ม.วลัยลักษณ์ปลื้ม นักเรียนแห่สมัครและยืนยันสิทธ์ TCAS รอบ 1 จำนวนมาก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เผยมียอดนักเรียนสมัครและยืนยันสิทธ์ TCAS รอบ 1 เป็นจำนวนมาก ย้ำจุดแข็งมาจากการนำระบบ UKPSF จากประเทศอังกฤษมาใช้สำหรับการเรียนการสอน และการติดอันดับโลกจากการจัดอันดับจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ในรอบที่ 1 จำนวน 44 หลักสูตร ปรากฏว่า มีนักเรียนสนใจสมัครในหลักสูตรต่างๆ ของวลัยลักษณ์กว่า 5,427 คน โดยหลักสูตรที่นักเรียนให้ความสนใจสมัครมากที่สุด คือ เภสัชศาสตร์ รองลงมาคือพยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์และสาธารณสุขตามลำดับ และในขณะนี้นักเรียนได้มีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในรอบดังกล่าวแล้ว จำนวน 1,262 คน เกรดเฉลี่ยรวมของนักเรียนที่มายืนยันสิทธิ์อยู่ที่ 3.26 เป็นนักเรียนที่มาจากโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 1,111 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 73 คน กรุงเทพและปริมณฑล 30 คน ภาคเหนือ 15 คน ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกภาคละ 12 คน ภาคกลาง 9 คน

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ กล่าวอีกว่า ในปีนี้มหาวิทยาลัยมีแผนเปิดรับนักศึกษา จำนวน 5 รอบ รวมทั้งสิ้น 2,579 คน โดยในรอบที่ 1 ของปีการศึกษา 2563 มีจำนวนการยืนยันสิทธิ์ 1,262 คน ซึ่งถือเป็นจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ที่มีจำนวนการยืนยันสิทธิ์ 615 คน เพิ่มขึ้นถึง 105 % ทั้งนี้เป็นผลมาจากที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งนี้ไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นนำของประเทศ ที่มีผลงานทางด้านนวัตกรรมเป็นอันดับ 6 ของประเทศ อันดับที่ 148 ของเอเชีย และ 429 ของโลก และทีสำคัญมหาวิทยาลัยได้มีการปฏิรูปการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการสอนที่ได้มาตรฐานสากลตามกรอบมาตรฐานเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ UKPSF (The UK Professional Standards Framework) จาก The Higher Education Academy (Advance HEA),UK มาใช้สำหรับการเรียนการสอน และอาจารย์ผู้ได้รับการรับรองการสอนจาก Advance HEA ในระดับต่างๆมากที่สุดในประเทศไทย มีห้องเรียนที่ทันสมัย Smart Classroom
และการให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติเข้ามาสอนนักศึกษาตั้งแต่ขั้นปีที 1 เมื่อสำเร็จการศึกษาบัณฑิตจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งมีระบบสหกิจศึกษาที่เข้มแข็งทั้งในและต่างประเทศ มีห้องปฏิบัติการเป็น Digital Laboratory มีการดูแลนักศึกษาโดยอาจารย์อย่างใกล้ชิด มีระบบการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆที่เอื้อต่อการเรียนของนักศึกษาอีกด้วย

อย่างไรก็ตามขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับนักศึกษาตามระบบ TCAS ในรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์-23 มีนาคม 2563 นี้ โดยเปิดรับในทุกหลักสูตรและมีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนดอีกด้วย ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://entry.wu.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.075-673701-12 ในวันและเวลาราชการ

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *