บช.ส. ร่วมกับ โครงการคืนคุณแผ่นดิน จัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ และปลูกฝังพลังความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

Read more

ตํารวจนครบาลแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ลักลอบลําเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ภาคกลางลงไปยังพื้นที่ภาคใต้ ผลงาน 191

ตํารวจนครบาล รายงาน

Read more

ตํารวจนครบาล รายงานผลการจับกุมยาเสพติด พื้นที่ สน.บางขุนเทียน และ 191 จับกุมขบวนการจําหน่ายยาเสพติดย่านสุขสวัสดิ์ – พระสมุทรเจดีย์

ตามนโยบายของรัฐบาล 

Read more