CAT โชว์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ในงาน CAT e-business Innovations 2019

บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด  (มหาชน)  หรือ CAT  จัดงาน CAT e-business Innovation 2019 ภายใต้แนวคิด “Enhancing Your Competitiveness ก้าวล้ำเหนือคู่แข่ง สู่ความเป็นหนึ่งในธุรกิจ” งานสัมมนาที่รวมนวัตกรรมเพื่อธุรกิจ ทั้งแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน พร้อมก้าวสู่การเป็น NSW หนึ่งเดียวของประเทศ ในวันที่ 19พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง CAT Auditorium อาคารสโมสรชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ CAT หลักสี่

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและบริการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า “ด้วยพันธกิจหลักของ CAT e-business ที่เน้นการสรรหานวัตกรรมและพัฒนาการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพการให้บริการที่ได้มาตรฐานสากลในราคาที่เหมาะสม สร้างความพึงพอใจด้วยการนำเสนอบริการที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมงานสัมมนา CAT e-business Innovation 2019 ในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอนวัตกรรมที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับประสบการณ์จากการได้สัมผัสและทดลองใช้บริการจริงภายในบูธนิทรรศการ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการนำนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรพร้อมทั้งยังได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ ๆ ในอนาคตอีกด้วย” 

คุณพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ 

ภายในงาน ผู้ร่วมงานสามารถร่วมชมบูธนิทรรศการได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปโดยแบ่งเป็น บูธ National Single Window (NSW)&CA, IOT Application Platform, CAT Application และบูธพันธมิตรอีกมากมาย โดยงานสัมมนาเริ่มตั้งแต่เวลา 12.30 – 16.30 น. โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย อาทิ คุณเกษม บำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ “CAT e business Smart Innovation of the Future”คุณพงษ์สุข  หิรัญพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด หัวข้อ “EnhancingYour   Competitiveness :   ก้าวล้ำเหนือคู่แข่ง สู่ความเป็นหนึ่งในธุรกิจ” คุณพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ เลขานุการคณะอนุกรรม การพัฒนานโยบายและกำกับดูแลระบบ หัวข้อ“Thailand National Single Window 2020”และMr. Blair Baker Co-Founder INTEGRATED TECHNOLOGY SOLUTIONS (ITS) หัวข้อ“Blockchain” The Innovation in the Digital Era พร้อมฟังการเสวนาในหัวข้อ “Unlock Your Business Potential :เสริมศักยภาพการทำธุรกิจด้วย Innovation” โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจและ Applicationทั้งด้านการศึกษา ด้านความปลอดภัยทางจราจร ด้านการเงิน และด้านการนำเข้า-ส่งออก

คุณเกษม บำรุง ที่ปรึกษาและรักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า “CAT e-business เป็นผู้ให้บริการด้าน IOT Application เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้สามารถดำเนินธุรกิจและกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหวังว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในองค์กรให้สัมฤทธิ์ผล และขอเป็นอีกหนึ่งพลังขับเคลื่อนที่ทำให้ธุรกิจและองค์กรของท่านมีความเข้มแข็ง ทันสมัย ก้าวล้ำเหนือคู่แข่ง และสามารถแข่งขันได้ในทุกสถานการณ์ เพื่อความยั่งยืนขององค์กรในยุคดิจิทัลนี้”

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *