พิธีมอบรางวัลประกวดงานเขียน เรื่องเล่าจากบ้านเรา ปี ๒๕๖๒ และกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวรรณศิลป์

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกวดงานเขียนเรื่องเล่าจากบ้านเรา ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมคุณศิริพรรณ ทองเจิม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และนายบุญเลิศ คำดี รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวรรณศิลป์ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย สงขลาปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ตลอดจนเผยแพร่เรื่องราววิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ ๔ จังหวัดขายแดนภาคใต้ให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจ โดยเปิดรับสมัครผลงานภายใต้หัวข้อ เรื่องเล่าจากบ้านเรา ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๒ มีประเด็นนำเสนอในการถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้รับแรงบันดาลใจ อาทิ ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเอกลักษณ์ทางด้านประเพณีและศิลปวัฒนธรรม รวมถึงวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกัน โดยแบ่งเป็นประเภท ดังนี้ ๑. เรียงความ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ๒. เรื่องสั้น ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป และ ๓.กวีนิพนธ์ หลังปิดรับสมัคร ปรากฏว่า มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น ๓๕๐ ผลงาน แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา ๕๑ ผลงาน ระดับมัธยมศึกษา ๑๐๘ ผลงาน ระดับอุดมศึกษาและประชาทั่วไป ๑๑๕ ผลงาน และกวีนิพนธ์ (ไม่จำกัดอายุ) ๗๖ ผลงาน คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินให้มีผู้ได้รับรางวัล ๕๒ ผลงาน

รางวัลชนะเลิศระดับประถม ชื่อ อามีณาย์ ดาโอะ โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ จังหวัดปัตตานี ความสุขเล็กๆจากของเหลือๆ
รางวัลชนะเลิศ ประเภทเรียงความระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ น.ส.ฮีดายะห์ เบ็ญโกบ  จังหวัดสงขลา
รางวัลชนะเลิศ ประเภทเรื่องสั้นระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป  ได้แก่ นายมูฮัมมัด เจ๊ะเลาะ  จังหวัด
รางวัลชนะเลิศ ประเภทกวีนิพนธ์  ได้แก่ นายกันตภณ รักคำมี  จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้จัดพิมพ์ผลงานดังกล่าวเป็นหนังสือ ชื่อ “วันที่ความรักผลิบาน ณ บ้านแห่งเรา” เพื่อเผยแพร่ให้แก่สถาบันการศึกษา ห้องสมุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจต่อไป

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *