สสว. จับมือ 5 หน่วยงานพันธมิตร สร้างนวัตกรรมยกระดับ 11 กลุ่มคลัสเตอร์หวังสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน

สสว. จับมือ 5 หน่วยร่วมพ

Read more