ม.วลัยลักษณ์ปลื้มนักเรียนทั่วประเทศแห่สมัคร TCAS ปี’64 รอบ Portfolio เพิ่มขึ้นจากปี ’63 กว่า 1 เท่า

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เผยผลการรับนักศึกษาผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 รอบPortfolio ผลปรากฎว่ามีนักเรียนทั่วประเทศสมัครเข้าศึกษาต่อเพิ่มขึ้นจากปี ’63 มากกว่า 1 เท่าตัว คาดเป็นผลมาจากการปฏิรูปการเรียนการสอนมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ นำระบบ UKPSF จากประเทศอังกฤษมาใช้สำหรับการเรียนการสอน และการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ World Ranking

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.วลัยลักษณ์(มวล.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ มวล.ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 หรือรอบPortfolio ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2563-24 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแผนการรับนักศึกษาทั้งหมด จำนวน 2,531 คน ผลปรากฏว่า มีนักเรียนจากทั่วประเทศสนใจสมัครในหลักสูตรต่างๆ ของ มวล. จำนวนทั้งสิ้น มากกว่า 6,300 คน ในจำนวนนี้มีนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วจำนวน 4,120 คน และยังมีนักเรียนที่สมัครสมบูรณ์ที่อยู่ระหว่างการคัดเลือกอีก จำนวน 1,600 คน ซึ่งจะทำให้ยอดนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 นี้มากกว่า 5,000 คน

“หากดูสถิติในรอบ Portfolio ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระบบเคลียริ่งเฮาส์ ของ ทปอ. จำนวนประมาณ 2,400 คน และมีจำนวนนักเรียนยืนยันสิทธิ์ประมาณร้อยละ 50 คือ ประมาณ 1200 คน สำหรับรอบ Portfolio ปีการศึกษา 2564 นี้ ข้อมูลถึงปัจจุบันคาดว่าจะมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระบบเคลียริ่งเฮาส์ ของ ทปอ. มากกว่า 5,000 คน หากมีการยืนยันสิทธิ์ร้อยละ 50 เหมือนที่พบในปีที่ผ่านมา นั่นก็หมายความว่าในการรับนักศึกษารอบที่ 1 ของมหาวิทยาลัยในปีนี้เพียงรอบเดียวก็จะสามารถรับนักศึกษาได้ถึงประมาณ 2,500 คนซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายการรับที่กำหนดไว้จำนวน 2,531 เลยทีเดียว”รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ กล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ กล่าวอีกว่า สาขาวิชายอดนิยมที่นักเรียนให้ความสนใจสมัครเป็นจำนวนมากเหมือนในทุกๆปีที่ผ่านมาคือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ และสาธารณสุขศาสตร์ ในขณะเดียวกันก็พบว่าสาขาวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เช่น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น สำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีจำนวนผู้สมัครและผ่านการคัดลือกสูงกว่าแผนการรับที่หลักสูตรตั้งไว้ในเกือบทุกหลักสูตร และหลายหลักสูตรที่เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 100

และหากดูคุณภาพของนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในปีนี้โดยพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด พบว่า ในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา เกรดเฉลี่ยของนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อที่ มวล. อยู่ที่ 3.12 ในขณะที่ในปีการศึกษา 2564 เกรดเฉลี่ยอยู่ที่ 3.28 แสดงว่านักเรียนสนใจเข้าศึกษาที่ มวล. มีคุณภาพสูงขึ้นทุกปี และหากดูภูมิลำเนาของนักเรียนพบว่า มีนักเรียนที่มาจากโรงเรียนในภูมิภาคอื่นๆ ๆนอกเหนือจากภาคใต้เพิ่มขึ้นโดยในรอบที่ 1 นี้ มีนักเรียนจาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 218 คน กรุงเทพและปริมณฑล 199 คน ภาคตะวันตก 54 คน ภาคตะวันออก 44 คน ภาคเหนือ 34 คน และภาคกลาง 79 คน

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ กล่าวถึงปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ มวล.มีจำนวนผู้สมัครในรอบPortfolio เพิ่มมากขึ้นในขณะที่จำนวนนักเรียนในภาพรวมของประเทศลดลง น่าจะเป็นผลมาจากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของมหาวิทยาลัยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ภายใต้การนำของ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีคนปัจจุบัน ที่มีนโยบายชัดเจนที่จะปฎิรูปการเรียนการสอนมุ่งไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ มีการนำระบบ UKPSF มาใช้สำหรับการเรียนการสอน โดยล่าสุด มวล. มีจำนวนอาจารย์ผ่านการรับรองสถานะ Fellowship จาก AdvanceHE ประเทศอังกฤษ แล้วจำนวน 269 คน เป็นจำนวนที่สูงที่สุดในประเทศไทย

นอกจากนี้นโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนำมหาวิทยาลัยไปสู่ World Ranking รวมทั้งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในมหาวิทยาลัยทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน เช่น หอพักนักศึกษา อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ ได้รับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม และมหาวิทยาลัยมีนโยบาย กำกับ ดูแลให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดด้วย

“คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีกระบวนการดูแลนักศึกษาที่มีคุณภาพ มีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เรามีสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านมั่นใจได้ว่าหากส่งบุตรหลานมาเรียนกับเราแล้ว นักเรียนจะเป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพ จบออกไปเป็นบัณฑิตและเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศอย่างแน่นอน” รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ กล่าว

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *