เฮงเค็ล รายงานผลประกอบการปี 2562 พร้อมฉายภาพรวมปี 2563

ผลประกอบการของ เฮงเค็ล ปี 2562 ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัวและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งการวางระบบดิจิทัลครอบคลุมทั้งบริษัท ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 มาอยู่ที่ 20,114 ล้านยูโร โดยยอดขายปกติทรงตัว ส่วนต่างกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีที่ปรับปรุงแล้ว อยู่ที่ร้อยละ 16.0 ลดลง 1.6 จุด

“ในปี 2562 ผลประกอบการของเรามีทั้งบวกและลบ กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีกาวได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวอย่างมาก ในกลุ่มลูกค้าสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ในขณะเดียวกัน ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคของเรา ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน หรือกลุ่มธุรกิจบิวตี้แคร์ ต่างเผชิญกับการแข่งขันที่ดุเดือดในหลายตลาด” นายคาร์สเทน โนเบิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเฮงเค็ล กล่าว 

“ตั้งแต่ต้นปี 2562 เราได้ประกาศแผนเพิ่มการลงทุนเพื่อการเติบโตด้วยงบลงทุนประมาณ 300 ล้านยูโรต่อปี นับตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา ทั้งนี้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของเรา รวมทั้งเร่งการยกระดับระบบดิจิทัลของเฮงเค็ล” นายคาร์สเทน โนเบิล กล่าวเสริม 

ตลอดปีที่ผ่านมา เฮงเค็ล ได้ทยอยลงทุนเพื่อการเติบโตของบริษัทตามแผนที่ได้วางไว้ ถึงกระนั้นเรายังไม่ได้ใช้เงินลงทุนทั้งหมดตามที่ตั้งไว้ ในขณะที่ปริมาณที่ลดลงและการลงทุนเพื่อการเติบโตที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อผลประกอบการและส่วนต่างกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีในปี 2562“ด้วยการบริหารต้นทุนที่ดีอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการดำเนินงานและการปรับโครงสร้างให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้เราสามารถจำกัดวงผลกระทบได้บางส่วน” นายคาร์สเทน โนเบิล กล่าว “เรายังคงเดินหน้าลงทุนขยายธุรกิจและยกระดับโรงงานผลิตและศูนย์นวัตกรรม นอกจากนี้ เรายังได้เสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจต่างๆ โดยการเข้าซื้อกิจการเป้าหมายและการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจด้วยเงินลงทุนรวมเกือบ 600 ล้านยูโร”

“อย่างไรก็ตาม เรายังไม่พอใจกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เราได้ตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นสำหรับเฮงเค็ล และไม่รีรอที่จะใช้ศักยภาพของเราอย่างเต็มที่เพื่อสร้างการเติบโตและสร้างผลประกอบการให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต” นายโนเบิล กล่าวสรุปพัฒนาการทางธุรกิจในปี 2562

ภาพรวมปี 2563

บริษัทเฮงเค็ล ได้เปิดเผยภาพรวมปี 2563ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่บริษัทได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ในเดือนธันวาคมปี 2562 สำหรับปี 2563 บริษัทเฮงเค็ล คาดว่าจะมียอดขายปกติอยู่ในระดับทรงตัวถึงเติบโตร้อยละ  2 โดยบริษัทคาดว่าผลประกอบการในปี 2563 จะได้รับอิทธิพลจากความไม่แน่นอนที่ยังปกคลุมภาพรวมอุตสาหกรรม และการลงทุนเพื่อการเติบโตในระดับที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยจะเป็นการลงทุนในด้านการตลาด การโฆษณา ระบบดิจิทัลและสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจ ในส่วนของส่วนต่างกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีที่ปรับปรุงแล้ว คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15 ในขณะที่กำไรต่อหุ้นบุริมสิทธิที่ปรับปรุงแล้วจะปรับลดลงมาอยู่ช่วงกลางถึงปลายของตัวเลขหลักเดียว ณ อัตราแลกเปลี่ยนคำนวณโดยหักผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ยอดขายและผลประกอบการในปี 2562

ยอดขายในปี 2562 ในส่วนของยอดขายที่คำนวณโดยไม่พิจารณาผลกระทบอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 มาอยู่ที่ 20,114 ล้านยูโร อัตราแลกเปลี่ยนมีส่วนช่วยการเติบโตของยอดขายร้อยละ 0.6 หลังจากคำนวณผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 กิจการที่เข้าซื้อและการขายกิจการมีผลต่อยอดขายร้อยละ 0.5 ดังนั้น ในส่วนของการเติบโตของยอดขายปกติซึ่งไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน และการเข้าซื้อกิจการ/การขายกิจการ อยู่ในระดับทรงตัวจากปีก่อน  

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีกาว มียอดขายปกติลดลงร้อยละ 1.5 ในขณะที่ยอดขายปกติของกลุ่มธุรกิจบิวตี้แคร์ลดลงร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนมียอดขายปกติเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7  

ตลาดประเทศเกิดใหม่มียอดขายปกติเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 และเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตของยอดขายปกติ โดยตลาดพัฒนาแล้วมียอดขายปกติลดลงร้อยละ 1.6

ยอดขายปกติใน ยุโรปตะวันตก ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.2 ส่วนยุโรปตะวันออกมียอดขายปกติเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 ยอดขายปกติในแอฟริกา/ตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 ทวีปอเมริกาเหนือมียอดขายปกติลดลงร้อยละ 2.3 ส่วนละตินอเมริกามียอดขายปกติเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 ในขณะที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคมียอดขายปกติลดลงร้อยละ 6.5

กำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว(EBIT) ลดลงร้อยละ 7.9 จาก 3,496 ล้านยูโรในปีก่อนมาอยู่ที่ 3,220 ล้านยูโร  

ส่วนต่างกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีที่ปรับปรุงแล้ว (EBIT margin) ลดลง 1.6 จุดจากปีก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 16 โดยกำไรของกลุ่มได้รับผลกระทบจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในด้านการยกระดับแบรนด์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบดิจิทัล ที่บริษัทได้ประกาศไปตั้งแต่ต้นปี 2562 ถึงกระนั้นบริษัทยังไม่ได้ใช้เงินลงทุนทั้งหมดตามที่ตั้งไว้ โดยได้ใช้ไปประมาณครึ่งหนึ่งจากที่คาดว่าจะใช้ 300 ล้านยูโรในปี2562

งบการเงินลดลง 88 ล้านยูโร จากที่ลดลง 65 ล้านยูโรในปี 2561 เนื่องจากการปรับค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าตามมาตรฐานบัญชี IFRS 16

รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว หลังการหักดอกเบี้ยที่ควบคุมไม่ได้แล้ว อยู่ที่ 2,353 ล้านยูโร เทียบกับ 2,603 ล้านยูโรในปี 2561

กำไรต่อหุ้นบุริมสิทธิที่ปรับปรุงแล้ว(EPS) ลดลงร้อยละ 9.7 จาก 6.01 ยูโรในปี 2561 มาอยู่ที่ 5.43 ยูโร โดยกำไรต่อหุ้นบุริมสิทธิที่ปรับปรุงแล้วลดลงร้อยละ 10.1  ณ อัตราแลกเปลี่ยนคำนวณโดยหักผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแล และคณะกรรมการผู้ถือหุ้นจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่20 เมษายน พ.ศ. 2563 ให้คงการจ่ายเงินปันผลเท่ากับปีที่ผ่านมาที่ 1.85 ยูโรต่อหุ้นบุริมสิทธิ และ 1.83 ยูโรต่อหุ้นสามัญ โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับฐานกำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 34.2 ซึ่งปรับขึ้นจากปีก่อน 3.3 จุด และยังอยู่ในกรอบอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ตั้งไว้ที่ระหว่างร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 40  

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ เมื่อเทียบกับยอดขายปรับตัวดีขึ้น 1.2 จุดมาอยู่ที่ร้อยละ 3.9  

กระแสเงินสดอิสระทำสถิติสูงสุดที่ 2,471 ล้านยูโร (ปีก่อนอยู่ที่ 1,917 ล้านยูโร)  

ฐานะทางการเงินสุทธิ ณ สิ้นปี 2562 ดีขึ้นมาอยู่ที่ -2,045 ล้านยูโร (เทียบกับ-2,895 ล้านยูโรเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ผลประกอบการรายกลุ่มธุรกิจ 

ยอดขายของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีกาว ในส่วนของยอดขายที่คำนวณโดยไม่พิจารณาผลกระทบอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 มาอยู่ที่ 9,461 ล้านยูโรในปี 2562ด้วยภาวะอุตสาหกรรมไม่เอื้ออำนวยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับลดลงอย่างรุนแรงในภาคยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ยอดขายปกติลดลงร้อยละ 1.5 ในส่วนของกำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว ลดลงร้อยละ 2.8 มาอยู่ที่ 1,712 ล้านยูโร เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน รายได้ต่อยอดขายที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ร้อยละ 18.1 (ปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 18.7) 

ยอดขายปกติในกลุ่มธุรกิจบิวตี้แคร์ลดลงร้อยละ 2.1 ในปี 2562 ในส่วนของยอดขายที่คำนวณโดยไม่พิจารณาผลกระทบอื่นๆ ยอดขายลดลงร้อยละ 1.8 จากปีก่อนมาอยู่ 3,877 ล้านยูโร กำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 519 ล้านยูโร ลดลงร้อยละ 23.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้ต่อยอดขายที่ปรับปรุงแล้วลดลงจากปีก่อนร้อยละ 13.4 (ปีก่อน: ร้อยละ17.1) เนื่องจากกำไรขั้นต้นลดลงในขณะที่มีการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในส่วนของแบรนด์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบดิจิทัล

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน มียอดขายปกติเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 ในปี 2562 โดยในส่วนของยอดขายที่คำนวณโดยไม่พิจารณาผลกระทบอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 มาอยู่ที่ 6,656 ล้านยูโร ในขณะที่กำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วลดลงร้อยละ 5.7 มาอยู่ที่ 1,096 ล้านยูโร ส่วนรายได้ต่อยอดขายลดลง 1.6 จุดมาอยู่ที่ร้อยละ 16.5 ทั้งนี้เนื่องจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นเพื่อยกระดับแบรนด์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบดิจิทัล

กรอบกลยุทธ์ใหม่ประสบความสำเร็จในทศวรรษ 2020s ด้วยการเติบโตที่มีเป้าหมาย 

มองไปข้างหน้า เราได้วางกรอบกลยุทธ์ใหม่เพื่อการเติบโตที่มีเป้าหมายและเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในอนาคตของเฮงเค็ล ด้วยรากฐานที่แข็งแกร่งซึ่งขับเคลื่อนโดยเป้าหมายเดียวกันของเราที่จะสร้างสรรค์คุณค่าที่ยั่งยืน องค์ประกอบหลักของกรอบการทำงานนี้คือ การขยายธุรกิจ การสร้างสรรค์นวัตกรรมล้ำสมัย การตอบโจทย์ความยั่งยืน และการยกระดับระบบดิจิทัล รวมทั้งการมีต้นแบบการดำเนินงานที่พร้อมสำหรับอนาคต ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นจากรากฐานที่แข็งแกร่งของวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันและการให้โอกาสพนักงานได้แสดงศักยภาพ” นายคาร์สเทน โนเบิลกล่าว  ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบกลยุทธ์ใหม่นี้ได้ที่ :https://www.henkel.com/press

เกี่ยวกับเฮงเค็ล

เฮงเค็ล ดำเนินธุรกิจทั่วโลกด้วยพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ที่สมดุลและหลากหลาย บริษัทฯ เป็นผู้นำในสามกลุ่มธุรกิจทั้งในธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมและธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค อันเป็นผลมาจากแบรนด์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง ธุรกิจเทคโนโลยีกาวของเฮงเค็ล(Adhesive Technologies) เป็นผู้นำในตลาดกาวในทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก ในธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน และผลิตภัณฑ์บิวตี้แคร์ (Laundry & Home Care and Beauty Care businesses) เฮงเค็ล เป็นผู้นำในหลายตลาดและประเภทผลิตภัณฑ์ทั่วโลก เฮงเค็ล ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2419 และมีประวัติความสำเร็จอันยาวนานกว่า 140 ปี ในปีพ.ศ. 2561 เฮงเค็ล มียอดขายมากกว่า 2 หมื่นล้านยูโร และมีผลกำไรดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว 3,500 ล้านยูโร เฮงเค็ล มีพนักงานมากกว่า 53,000 คนทั่วโลก ซึ่งมีความหลากหลายมีความมุ่งมั่น รวมกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยวัฒนธรรมขององค์กรที่แข็งแกร่ง มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนและมีคุณค่าร่วมกัน ในฐานะผู้นำด้านความยั่งยืนซึ่งเป็นที่ยอมรับ เฮงเค็ล ได้รับการยกย่องจากดัชนีและการจัดอันดับระหว่างประเทศต่าง ๆ หุ้นบุริมสิทธิของเฮงเค็ลจดทะเบียนอยู่ในดัชนีหลักทรัพย์ DAX ของเยอรมนี ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าชมที่www.henkel.com

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *