ไทย-เดนมาร์ค ส่งผลิตภัณฑ์ใหม่นมโยเกิร์ต เสาวรส นมพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ ปราศจากไขมัน ขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ในไทย

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ผู้นำตลาดอุตสาหกรรมนมไทย ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดเนมาร์ค นมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง อ.ส.ค. มุ่งส่งเสริมกิจการโคนมไทย และพัฒนาผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค พร้อมส่งผลิตภัณฑ์นมโยเกิร์ตพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ รสเสาวรสใหม่ล่าสุด ปราศจากไขมัน ที่แบรนด์นมไทย-เดนมาร์ค ภายใต้การดำเนินงานของ อ.ส.ค. ได้พัฒนาสินค้าและส่งต่อออกสู่ตลาดผู้บริโภค เพื่อชิงส่วนแบ่งทางการตลาด สร้างความหลากหลาย และเพิ่มทางเลือกในการซื้อผลิตภัณฑ์นมแก่ผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ยอมรับในตลาดและกลุ่มผู้บริโภคเป็นหลัก

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า ด้วยตลาดอุตสาหกรรมนมในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงมาก อ.ส.ค. จึงพัฒนาสินค้าและเพิ่มไลน์สินค้าขยายพอร์ทกลุ่มผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ออกผลิตภัณฑ์ใหม่นมโยเกิร์ต รสเสาวรส นมพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ ปราศจากไขมัน เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดกลุ่มผู้บริโภคเดิมและกลุ่มผู้บริโภคใหม่ในไทย โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ Gen Y และ Gen X กลุ่มอายุ 25 – 40 กลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย จนถึงวัยเริ่มทำงาน ที่ใส่ใจสุขภาพ รักษารูปร่าง ซึ่งมีแนวโน้นในกลุ่มผู้บริโภคเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมาพบว่าตลาดผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มมีมูลค่ามากกว่า 60,000 ล้านบาท มีอัตราการเติบโต 1% โดยอัตราการดื่มนมของคนไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 18 ลิตร/ปี/คน ถือได้ว่ายังมีศักยภาพในการเติบโตได้อีกมาก ดังนั้นการทำการตลาดนมพร้อมดื่ม จึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการบริโภคนมของคนไทยเพิ่มมากขึ้น และยังสามารถขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ของแบรนด์นมไทย-เดนมาร์ค ให้หลากหลาย เพื่อสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลายในปัจจุบันได้เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค มีนโยบายในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ ควบคุมอาหาร และน้ำหนัก ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ให้คุณค่าด้านพลังงานควบคู่ไปกับการมุ่งหวังให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าดี มีประโยชน์ อ.ส.ค. จึงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์นมที่ดีต่อสุขภาพ ด้วยเทรนด์การดูแลสุขภาพในปัจจุบันของกลุ่มผู้บริโภคหันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์รสใหม่ กลิ่นใหม่ “นมโยเกิร์ตพร้อมดื่ม พาสเจอร์ไรส์ ปราศจากไขมัน รสเสาวรส ตราไทย-เดนมาร์ค” นอจากปราศจากไขมัน พลังงานต่ำ และน้ำตาลน้อย ในขณะที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง เพื่อตอบโจทย์ของกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ และให้เป็นทางเลือกในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค และเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ไทย-เดนมาร์ค ในฐานะเจ้าของผลิตภัณฑ์เอง ต้องปรับตัววางแผนและกลยุทธ์ในการสร้างคุณค่าด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างไรให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายได้ในปัจจุบัน และมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าดี มีประโยชน์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้คุณค่าทางโภชนาการสูงสุดแก่ผู้บริโภค

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

นมโยเกิร์ต รสเสาวรส นมพร้อมดื่ม ปราศจากไขมัน

ชื่อผลิตภัณฑ์ภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่ม ปราศจากไขมัน พาสเจอร์ไรส์ กลิ่นเสาวรส ตราไทย-เดนมาร์ค

ชื่อผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษ

Pasteurized Non Fat Drinking Yoghurt Passion Fruit Flavoured Thai-Denmark Brand

ปริมาตรสุทธิ บรรจุขนาด ขนาด 100 มิลลิลิตร และขนาด 180 มิลลิลิตร
ผลิตโดย โรงงานผลิตภัณฑ์นมมวกเหล็ก สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ โยเกิร์ตพร้อมดื่ม ปราศจากไขมัน พาสเจอร์ไรส์ กลิ่นเสาวรส ตราไทย-เดนมาร์ค ผลิตจากน้ำนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง เป็นแหล่งแคลเซียมธรรมชาติสูง สูตรน้ำตาลน้อย พลังงานทั้งหมด เพียง 20 กิโลแคลอรี และปราศจากไขมัน แบรนด์เดียวในประเทศไทยที่ผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง

โยเกิร์ตพร้อมดื่ม หรือ นมเปรี้ยว หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักของนม โดยมีการเติมเชื้อจุลินทรีย์ลงไปเพื่อให้เกิดกรดแลคติก ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีรสเปรี้ยว และกลิ่นเฉพาะตัวตามชนิดเชื้อที่ใช้ ผสมกับส่วนน้ำผลไม้ หรือไซรัป มีปริมาณน้ำตาลประมาณ ๘ – ๑๕ % เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่ชอบการดื่มนม แต่อยากลดน้ำหนัก เพราะมีปริมาณไขมันต่ำ รสชาติเปรี้ยวหวาน บริโภคได้ง่าย และมีจุลินทรีย์ชนิดดีที่ช่วยย่อยในระบบทางเดินอาหาร

สตีวิออลไกลโคไซด์ (Steviol glycosides) หรือ สตีเวีย (Stevia) เป็นสารให้ความหวานที่สกัดจากธรรมชาติอย่าง “ต้นหญ้าหวาน” มีคุณสมบัติให้ความหวานมากกว่าน้ำตาล ๒๐๐ – ๓๐๐ เท่า แต่ไม่ให้พลังงาน เพราะไม่มีส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรต ที่ร่างกายสามารถใช้เป็นพลังงานได้ ไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดสูง แต่กลับช่วยลดน้ำตาลในเลือด เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคอ้วน และโรคหัวใจ รวมถึงผู้ที่ต้องการความคุมน้ำหนัก ทั้งนี้การใช้สตีวิออลไกลโคไซด์เป็นที่แพร่หลาย ในกลุ่มคนรักสุขภาพประเทศฝั่งตะวันตกมานานหลายปี และภูมิภาคเอเชียนิยมมากในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ ๔๐% ของสารให้ความหวานทั้งหมด ในประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ขึ้นทะเบียนให้สารสตีวิออลไกลโคไซด์ สามารถบริโภคแทนน้ำตาลได้ เพราะมีความปลอดภัยสูงไม่เป็นอันตราย หรือมีผลข้างเคียงใดๆ และได้กำหนดให้ผู้ผลิตเครื่องดื่มที่มีนมเป็นส่วนประกอบหลักทั้งชนิดเหลว และชนิดผง อาจผ่านการหมักหรือไม่ก็ได้ สามารถใช้สารสกัดจากใบหญ้าหวาน (สตีวิออลไกลโคไซด์) เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล ในปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ได้ คือ ๗๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม คำนวณเป็นสตีวิออล (ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์แต่งกลิ่นรสเท่านั้น) โดยไม่รวมถึงนมปรุงแต่ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๓๕๑

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น