ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัล 5ส ระดับประเทศ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัล5ส ระดับประเทศ ในงาน Thailand 5s award 2019 และเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลในปีนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในฐานประธานคณะกรรมการ 5ส ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา เดินทางเข้ารับรางวัล 5ส Thailand 5s award ระดับพื้นที่ ในงาน Thailand 5s award 2019 จาก ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) จัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ กล่าวว่า นโยบาย 5ส เป็นนโยบายที่ ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ได้นำมาเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการสร้างองค์กรสมรรถนะสูง และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย เครื่องมือ 5ส เป็นเครื่องมือคุณภาพที่มุ่งจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน เป็นปัจจัยพื้นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยสุขภาพกายและใจที่ดีในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จริงจังและทั่วถึงบนมาตรฐานเดียวกัน จนเป็นวัฒนธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ

จากความสำคัญดังกล่าวมหาวิทยาลัยจึงมีความมุ่งหวังและตั้งใจที่จะนำเครื่องมือ 5ส มาขับเคลื่อนและประยุกต์ใช้ควบคู่กับเครื่องมือคุณภาพอื่นๆเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่ดี มีความสุข สนุก เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “องค์กรเปี่ยมสุขสมรรถนะสูง (Happy High Performance Organization) ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลดังกล่าว

“ผ่านมา 3 ปี ด้วยการสนับสนุนจากผู้บริหาร และคณะกรรมการกลาง 5ส ที่มาจากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา และขับเคลื่อนงาน 5ส ของมหาวิทยาลัยจนได้รับรางวัล Thailand 5s award ในระดับพื้นที่ นำร่องด้วยศูนย์บริการการศึกษา และศูนย์บรรณสาร และเป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่แทรกเข้าไปรับรางวัลได้แข่งกับบริษัทโรงงานทั่วประเทศ ถือเป็นความภูมิใจร่วมกันของคณะกรรมการกลาง 5ส ทุกคนที่เป็นฟันเฟืองเล็กๆที่จะใช้ระบบ 5ส เพื่อสร้างความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างบรรยากาศการทำงานที่น่าอยู่ให้กับมหาวิทยาลัยของเรา” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท กล่าว

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น