ม.วลัยลักษณ์ ขยายเครือข่ายสหกิจศึกษาสู่พื้นที่ภาคเหนือ รองรับสหกิจศึกษา 8 เดือน

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนพร้อมด้วย ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และทีมงานจากศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน เพื่อสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและขยายฐานการปฏิบัติสหกิจศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือรองรับการปฏิบัติสหกิจ 8 เดือนของนักศึกษา โดยมีการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตฯ จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมดุสิต ดีทู จ.เชียงใหม่ มีสถานประกอบการชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 28 หน่วยงานเข้าร่วม พร้อมทั้งเดินทางไปแสวงหาความร่วมรือด้านสหกิจศึกษากับ บริษัท Murata Electronic (Thailand) ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูนอีกด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญกับเรื่องสหกิจศึกษา เดิมระบบสหกิจศึกษามีระยะเวลาเวลา 4 เดือน แต่จากผลสะท้อนกลับมาจากสถานประกอบการพบว่า การไปสหกิจศึกษาเพียง 4 เดือนนั้นสั้นเกินไป ยังมีการสอนงานยังไม่ครบถ้วน นักศึกษายังไม่ชำนาญ จึงได้ปรึกษาหารือกัน และปรับเปลี่ยนจากจาก 4 เดือน เป็น 8 เดือน โดยจะเริ่มใช้กับนักศึกษารหัส 62 เป็นต้นไป ทั้งนี้เชื่อว่าจะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้กับผู้ประกอบการอย่างครบถ้วน มีโอกาส มีเวลาฝึกฝนทักษะ และเมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้ทันทีไม่จำเป็นต้องทดลองงานอีก

“ระบบสหกิจศึกษา 8 เดือน หรือ 2 ภาคการศึกษา เชื่อว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้บัณฑิตของวลัยลักษณ์มีความสามารถในการนำความรู้ไปใช้ และจะถูกใจผู้ประกอบการ เพราะไม่ต้องไปเสียเวลาทดลองงานอีก นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ศูนย์สหกิจศึกษา ขยายฐานการปฏิบัติสหกิจศึกษาสถานประกอบการที่มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้นให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ พร้อมทั้งมีการอบรมอาจารย์นิเทศเพื่อสหกิจศึกษาเกิดประโยชน์กับนักศึกษาจริงๆด้วย”ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในประเทศต่างๆจำนวน 17 ประเทศ ทั้งนี้ปัจจุบันมีนโยบายเพิ่มสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น ก็จะช่วยให้นักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น ที่สำคัญระยะเวลา 8 เดือน จะทำให้นักศึกษามีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศจริงๆ และเพิ่มโอกาสที่จะไปทำงานกับผู้ประกอบการในต่างประเทศมากขึ้นอีกด้วย

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น