ม.วลัยลักษณ์จับมือภาคเอกชน เดินหน้าโครงการผลิตกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา นายยุทธนา สุธาพร และนายรัฐรุจน์ ปิยะพงศ์ภัทร์ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัทซุปเปอร์สตาร์ คอฟฟี่ จำกัด ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการผลิตกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ การจำหน่าย นำเข้าและส่งออกกัญชาผลิตภัณฑ์และผลผลิตจากกัญชา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคมและนายมานิตย์ สุธาพร ประธานกรรมการบริษัทซุปเปอร์สตาร์ คอฟฟี่ จำกัด ลงนามเป็นพยาน ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านวิชาการทางด้านเภสัชกรรม เกษตรกรรม พาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม เกี่ยวกับกัญชาของประเทศ สามารถทำให้เกิดวิวัฒนาการความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการ เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยและการสาธารณสุข รวมถึงด้านเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกัน ขยาย คิดค้น ผลิต พัฒนาสายพันธุ์กัญชาคุณภาพดี สูตรตำรับยา และวิธีการบำบัดรักษาโรคให้มีคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งประเทศไทยควรจะเป็นผู้นำในเรื่องนี้เพราะมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการ
เนื่องจากในต่างประเทศได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชา ออกมาในรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย ครอบคลุมไปถึงเครื่องอุปโภค บริโภคจำนวนมาก ซึ่งประชาชนสามารถเลือกใช้และบริโภคได้ การร่วมมือกันนี้จะเป็นการเริ่มพัฒนาไปสู่จุดดังกล่าว ต่อเมื่อมีกฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมกันดำเนินการต่อไปซึ่งรวมทั้งการจำหน่าย การนำเข้าและส่งออกกัญชา ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งนี้อยู่ภายใต้หลักการพื้นฐานเพื่อสุขภาพ อนามัย คุณภาพและความปลอดภัยของประชาชนและผู้บริโภค

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ได้มีแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมความร่วมมือในการปลูก ผลิตกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรของทั้งสองฝ่าย ความร่วมมือในการวิจัยด้านกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ การผลิตผลิตภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภคจากกัญชา รวมถึงการใช้ทรัพยากรของทั้งสองฝ่าย อาทิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐาน สถานีที่ปัจจัยอื่นๆ ตลอดจนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยและพื้นที่ส่วนขยายตามความเหมาะสมในเวลาต่อไป

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *