ดร.สุเมธ อภิปราย เรื่อง “New Normal ชีวิตวิถีใหม่กับความท้าทายทางสังคม” ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563”

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในการอภิปราย เรื่อง “New Normal ชีวิตวิถีใหม่กับความท้าทายทางสังคม” โดยมี พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการความมั่นคงแห่งชาติ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมอภิปราย และรองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เป็นภัยร้ายต่อสังคมอย่างยิ่ง ทำให้ทุกกิจกรรมหยุดชะงักลง ทุกประเทศ/ทุกคน ต้องช่วยตนเองเพื่อความอยู่รอดในแนวทางที่แตกต่างกันไป ดังนั้น “เศรษฐกิจพอเพียง” จึงเป็นทางออกในการดำรงชีวิตอยู่และปฏิบัติตนของคนทุกระดับ เพื่อให้เปรียบเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน “สร้างชีวิตที่สมดุลเพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์”

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *