ออมสินเดินหน้าพัฒนามาตรฐานโฮมสเตย์ไทยสู่สากล

ธ.ออมสิน เดินหน้าสานต่อ “GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์”  มุ่งพัฒนามาตรฐานโฮมสเตย์ไทยสู่สากล

หลังจากเปิดโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ปี 4 ภายใต้แนวคิด “GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์”ธนาคารออมสิน ในฐานะสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนชุมชนอย่างใกล้ชิด ได้เดินเครื่องนำทีมผู้บริหาร พร้อมเหล่าดาราบัดดี้ร่วมเสริมสร้างองค์ความรู้แก่สมาชิกของทั้ง 6 ชุมชนที่ผ่านเข้ารอบ แม้ประเทศไทยจะประสบกับภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนเป็นเหตุให้มีการชะลอการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องออกไป แต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคต่อการดำเนินโครงการแต่อย่างใด 

โดยหลังจากที่มีการแถลงข่าวเปิดโครงการฯ อย่างเป็นทางการ คุณวินัย สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นำทีมผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมลงพื้นที่ทำการประชาคมเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกของทั้ง 6 ชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์บ้านปรางค์นคร อ.คง        จ.นครราชสีมา ชมรมท่องเที่ยวโดยชุมชนและโฮมสเตย์บ้านป่าหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี กลุ่มตลาดน้อยโฮมสเตย์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและโฮมสเตย์บ้านวังมน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น และชมรมท่องเที่ยวบ้านมุงเหนือ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การนำเสนออัตลักษณ์ชุมชน ด้านความสะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว ด้านการตลาด และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และด้านการบริการอาหาร เครื่องดื่ม ด้วยความร่วมมือระหว่างทีมผู้บริหารของธนาคารออมสิน หน่วยงานภาครัฐ สมาชิกชุมชน ชุมชนใกล้เคียง พร้อมเหล่าดารานักแสดงซึ่งเป็นบัดดี้ของแต่ละชุมชนมาร่วมระดมความคิด วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค พร้อมหาทางออกร่วมกัน 

โดยตลอดระยะเวลานับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการฯ ธนาคารออมสิน ได้มอบกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งสร้างประสบการณ์และความรู้แก่สมาชิกของทั้ง6 ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการส่งตัวแทนสมาชิกร่วมศึกษาดูงานโฮมสเตย์ต้นแบบประชารัฐสีชมพู ณ บ้านท่าขันทอง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย และการลงพื้นที่ทำกิจกรรมประชาคมของ 6 ดารานักแสดงบัดดี้ชุมชน ได้แก่ น้ำหวาน-พิมรา เจริญภักดี บัดดี้วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์บ้านปรางค์นคร อ.คง จ.นครราชสีมา  อิม-เฟี้ยวฟ้าว สุดสวิงริงโก้ บัดดี้ชมรมท่องเที่ยวโดยชุมชนและโฮมสเตย์บ้านป่าหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ตี๋-วิวิศน์ บวรกีรติขจร บัดดี้วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี  อ๊อฟ-ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ บัดดี้กลุ่มตลาดน้อยโฮมสเตย์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ  หนูเล็ก ก่อนบ่ายฯ บัดดี้ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและโฮมสเตย์บ้านวังมน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น และ ปอ-อรรณพ ทองบริสุทธิ์บัดดี้ชมรมท่องเที่ยวบ้านมุงเหนือ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ซึ่งก็เต็มไปด้วยภาพความประทับใจและการต้อนรับจากพี่น้องของแต่ละชุมชนอย่างอบอุ่น พร้อมการร่วมกันระดัมความคิดสร้างสรรค์ที่แต่ละชุมชนสามารถนำไปต่อยอดได้เป็นอย่างดี

สำหรับโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ปีที่ 4 “GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์” เป็นการต่อยอดโครงการที่ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2559 ที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา โดยธนาคารออมสินได้มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนและเข้มแข็ง ผ่านโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” ของรัฐบาล ที่มีส่วนราชการ ภาคประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนา ภายใต้แนวคิด “ประชาคิด ออมสินส่งเสริม ประชาเริ่ม ออมสินร่วมสร้าง” มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาชุมชนให้มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับมาตรฐานของโฮมสเตย์ไทยด้วยนวัตกรรมความรู้ที่ผ่านการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งชุมชนที่ชนะเลิศจะได้รับเงินทุนสนับสนุนจากธนาคารออมสิน พร้อมโล่รางวัลการันตีความเป็นชุมชนแหล่งท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ที่มีมาตรฐาน พร้อมสำหรับการส่งเสริมอุตสาหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไป

โดยความคืบหน้าของโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์” ธนาคารออมสิน ยังคงมีเรื่องราวให้ทุกท่านสามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่องจาก Facebook Fanpage : ชุมชนประชารัฐออมสินสีชมพู ช่องทางYoutube : GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินเว็บไซต์ www.gsb.or.th Facebook : GSB Society หรือทาง Official Line : GSB ธนาคารออมสิน และรายการ “GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์” ทุกวันเสาร์ เวลา 08.30 – 09.00  น.ออกอากาศทางช่อง PPTV HD ช่อง 36

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *