“อินโนสเปซ” จับมือพันธมิตรระดับสากล “Hong Kong Cyberport” เปิดงานแสดงผลงานนวัตกรรมดิจิทัลครั้งแรก นำ 10 สตาร์ทอัพไทย และฮ่องกง โชว์ศักยภาพก้าวไกลสู่เวทีโลก ในงาน “InnoSpace x Cyberport Demo Day 2019”

InnoSpace x Cyberport Demo Day 2019 งานอีเวนต์ด้านนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการรองรับปรับตัวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 จัดขึ้นภายในงาน Digital Thailand Big Bang 2019 “งานมหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ภายใต้ความร่วมมือของบริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด และ Hong Kong Cyberport เพื่อสร้างโอกาสให้กลุ่มสตาร์ทอัพจากประเทศไทยและฮ่องกง ได้นำเสนอนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ให้แก่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน โดยครั้งนี้จะมีกลุ่มสตาร์ทอัพเข้าร่วมการนำเสนอผลงานจำนวนทั้งสิ้น 10 ราย นอกจากนี้ยังมีช่วง Business Networking ที่เปิดโอกาสให้กลุ่มสตาร์ทอัพได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มสตาร์ทอัพ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและที่สำคัญคือ กลุ่มนักลงทุน เพื่อให้สามารถขยายความร่วมมือทางธุรกิจไปสู่ระดับสากล โดยได้รับเกียรติจาก นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พร้อมด้วย นายเทวินทร์ วงศ์วานิชประธานที่ปรึกษาบริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัดและผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตรของบริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด มาร่วมพิธีเปิด ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมไนล์ 2 อาคารภิรัช คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
 นายเทวินทร์ วงศ์วานิชประธานที่ปรึกษาบริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริม และพัฒนาสตาร์ทอัพไทยภายใต้คอนเซปต์ “Move Thailand Forward as a Hub of Innovation and Startup in ASEAN” มุ่งพัฒนาประเทศไปสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมที่ยั่งยืนของอาเซียน โดยสร้างความแข็งแกร่งของระบบนิเวศของประเทศไทยเพื่อพัฒนากลุ่มสตาร์ทอัพให้มีศักยภาพ และเติบโตในเวทีโลก โดยเฉพาะการพัฒนาด้านนวัตกรรม รวมถึงเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Technology) ให้ครอบคลุมในกลุ่มอุตสาหกรรมทุกสาขา พร้อมผนึกกำลังสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา และเพื่อขยายความร่วมมือในระดับสากล เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการลงนาม MOU ระหว่าง บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด และ Hong Kong Cyberport Management Company Limited (Hong Kong Cyberport) เพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศในการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมและสตาร์ทอัพของทั้งสองประเทศนำมาสู่การจัดงาน InnoSpace x Cyberport Demo Day 2019 เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มสตาร์ทอัพจากทั้ง 2 ประเทศได้นำเสนอนวัตกรรม และเทคโนโลยีให้แก่องค์กรและกลุ่มนักลงทุนที่สนใจ

ภายในงานพบกับการบรรยายระบบนิเวศในการพัฒนาสตาร์ทอัพของประเทศไทยและฮ่องกง เพื่อยกระดับให้กลุ่มสตาร์ทอัพก้าวเข้าสู่ระดับสากล และโอกาสในการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มสตาร์ทอัพทั้ง 10 ราย ให้แก่องค์กร และกลุ่มนักลงทุน 

โดยสตาร์ทอัพจากประเทศไทย ประกอบด้วย 1. Botnoi Chatbot Platform สำหรับสร้าง AI Chatbot2. ESPREE.IO ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเงินสด ด้วยเทคโนโลยี IoT และ Big Data3. TIE Solution ระบบ AI ในการตรวจสอบและจัดการพลังงาน4. 10BIT Development ระบบการบริหารจัดการภาพ X-ray ทางการแพทย์5. Hybrid Aerator เครื่องบำบัดน้ำเสียแบบแอโรบิก

สตาร์ทอัพจากฮ่องกง ประกอบด้วย1. Covergo โซลูชั่นซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจโบรกเกอร์ และประกันชีวิต2. Riskflo ระบบ Work Flow ทางด้านการเงิน การธนาคาร และประกันภัย3. BAM Fintech แพลตฟอร์มที่ปรึกษาด้านการลงทุน ด้วยระบบ Data Analysis และ Cloud Computing4. ORII วงแหวนที่ช่วยเชื่อมต่อเสียง5. P-Sense ระบบติดตาม วางตำแหน่ง และวิเคราะห์ความหนาแน่นบุคคลในอาคาร

ปิดท้ายด้วยกิจกรรมสร้างเครือข่าย และเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง สตาร์ทอัพ องค์กรภาครัฐภาคเอกชน และกลุ่มนักลงทุน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผนึกกำลังสร้างความแข็งแรงให้แก่ธุรกิจ และขยายตลาดไปสู่ระดับสากล

ร่วมติดตามผลงานของกลุ่มสตาร์ทอัพของประเทศไทยและฮ่องกงในงาน InnoSpace x Cyberport Demo Day 2019 และความเคลื่อนไหวของกลุ่มสตาร์ทอัพในประเทศไทยได้แล้ววันนี้ที่ http://www.innospacethailand.com/และFacebook.com/Innospacethailand

เกี่ยวกับ บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด

InnoSpace (Thailand) เป็นแพลตฟอร์มกลางในการขับเคลื่อนระบบนิเวศสตาร์ทอัพประเทศไทย เพื่อบ่มเพาะและผลักดันกลุ่มสตาร์ทอัพไทยให้เติบโตในระดับสากลโดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนกลุ่มสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี และสตาร์ทอัพในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพ รวมถึงสตาร์ทอัพกลุ่มที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต มุ่งขับเคลื่อนประเทศสู่การสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยได้ความร่วมมือด้านการลงทุนจากพันธมิตรเครือข่ายภาครัฐ สถาบันการเงินและภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 13 หน่วยงาน ในการร่วมระดมทุนเพื่อขับเคลื่อน InnoSpace (Thailand) อย่างเป็นรูปธรรม

หน่วยงานพันธมิตร 13 หน่วยงาน ได้แก่1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  2. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)4. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)5. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)7. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ 8. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)9. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)10. บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)11. บริษัทในเครือสหพัฒน์12. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)13. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

เกี่ยวกับ Hong Kong Cyberport

Hong Kong Cyberport เป็นชุมชนดิจิทัลที่ปัจจุบันประกอบไปด้วยสมาชิกบริษัทสตาร์ทอัพและเทคโนโลยีในเครือรวมกว่า 1,400 บริษัท บริหารงานโดย Hong Kong Cyberport Management Company Limited ซึ่งจัดตั้งโดยรัฐบาลฮ่องกง ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นศูนย์กลางสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัลที่สร้างแรงผลักดันทางเศรษฐกิจใหม่สำหรับฮ่องกง 

Hong Kong Cyberport มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนระบบนิเวศเทคโนโลยี ด้วยการบ่มเพาะศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการตั้งแต่ในระดับเยาวชน จนไปถึงการส่งเสริมความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางของดิจิทัลเทคโนโลยีในอนาคต เน้นที่การส่งเสริมสตาร์ทอัพกลุ่มเทคโนโลยีหลักที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ อาทิ กลุ่มเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech), ปัญญาประดิษฐ์และระบบการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (AI and Big Data) รวมถึงนวัตกรรมการใช้ชีวิตแบบอัจฉริยะ (Smart Living) และ Blockchain

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น