เฮงเค็ลมุ่งส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ภายในปี 2568

กรุงเทพฯ – เฮงเค็ลประกาศที่จะบรรลุเป้าหมายด้านความเท่าเทียมทางเพศในทุกตำแหน่งผู้บริหารให้สำเร็จภายในปี 2568 โดยตั้งเป้าเพิ่มจำนวนผู้บริหารหญิงให้มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในตำแหน่งระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้นด้วยเป้าหมายนี้ เฮงเค็ลสนับสนุนความมุ่งมั่นที่ชัดเจนในการจัดตั้งองค์กรที่มีความหลากหลาย เท่าเทียมกัน และครอบคลุมมากขึ้นด้วยการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม

คาร์สเทน โนเบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเฮงเค็ล กล่าวว่า “ที่เฮงเค็ล เรามองว่าเป็นความรับผิดชอบของเราในการสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน โดยคำนึงถึงเกณฑ์ความหลากหลายทั้งหมด เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าความหลากหลายทางเพศมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จทางธุรกิจของเราในอนาคต”
“การยอมรับความหลากหลายและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของเราเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ หมายรวมถึงมุมมองที่แตกต่างกัน และให้อำนาจซึ่งกันและกัน” คาร์สเทน กล่าวเพิ่มเติม

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เฮงเค็ลได้เพิ่มสัดส่วนของผู้หญิงในตำแหน่งผู้บริหารอย่างต่อเนื่องจนถึง 38% สำหรับเฮงเค็ล ประเทศไทย พนักงานหญิงคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 50% ของพนักงานฝ่ายบริหารและทีมผู้นำทั้งหมดตามลำดับ

แอนเดรียนโต้ จายาเปอร์นา ประธานบริษัทเฮงเค็ล ประเทศไทย กล่าวว่า “ที่เฮงเค็ล ประเทศไทย ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับเป็นสิ่งสำคัญเสมอมานับตั้งแต่บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อ 50 ปีที่แล้ว ด้วยแนวคิดของเฮงเค็ล สมาร์ทเวิร์ค เราส่งเสริมให้พนักงานจัดลำดับความสำคัญส่วนตัวและในอาชีพของตนให้สมดุล และสนับสนุนให้พวกเขามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเรียนรู้และกำหนดเส้นทางอาชีพของตน เพื่อให้พวกเขาสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุด”
แผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ
ในการส่งเสริมความหลากหลายทางเพศที่มากขึ้น เฮงเค็ลจะเร่งดำเนินการตามแผนงานและมาตรการต่างๆ ตลอดวงจรชีวิตการทำงานของพนักงาน ตั้งแต่การสรรหาบุคลากรไปจนถึงการพัฒนาและการรักษาไว้ ซึ่งรวมถึงการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถโดยไม่แบ่งแยกเพศ การมุ่งเน้นไปที่แผนการเลื่อนตำแหน่งและการสืบทอดตำแหน่ง การเพิ่มทักษะภายในอย่างเข้มข้นในด้านความหลากหลาย การขยายรูปแบบการทำงานใหม่ เช่น บทบาทความเป็นผู้นำ ความคิดริเริ่มในการให้คำปรึกษาและการสร้างเครือข่ายมากมายสำหรับความหลากหลายทั่วโลก

ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยก
ในปี 2550 เฮงเค็ลเป็นหนึ่งในบริษัท DAX สัญชาติเยอรมันบริษัทแรกๆ ที่ก่อตั้งทีมที่มีความหลากหลายในระดับโลก ทุกวันนี้ ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยก (DEI – diversity, equity and inclusion) ได้ฝังรากลึกไปในกลยุทธ์และวัฒนธรรมขององค์กร การมุ่งมั่นส่งเสริมความหลากหลายทางเพศเป็นองค์ประกอบสำคัญในกลยุทธ์ความหลากหลายแบบองค์รวมของบริษัท ซึ่งรวมถึงมิติที่เพิ่มเติม เช่น ความเป็นสากลและเชื้อชาติ รสนิยมทางเพศ ความทุพพลภาพ ตลอดจนคนรุ่นต่างๆ ที่ทำงานร่วมกัน เฮงเค็ลมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในทุกมิติเหล่านี้ เพื่อยึดสิ่งนี้ในทุกด้านของบริษัทและนำไปใช้จริง บริษัทยังได้จัดตั้งเครือข่าย DEI ทั่วทั้งบริษัทในการทำงานร่วมกันในทุกแผนกและทุกภูมิภาค

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *