สหกรณ์หมุนทันโลกโซเชียล

พัฒนาบุคลบสหกรณ์ เดินหน้าหมุนตามกระแสยุคโซเชียล จัดอบรมพัฒนาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ หวังอนาคตใช้ภาพเล่าเรื่องราวเจาะตลาดผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศส่งขายผลผลิตสมาชิกสหกรณ์

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า งานประชาสัมพันธ์นั้น นับเป็นงานสำคัญที่มีส่วนในการสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับสาธารณชน อันนำมาสู่การเชื่อมโยงความร่วมมือ เป็นตัวกลางในการสร้างความรับรู้และความเข้าใจเรื่องระบบสหกรณ์แก่ สาธารณชน ทั้งยังถือเป็นกลุ่มงานที่เป็นหน้าตา เสริมสร้างภาพลักษณ์ในทางบวกให้กับหน่วยงาน
ทั้งนี้ยังพบปัญหาช่างภาพในวันนี้ ถ่ายภาพเป็น แต่ยังขาดองค์ประกอบทักษะในการถ่ายภาพ หลายครั้งมีปัญหา ภาพไม่เต็มเฟรม สาเหตุเพราะไม่เคยชินกับเครื่องมือที่ใช้ ซึ่งปัจจุบันมีความทันสมัย ทำให้ผู้ใช้งานไม่เข้าใจเทคนิคการใช้เครื่องมือ เทคนิค พื้นฐานการใช้กล้อง ภาพที่ออกมาจึงขาดองค์ประกอบที่สำคัญ นำไปใช้งานได้ เพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ขึ้น ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรุงเทพฯ ขึ้น ทั้งหมด 4 รุ่น
“กระบวนการสหกรณ์ บทบาทหน้าที่อย่างหนึ่ง คือการรวบรวมผลผลิตเกษตรกร ซื้อมาขายไป ซึ่งทุกวันนี้สมาชิกสหกรณ์หลายแห่งมีผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถซื้อขายได้ทั้งในและต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้ให้สมาชิกสหกรณ์ แต่หลายกลุ่มที่มีผลผลิตทั้งจากภาคการเกษตร สินค้าแปรรูป ไม่สามารถทำการตลาดได้ทั้งๆที่ผลผลิตมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สาเหตุเพราะไม่มีภาพประกอบที่ดึงดูดความสนใจ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน ที่การซื้อขายต้องมีภาพเล่าเรื่องราว (Story) เพื่อนำเสนอความเป็นไป ใช้เป็นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์สินค้าทั้งขายตรง และผ่านโซเชียล”
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวต่อว่า งานประชาสัมพันธ์จึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่มีส่วนสนับสนุน ส่งเสริมการทำงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้มีความเติบโต ก้าวหน้า บุคลากรที่ทำงานในด้านการประชาสัมพันธ์ ถ่ายภาพออกมาอย่างชัดเจน สวยงาม ซึ่งจากนี้ไปผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศ ให้ภาพเล่าเรื่องราว ซึ่งจะสามารถเปิดตลาดผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งขายผลผลิตสมาชิกสหกรณ์ได้เป็นอย่างดี.

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น