ThailandCONNEX แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติ ผนึกกำลัง ดีป้า รุกโปรโมท ชวนผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคเหนือเข้าร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทย คาดหวัง 500 การจับคู่ธุรกิจ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 2,500 ล้านบาท

23 – 24 มีนาคม 256

Read more

UNHCR ขยายความร่วมมือ “โครงการรอมฎอนนี้เพื่อพี่น้องและทานประจำปีซะกาต ปีที่ 6” ไปยังหลากหลายภาคส่วนในประเทศไทย เพื่อเพิ่มความช่วยเหลือท่ามกลางวิกฤตผู้ลี้ภัยทั่วโลก

สงคราม ความขัดแย้ง ความร

Read more