน์ ประธานสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ (สคทส.) ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการและที่ปรึกษาสถาบันฯอันประกอบด้วย ศ.ดร.มณีรัตน์  สวัสดิวัต ณ อยุธยา (นักวิชาการด้านการศึกษาและราชบัณฑิตยสถาน), อดีตท่านทูตฯ ประดาบพิบูลย์สงคราม, พ.ต.อ.สุรโชค  เจษฎาเดช “สารวัตรแรมโบ้” ประธานมูลนิธิป้องกันต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติด, ศ.ดร.สุรพล บุญประถัมภ์ (นักวิชาการด้านวัฒนธรรม-ศาสนา) อาจารย์นิดาวรรณ เพราะสุนทร เลขาธิการสถาบันฯ (ผอ.หลักสูตรนิติฯม.รังสิต), Prof.อิน นฤหล้า นักวิชาการนานาชาติ-นักธุรกิจ(อดีตคณะบดีคณะบริหารธุรกิจเอแบค) ประธานโครงการ Leadership,Prof.ปีแอร์ เดอลาลองด์ และอ.สุพัฒก์ ชุมช่วย(นักวิชาการหลักสูตร GTO) อ.เภสัชกรอธิวัฒน์ สินรัชตานันท์ (นักวิชาการด้านสาธารณสุข) พร้อม ”กลุ่มมิตรรวมใจ”  ซึ่งเป็นกลุ่มนักธุรกิจผู้ประกอบการ 50 คน และอีก 10 นักธุรกิจรุ่นใหม่สตาร์ทอัพ เดินทางไปทำบุญไหว้พระ 5 วัด พร้อมถวายเทียนพรรษา สังฆทาน พร้อมชุดผ้าไตร เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาฯ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์  พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวงฯ 

          โดยเริ่มกันตั้งแต่เช้าวันนี้ที่วัดไผ่ล้อม นำกราบพระพุทธมหาเมตตาและพระมหาเจดีย์องค์ใหญ่ เป็นวัดแรก และตามด้วยวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอกและเป็นพระอารามประจำรัชกาลที่ 4, วัดแม่นางปลื้ม พระอารามเล็กๆ ที่งดงามสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1920 เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น, วัดตูม อีกหนี่งพระอารามหลวงที่ได้รับการยกย่องให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง สะอาดร่มรื่น และวัดศาลาปูนวรวิหาร ในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยทุกวัดที่ไป ทางสถาบันฯ ได้นำคณะไปร่วมทำบุญไหว้พระ ถวายเทียนพรรษา สังฆทาน ชุดผ้าไตร แล้วผมในฐานะประธานสถาบันฯ ยังเป็นผู้นำกล่าวสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และอาราชธนาศีลทุกวัด ซึ่งการเดินทางมาครั้งนี้ยังเป็นการร่วมพลัง รวมใจทำดีเพื่อแผ่นดินของคณะกรรมการสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์และกลุ่มนักธุรกิจเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยไปพร้อมกัน

                       นายสมชาย  พหุลรัตน์  ประธานสถาบันฯ (ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ทางด้านสังคม-เศรษฐกิจ-การเมืองของสถาบันฯ) กล่าวต่อไปว่า ”นับเป็นการลงพื้นที่ในต่างจังหวัดอีกครั้งของสถาบันฯที่ผมได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการและประธานฯ ยุทธศาสตร์ทั้ง 10 คณะของสถาบันฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ให้ทุกคนระลึกถึงพระคุณของแม่..โดยเฉพาะพระคุณของแม่แห่งแผ่นดิน ”สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ พระพันปีหลวงฯ (ในรัชกาลที่ 9) ซึ่งในวันนี้ยังมี ดร.แสวง วิทยพิทักษ์ (นักวิชาการด้านการกีฬา-และในฐานะประธานผู้ควบคุมกรรมการตัดสินไทยไฟท์) และ อ.ดนัย หริพัฒน์กุล ครูศิลปะมวยไทยมาร่วมลงพื้นที่ด้วย เพราะทุกปีที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมีพิธีไหว้ครูมวยไทย ครั้งสำคัญในช่วงเดือนมีนาคมฯ ที่มีนักกีฬามวยไทยทั่วโลกชาวต่างชาติกว่า 100 ประเทศเดินทางเข้ามาไหว้ครูในเมืองไทย ซึ่งถือว่าเป็นอีกกิจกรรมในบ้านเราที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศเราเกี่ยวกับด้านกีฬา ปีนี้มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19 งานพิธีไหว้ครูมวยไทย จึงจำเป็นต้องเลื่อนออกไป  

                      นอกจากนั้นแล้ว พ.ต.อ.สุรโชค เจษฎาเดช หรือ ”สารวัตรแรมโบ้” ในฐานะรองประธานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีอดีตองคมนตรีฯ พล.อ.พิจิตร กุลละวาณิชย์  เป็นประธานโครงการฯ ที่อยู่ในพื้นเขาค้อ ก็เตรียมที่จะนำเยาวชนในโครงการ Young Political Leadership (ผุ้นำรุ่นใหม่ทางการเมือง) เมื่อผ่านการอบรมในเดือนตุลาคม 2563 นี้แล้วไปเยี่ยมชมโครงการฯ ในพระราชดำริด้วย เพราะตนเองนั้นมีแนวคิดเดียวกับท่านประธานสถาบันฯ คือ ประเทศไทยประกาศเป็นครัวอาหารโลกและเป็น HUB ด้านสมุนไพรของโลกอยู่ที่ประเทศไทย ดังนั้นอาหารพืชพันธุ์ผลไม้ต้องเป็นเกษตรอินทรีย์ 

                     ส่วน อาจารย์นิดาวรรณ ในฐานะเลขาธิการสถาบันฯ กล่าวว่าตนเองในฐานะเป็นนักวิจัยและเป็น ผอ.หลักสูตรนิติศาสตร์ม.รังสิต มีลูกศิษย์อยู่ในวงการยุติธรรม ทนาย และเป็นอาจารย์ ก็ต้องมาร่วมกันรณรงค์สร้างคนดีให้เกิดขึ้นในแผ่นดินให้มากๆ รวมทั้งเพื่อน ๆ อาจารย์ในที่ศึกษาด้านปริญญาเอกในสาขานิติฯ ต่างก็มีความคิดเหมือนกันที่จะรวมพลังกันเต็มที่ ที่จะรjวมมือกันอบรมคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำที่ดี มีคุณธรรม ไม่ว่าเขาจะมาทำงานการเมืองหรือไม่ก็ตาม  ซึ่งต้องถือว่าสถาบันฯ โชคดีที่มีนักวิชาการครบทุกด้านมาร่วมมnvกันทำงาน เพื่อรวมพลังกันตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน กันค่ะ.

                     นายสมชาย  พหุลรัตน์  ประธานสถาบันฯน กล่าวmทิ้งท้ายว่า สถาบันฯ ยังได้คณะที่ปรึกษาด้านการเมืองภาคท้องถิ่น นายดิษชูภณ นัยเนตร และ ผอ.ณัฐนันท์  พงษ์ภูริพัฒน์ (อดีตผอ.กรมทรัพยากรฯ) ส่งทีมงานมาร่วมกิจกรรมกับกลุ่มนักธุรกิจมิตรรวมใจ ที่นำโดย นายเซียะหุย ไตรรัตน์โกศล, คุณสาย วงษ์แก้ว, คุณอุไรลักษณ์  แสงสุขเอี่ยม, คุณนันทนา ม่วงศิริ และคุณสมเจตน์  วุฒเลิศเจริญ และมีคุณอุษณีย์ แสนสุขเสริม เป็นประธานฝ่ายประสานงานฯ และมีคณะที่ปรึกษาสถาบันฯ ได้แก่ รศ. (พิเศษ) ดร.สุชานี-น.อ. (พิเศษ) มโนธร แสงสุวรรณ, คุณพัชรียาภรณ์ สิงหพัตร์ ประธานบ.ไทย-พัชรีฟูดส์, ดร.เมย์ริสสรา จันทรรัตน์ เจ้าของธุรกิจแบรนด์ไทย (สตาร์ทอัพ), คุณวัลลภ ใหญ่ยิ่ง ประธานบ.เอสอาร์ดีไอ ฯลฯเป็นคณะกรรมการโครงการฯ กิจกรรมรวมพลังทำความดีเพื่อแผ่นดินเนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคมนี้.

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *