สร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งต่อคำพูดที่ดีต่อกัน

สร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งต่อคำพูดที่ดีต่อกันบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS จัดงานเสวนา Dek Talk by BDMS  ในหัวข้อ “Shared Kindness – คำพูดสร้างสรรค์ สร้างสังคมน่าอยู่”  ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเด็กๆ ในชุมชน

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชนหรือ BDMS จัดงานเสวนา Dek Talk by BDMS 

หัวข้อ “Shared Kindness – คำพูดสร้างสรรค์ สร้างสังคมน่าอยู่” ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้

กรุงเทพฯ – 31 ตุลาคม 2562 – สืบเนื่องจากการจัดกิจกรรม “Superhero in me” ให้แก่เด็กๆ จากชุมชน โดย BDMS ร่วมกับ ศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ และ ฝ่าย Patient Relationship Management บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการจำกัด (มหาชน) เมื่อต้นปีที่ผ่านมา พบว่า เด็กๆ อยากเห็นสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น คนไทยทำดีต่อกัน ไม่ทำร้ายกันด้วยคำพูด ประกอบกับสถิติของกระทรวงสาธารณสุขปี 2562 พบว่าสถานการณ์การรังแกกันในโรงเรียนมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น โดยพบว่ามีเด็กถูกรังแกในสถานศึกษาปีละประมาณหกแสนคน  โดยประเทศไทยมีสัดส่วนนักเรียนถูกรังแกจากเพื่อนนักเรียนด้วยกันสูงถึงร้อยละ 40 ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในอันดับสองของโลกรองจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นปัญหาที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

ด้วยเหตุนี้ BDMS จึงมุ่งหวังที่จะร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนและร่วมสนับสนุนการส่งต่อคำพูดที่สร้างสรรค์สู่สังคมไทย ลดการทำร้ายกันผ่านคำพูด สร้างความตระหนักรู้ในข้อเท็จจริงที่ว่า เราทุกคนควรได้รับการปฎิบัติอย่างเท่าเทียม ไม่ควรมีบุคคลใด หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ถูกตัดสินและได้รับถ้อยคำวิจารณ์ รูปลักษณ์ภายนอก เพศสภาพ หรือเชื้อชาติที่แตกต่างในเชิงลบ การรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้คำพูดทำร้ายจิตใจกัน จึงเป็นอีกหนึ่งปัญหาด้านสังคมที่ BDMS ให้ความสำคัญด้วยในขณะนี้ และนำมาซึ่ง งานเสวนา Dek Talk by BDMS ในหัวข้อ “Shared Kindness – คำพูดสร้างสรรค์ สร้างสังคมน่าอยู่” โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเด็กๆ ในสี่ชุมชน ได้แก่ ชุมชนคลองเตย ชุมชนอ่อนนุช88 ชุมชนเสือใหญ่ประชาอุทิศ และชุมชนสามัคคีพัฒนา เพื่อสร้างเวทีให้สังคมได้ยินเสียงสะท้อนจากเด็ก และแสดงให้เห็นว่า เสียงของพวกเขา “มีพลัง” ที่สามารถสร้างแรงกระตุ้นให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงได้

รศ. อัจจิมา เศรษฐบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SVP – CSD) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า “งานเสวนา Dek Talk by BDMS ภายใต้หัวข้อ ‘Shared Kindness – คำพูดสร้างสรรค์ สร้างสังคมน่าอยู่’ จัดขึ้นเพื่อสานต่อเสียงเล็กๆ ของเด็กๆ จากชุมชน เสียงที่เป็นพลังอันยิ่งใหญ่และสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ให้สังคมได้ เวทีในวันนี้ จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากไม่ได้รับแรงบันดาลใจจากความคิดเห็นของเด็กๆ ที่ต้องการเห็นสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องการใช้คำพูดที่สร้างสรรค์ สร้างการตระหนักรับรู้และไตร่ตรองถึงผลกระทบของการใช้คำพูดเชิงลบต่อผู้อื่น และร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่”

นายแพทย์กมล แสงทองศรีกมล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพ

ภายในงานเสวนา Dek Talk by BDMS ได้รับเกียรติจากนายแพทย์กมล แสงทองศรีกมล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพ และ “หมอเบิร์ด” แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้อำนวยการศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ ร่วมเสวนาเกี่ยวกับผลกระทบต่อจิตใจของผู้ที่ถูกทำร้ายผ่านคำพูด และแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อรับมือกับคำพูดเชิงลบต่างๆ พร้อมด้วยคุณรัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น ดารานักแสดงชื่อดัง ที่มีประสบการณ์ถูกทำร้ายจิตใจผ่านคำพูดมาร่วมบอกเล่าประสบการณ์ที่พบเจอก่อนและหลังเข้าวงการ เพื่อเป็นเสียงสะท้อนสู่สังคมของผู้ถูกกระทำ และเพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมไทยเข้าใจและเห็นความสำคัญของคำพูด

คุณรัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น
 “หมอเบิร์ด” แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้อำนวยการศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ

นอกจากนี้ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “แขเชื่อว่าเราทุกคนนั้นแตกต่างกัน  ไม่มีใครควรได้รับคำพูดเชิงลบ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ถ้อยคำวิจารณ์ รูปลักษณ์ภายนอก หรือเพศสภาพของผู้อื่น แขอยากให้งานเสวนาในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนให้เกิดการส่งต่อคำพูดที่ดีเพื่อสร้างสังคมที่ดีมากขึ้น”  

ความตระหนักรู้และไตร่ตรองถึงผลกระทบต่อผู้อื่นก่อนที่จะกระทำ การพูดเพื่อให้กำลังใจกัน การยอมรับและการเคารพถึงความแตกต่างของกันและกัน คือกุญแจสำคัญในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ BDMS ต้องการเห็นคนไทยมีสุขภาพจิตที่ดี อยากเห็นคนไทยทุกคนร่วมมือกัน รณรงค์เรื่องคำพูดที่สร้างสรรค์ สร้างสังคมให้น่าอยู่ โดยเริ่มต้นจากการพูดสิ่งดีๆ กับคนในครอบครัว เพื่อนในโรงเรียน ที่ทำงาน ชุมชน และสังคม เพราะเมื่อเรามีสุขภาพจิตที่ดี ร่างกายเราก็จะดีตามจิตใจเราไปด้วย สังคมที่น่าอยู่จะเกิดขึ้นได้ ถ้าเราร่วมมือกัน  

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *