อ.ส.ค. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมครบวงจรห้างฉัตร หวังเป็นศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบภาคเหนือตอนบน

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ร่วมมือจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม และศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจร ภาคเหนือตอนบน ที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยร่วมมือกัน3หน่วยงาน ได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทสไทย (อ.ส.ค.) กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรสหกรณ์ และกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ซึ่งทั้งสามหน่วยงานได้บันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายในการจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจร นำไปสู่การรองรับปริมาณน้ำนมดิบ ภาคเหนือตอนบน ช่วยส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์โคนม และเกษตรโคนมภาคเหนือตอนบนให้ได้แหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านกิจกรรมโคนม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่กลุ่มเกษตรกรโคนม

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า “อ.ส.ค. ให้การสนับสนุนกิจการโคนม พัฒนาส่งเสริมสหกรณ์โคนม เกษตรกรโคนม และขับเคลื่อนภาระกิจมาอย่างต่อเนื่องกว่า58 ปี อ.ส.ค. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ คือ กรมพัฒนาที่ดิน และกรมธนารักษ์ จัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม เพื่อรองรับปริมาณน้ำนมดิบ และเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกรโคนมในเขตภาคเหนือ และศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจร ภาคเหนือตอนบน พื้นที่ 79 ไร่ ที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมกลุ่มสหกรณ์โคนม และกลุ่มเกษตรกรโคนม ให้ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากการจัดตั้งโรงงานแปรรูปน้ำนมดิบ รวมทั้งศูนย์การเรียนรู้กิจการโคนมที่ให้ประโยชน์แก่เกษตรกรแบบครบวงจร ซึ่งประกอบไปด้วยศูนย์ Feed Center แหล่งสนับสนุนอาหารโคนมในราคาต้นทุนต่ำ ศูนย์เลี้ยงโคนมทดแทน เพื่อแบ่งเบาภาระของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทดแทน มาเลี้ยงยังศูนย์แทน นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อสร้างให้คนรุ่นใหม่สานต่ออาชีพเลี้ยงโคนมของครอบครัว และ Smart Farm ทั้งนี้ศูนย์การเรียนรู้กิจการโคนมจะเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านกิจการโคนมทุกด้าน เพื่อส่งเสริมเกษตรกรโคนมให้มีความสามารถในด้านการแข่งขันในธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำนมดิบสู่มาตรฐานสากล หรือระดับนานาชาติได้อีกด้วยครับ”
สำหรับการจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ที่ดำเนินการโดย อ.ส.ค. มีเป้าหมายหลักก็เพื่อรองรับปริมาณน้ำนมดิบที่เพิ่มขึ้นของสหกรณ์โคนมและเกษตรกรโคนมตามนโยบาลของรัฐบาล และเพิ่มศักยภาพเกษตรกรโคนมให้เป็นฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่ สามารถขยายกิจการฟาร์มโคนมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมแหล่งเรียนรู้ คือ ศูนย์การเรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจร ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เกษตรกรโคนมได้เรียนรู้ พัฒนาฟาร์มโคนมของตนเองได้อย่างยั่งยืน เกษตรได้ผลผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพ และได้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น ในขณะที่ต้นทุนของเกษตรกรลดลง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *