ม.วลัยลักษณ์เผยผลประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ 4.75 จากเต็ม 5 อยู่ระดับดีมาก

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยถึงผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในรอบปีการศึกษา 2561 พบว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งหากพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับคะแนนเฉลี่ยทางด้านการวิจัย 5 คะแนน ด้านการบริการวิชาการ 5 คะแนน ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5 คะแนน ด้านการบริหารจัดการ 4.86 คะแนน และด้านการผลิตบัณฑิตได้ 4.43 คะแนน

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ กล่าวว่า ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพราะเป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ ดังนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงเป็นกลไกสำคัญยิ่งในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ ความพยายามและความทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความสามารถของบุคลากรทุกฝ่ายทำให้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจ โดยมีพัฒนาการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2557 อยู่ระดับดี คะแนน 4.11 ปี2558 อยู่ระดับดี คะแนน 4.42 ปี 2559 อยู่ระดับดีมาก คะแนน 4.64 ปี 2560 อยู่ระดับดีมาก คะแนน 4.66 และล่าสุดปีการศึกษา 2561 อยู่ระดับดีมากที่ คะแนน 4.75

“ปีการศึกษา 2561 เราสามารถทำคะแนนได้สูงถึง 4.75 เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทำให้ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ แต่เราจะไม่หยุดเพียงเท่านี้เราจะยังคงมุ่งมั่นก้าวสู่ความสำเร็จขั้นต่อไปด้วยความมั่นใจขอขอบคุณในพลังแห่งความเชื่อมั่นและศรัทธาของพวกเราชาววลัยลักษณ์ทุกคน” ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย กล่าว

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *