เช็คเลย!!!‘บขส.’ดีเดย์18พ.ค. เปิดเดินรถ 19 เส้นทาง‘เหนือ-อีสาน’ สายใต้เริ่ม1มิ.ย.

15 พฤษภาคม 2563 นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจ เดินรถ บริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส. เตรียมเปิดเดินรถในเส้นทางภาคเหนือ จำนวน 7 เส้นทาง และเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จำนวน 9 เส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563  เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง หลังจากที่ บขส.หยุดให้บริการชั่วคราว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สำหรับตารางเดินรถดังนี้ ตารางเดินรถภาคเหนือ มี 7 เส้นทาง ได้แก่

1.กรุงเทพๆ – เชียงใหม่ ต้นทาง 07.30 น. ปลายทาง น.07.30 น.

2.กรุงเทพๆ – เชียงราย ต้นทาง 06.30 น.ปลายทาง 06.30 น.

3.กรุงเทพฯ – อุตรดิตถ์ ต้นทาง 09.00 น.ปลายทาง 08.40 น.

4.กรุงเทพๆ – สารจิตร ต้นทาง 08.30 น. ปลายทาง 09.00 น.

5.กรุงเทพฯ – แม่สอด ต้นทาง 09.00 น. ปลายทาง 09.00 น.ฃ

6.กรุงเทพฯ – หล่มเก่า ต้นทาง 08.30 น.ปลายทาง 09.00 น.

7.กรุงเทพฯ – คลองลาน ต้นทาง 08.00 น. ปลายทาง 08.00 น.

สำหรับตารางเดินรถภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จำนวน 9 เส้นทาง ได้แก่

1.กรุงเทพๆ – หนองบัวลำภู ต้นทาง 08.45 น. ปลายทาง 08.30 น.

2.กรุงเทพฯ- สกลนคร ต้นทาง 07.30 น. ปลายทาง 08.00 น.

3.กรุงเทพๆ – เชียงคาน ต้นทาง 07.00 น. ปลายทาง 07.30 น.

4.กรุงเทพๆ – สุรินทร์ ต้นทาง10.30 น.06.50น ปลายทาง 08.40 น 07.45 น.

5.กรุงเทพๆ – บุรีรัมย์ 07.40 น 12.00 น ปลายทาง 08.00 น 12.40 น

6.กรุงเทพๆ – กันทรลักษ์ ต้นทาง 07.00 น. ปลายทาง 08.30 น.

7.กรุงเทพๆ – ศรีสะเกษ ต้นทาง 08.00 น. ปลายทาง 08.20 น.

8.กรุงเทพฯ – รัตนบุรี ต้นทาง 09.00 น.ปลายทาง 07.00 น.

9 กรุงเทพๆ – จันทบุรี ต้นทาง 06.30 น. ปลายทาง 12.45 น.

สำหรับเส้นทางเดินรถภาคใต้ บขส. เตรียมเปิดให้บริการเดินรถ จำนวน 3 เส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียดตารางเดินรถ ได้แก่

1.กรุงเทพฯ – เกาะสมุย ต้นทาง(หมอชิต2) 06.00 น ต้นทาง(สายใต้ใหม่)06.30 น. ปลายทาง 05.30 น.

2.กรุงเทพๆ – ภูเก็ต หมอชิต2 06.10 น.สายใต้ใหม่ 06.40 น. ปลายทาง 06.45 น.

3.กรุงเทพฯ – ตรัง หมอชิต 06.15 น. สายใต้ 06.45 น. ปลายทาง06.40 น.

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพนักงานประจำรถ พนักงานจำหน่ายตั๋ว และพนักงานชานชาลา โดยผู้ปฏิบัติงานต้องดูแลสุขภาพ และรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด ต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนปฏิบัติงาน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงาน 

ด้านรถโดยสารและสิ่งอำนวยความสะดวก บริษัทฯ จัดที่นั่งภายในรถโดยสารเว้นระยะนั่ง อย่างน้อย 1 เมตร ตามนโยบาย Social Distancing  ทำความสะอาดรถโดยสาร ห้องน้ำ และจุดที่สัมผัสบ่อย ก่อนและหลังให้บริการ มีการเปิดระบายอากาศภายในรถ

นอกจากนี้ได้นำรถโดยสารจอดตากแดด หลังให้บริการทุกวัน อย่างน้อยวันละ  1-2 ชั่วโมง  ด้านสถานีขนส่งผู้โดยสาร มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดพื้นที่นั่งคอยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสม่ำเสมอ ประชาสัมพันธ์ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ชนิดเจลหรือน้ำอยู่เสมอ และเว้นระยะห่างนั่ง หรือยืนอย่างน้อย 1 เมตร พร้อมทั้งได้ประสานงานกับขนส่งจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการภายในสถานีขนส่งและรถโดยสาร ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ต้องผ่านการคัดกรองผู้โดยสาร หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด รวมทั้งผู้โดยสารที่เดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด ต้องกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพ ตามแบบ ต.8-คค ที่ระบุจุดเดินทางที่ออกและจุดหมายปลายทางที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *